Використання Тантум Верде® на етапах комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит

  • Ірина Михайлівна Печковська
  • Олександр Федорович Несин
  • Костянтин Євгенович Печковський
  • Ганна Володимирівна Відерська
  • Тетяна Олександрівна Тімохіна
Ключові слова: «Тантум Верде®», генералізованийпародонтит, комплексне лікування

Анотація

Актуальність. Генералізований пародонтит – найбільш розповсюджене захворювання пародонта серед дорослого населення. У його патогенетичному лікуванні обґрунтовано застосування засобів комплексної дії, які мають місцевий протизапальний вплив, зменшують набряк та ослаблюють біль у м'яких тканинах пародонта, мають протимікробні властивості. Одним з них є Тантум Верде® – місцевий нестероїдний протизапальний препарат на основі гідрохлориду бензидаміну.

Метою роботи була оцінка ефективності використання препарату «Тантум Верде®» на етапах комплексного лікування генералізованого пародонтита.

Результати досліджень. Проведено комплексне лікування 34-х хворих на генералізований пародонтит віком 27–54 роки. У 17 хворих дослідної групи на всіх етапах (фазах) лікування додатково був застосований препарат «Тантум Верде®». Після першої (терапевтичної) фази лікування зникнення чи значне зменшення кількості клінічних ознак запалення відбулося швидше у хворих дослідної групи, ніж у пацієнтів групи порівняння (у середньому через 5,1 і 5,9 відвідування відповідно). Використання Тантум Верде® у другій (хірургічній) фазі лікування ослаблювало больові відчуття після операції, покращувало гігієнічний стан швів і пришвидшувало загоєння ділянок пародонта після хірургічного втручання. У третій (ортопедичній) фазі лікування препарат «Тантум Верде®» знижував ризик виникнення запалення та утворення рецесії ясен біля приясенного краю коронкових шин.

Висновки. Використання препарату «Тантум Верде®» у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит прискорює зникнення ознак запалення і зменшує середню кількість відвідувань на одне відвідування у фазі терапевтичного лікування; ослаблює запальну реакцію тканин, покращує гігієну, пришвидшує загоєння і зняття швів на 1–1,5 доби у фазі хірургічного лікування; ослаблює больові відчуття пацієнта під час операції, профілактує реактивне запалення на інвазивне втручання, мінімізує ризик утворення рецесії ясен біля приясенного краю коронок при ортопедичному шинуванні зубів.

Ключові слова: «Тантум Верде®», генералізованийпародонтит, комплексне лікування.

Біографії авторів

Ірина Михайлівна Печковська

Печковська Ірина Михайлівна – канд. мед. наук,
доцент кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії
Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет».

Олександр Федорович Несин

Несин Олександр Федорович – канд. мед. наук,
доцент кафедри терапевтичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця.
Тел.: (096) 517-11-33;

Костянтин Євгенович Печковський

Печковський Костянтин Євгенович – канд. мед. наук,
асистент кафедри терапевтичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця.
Тел.: (050) 411-28-20. E-mail: konpech@i.ua.

Ганна Володимирівна Відерська

Відерська Ганна Володимирівна – канд. мед. наук,
асистент кафедри терапевтичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця.

Тетяна Олександрівна Тімохіна

Тімохіна Тетяна Олександрівна – канд. мед. наук,
доцент кафедри терапевтичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця.

Посилання

1. Антоненко М.Ю. Наукове обґрунтування сучасної стратегії профілактики
захворювань пародонта в Україні / М.Ю. Антоненко: Автореф. дис. … д-ра. мед. наук. –
Полтава, 2012. – 40 с.
2. Борисенко А.В. Тантум Верде в комплексній терапії генералізованого пародонти-
та у хворих з переважанням парасимпатичної нервової системи / А.В. Борисенко, В.М. Батіг,
О.В. Іваницька, А.Г. Дімітрова // Сучасна стоматологія. – 2017. – № 2. – С. 40–43.
3. Вороненко Ю.В. Стоматологічна допомога в Україні: основні показники діяль-
ності за 2008–2018 роки / Ю.В. Вороненко, О.В. Павленко, І.П. Мазур, А.В. Борисенко
та ін. – Кропивницький: Поліум, 2018. – 212 с.
4. Годований О.В. Особливості застосування розчину Тантум Верде в підготовці
пародонтологічних хворих до ортодонтичного лікування / О.В. Годований, О.І. Годована //
Сучасна стоматологія. – 2018. – № 5. – С. 44–48.
5. Данилевський М.Ф. Систематика болезней пародонта / Н.Ф. Данилевский //
Вісник стоматології. – 1994. – № 1. – С. 17–21.
6. Димитрова А.Г. Распространенность и интенсивность заболеваний пародонта у
студентов НМУ / А.Г. Димитрова // Современная стоматология. – 2015. – № 3. – С. 23–25.
7. Ідашкіна Н.Г. Шляхи покращення гігієнічних умов для хворих з переломами
нижньої щелепи / Н.Г. Ідашкіна, Аліакбар Маджді // Сучасна стоматологія. – 2018. –
№ 2. – С. 50–53.
8. Інструкція для медичного застосування препарату «Тантум Верде®» (Tantum
Verde®). Наказ МОЗ від 22.11.2010.
9. Казарина Л.Н. Клинико-иммунологическая оценка эффективности примене-
ния Полиоксидония и Тантум Верде® при лечении катарального гинигивита у детей с
хроническим гастродуоденитом / Л.Н. Казарина, А.Е. Пурсанова // Стоматология. –
2014. – № 1. – С. 43–45.
10. Клітинська О.В. Тантум Верде – препарат вибору при комплексній терапії сто-
матологічних захворювань / О.В. Клітинська // Современная стоматология. – 2017. –
№ 1. – С. 40–41.
11. Москаленко В.Ф. Соціальна медицина і організація охорони здоров'я /
В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, Л.О. Литвинова і співавт. – К.: Книга плюс, 2010 – 328 с.
12. Петрушанко Т.О. Ефективність застосування Тантум Верде на етапах профе-
сійної гігієни / Т.О. Петрушанко, І.Ю. Попович // Современная стоматология. – 2018. –
№ 3. – С. 28–30.
13. Петрушанко А.М. Методика профілактики та комплексного лікування запален-
ня і рецесії ясен / А.М. Петрушанко // Фітотерапія. – 2014. – № 4. – С. 24–27.
14. Попович І.Ю. Місцевий медикаментозний супровід порожнини рота пацієнтів
після дентальної імплантації / Г.Ю. Попович, Т.А. Петрушанко // Современная стомато-
логия. – 2018. – № 4. –С. 80–82.
15. Скрипникова Т.П. Применение Тантум Верде® в комплексной терапии
грибковых поражений слизистой оболочки полости рта / Т.П. Скрипникова,
Г.А. Лобань, Е.П. Ступак, О.В. Ганчо // Современная стоматология. – 2016. – № 2. –
С. 42–45.
16. Страхова С.Ю. Применение препарата Тантум Верде® при поражениях слизи-
стой оболочки полости рта травматического происхождения / С.Ю. Страхова, Л.Н. Дро-
ботько // Стоматолог-практик. – 2012. – № 4. – С. 46–48.
17. Тимофеев А.А. Профилактика воспалительных осложнений после удаления
зубов мудрости / А.А. Тимофеев, А.А. Тимофеев, Н.А. Ушко, М.А. Ярифа, А.А. Савицкий //
Современная стоматология. – 2016. – № 4. – С. 24–31.
18. Тимофеев А.А. Профилактика воспалительных осложнений после удаления
опухолей и опухолеподобных образований челюстей / А.А. Тимофеев, Н.А. Ушко //
Современная стоматология. – 2018. – № 1. – С. 76–79.
19. Фесенко Е.И. Особенности диагностики, лечения и профилактики воспали-
тельных осложнений у больных с неогнестрельными переломами нижней челюсти /
Е.И. Фесенко: Дис. … канд. мед. наук. – К., 2016. – 254 с.
20. Чумакова Ю.Г. Оцінка ефективності препарату «Тантум Верде®» у комплексно-
му лікуванні захворювань пародонта та слизової оболонки порожнини рота / Ю.Г. Чума -
кова, Л.М. Трояненко, Н.М. Голубкова // Современная стоматология. – 2010. – № 3. –
С. 55–60.
21. Cioli V. Review of pharmacological datа on benzidamine / V. Cioli, C. Corradino,
P. Scorza-Barcellona // Int. J. Tissue React. – 1985. – V. 7. – P. 205–213.
22. Epstein J.B. Benzydamine HCI in the prevention of oropharyngeal mucositis in radiation
therapy: literature review and clinical study. In: Dick W.C., Bowsher D.R., editors. Benzydamine:
a topical NSAID / J.B. Epstein // Res. Clin. Forums. – 1988. – V. 10. – P. 91–99.
23. Hunter K.M. A clinical evaluation of benzydamine hydrochloride / K.M. Hunter //
Aust. Dent J. – 1978. – V. 23. – P. 164–166.
24. Riddington Young J. A camparative study of benzydamine hydrochloride and
placebo as analgesics following tonsillectomy / J. Young Riddington // Res. Clin. Forums. –
1988. – V. 10. – P. 102–107.
25. Runti C., Baiocchi L. The chemistry of benzydamine / C. Runti,. L. Baiocchi // Int.
J. Tissue React. – 1985. – V. 7. – P. 175–186.
26. Samaranayake L.P. The effect of chlorhexidine and benzydamine mouthwashes on
mucositis induced by therapeutic irradiation / L.P. Samaranayake, A.G. Robertson, T.W. Mac-
Farlane, I.P. Hunter, G. MacFarlane, D.S. Soutar et al. // Clin. Radiol. – 1988. – V. 39. –
P. 291–294.
27. White S.K. The pharmacology of benzydamine / S.K. White // Res. Clin. Forums. –
1988. – V. 10. – P. 21–25.
Опубліковано
2019-03-27
Розділ
ПАРОДОНТОЛОГІЯ