Математична модель, її спроможність та фактори ризику з урахуванням показників при використанні традиційних і заявлених ортопедичних конструкцій у пацієнтів, хворих на генералізований пародонтит у стадії стабілізації

  • П. В. Ищенко
  • А. В. Борисенко
Ключові слова: математична модель. конструкція субперіостального імплантата, шинування, генералізований пародонтит у стадії стабілізації

Анотація

Резюме. У статті висвітлюються переваги запропонованих нових дентальних імплантатів і шинуючих конструкцій для пацієнтів з генералізованим пародонтитом у стадії стабілізації за допомогою математичного моделювання.

Ключові слова: математична модель. конструкція субперіостального імплантата, шинування, генералізований пародонтит у стадії стабілізації.

Біографії авторів

П. В. Ищенко

П.В. Ищенко – Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина.

А. В. Борисенко

А.В. Борисенко – заведующий кафедрой терапевтической стоматологии
Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина.

Посилання

1. Ковалевский А.М. Лечение пародонтита. – М.: «МИА», 2010. – 160 с.
2. Копейкин В.Н. Ортопедическое лечение заболеваний пародонта. – М.: «Триа-
да-Х», 1998. – 176с.
3. Ищенко П.В. Коэффициент деструкции площади кости как показатель стаби-
лизации процесса при генерализованном пародонтите. Питання експериментальної та
клінічної медицини. – Д. – 2013. – Выпуск 17, том 1. – C. 301–303.
4. Ищенко П.В., Клёмин В.А., Авдусенко М.В. Особенности изготовления паро-
донтальных шин из современных материалов. Питання експериментальної та клінічної
медицини. – Д. – 2010. – Выпуск 14, том 1. – C. 308–310.
5. Ищенко П.В., Вильчик А.А. Плечевые мостовидные протезы // Современная
стоматология. – Киев. – 2014. –– № 2. – С. 102–103.
6. Ищенко П.В. Использование плечевых конструкций мостовидных протезов
при субпериостальной имплантации. Дентальная имплантация и хирургия. – М. – 2014. –
№ 3 (16). – С. 15–17.
7. Іщенко П.В. Кльомін В.А., Вольваков В.В. Зубний імплантат. Деклараційний
патент на корисну модель № 25356 А61С8/00, заявлено 03.03.2007, опубліковано
10.08.2007. – Бюл. № 12.
8. Іщенко П.В., Кльомін В.А., Кашанський І.В., Кочергіна Ю.Г., Нєнкова О.Г.,
Неледва В.В. Зубний субперіостальний імплантат. Деклараційний патент на корисну
модель № 44942 А61С8/00, заявлено 06.04.2009, опубліковано 26.10.2009. – Бюл. № 20.
9. Іщенко П.В., Кльомін В.А., Неледва В.В., Нєнкова О.Г., Кочергіна Ю.Г. Зубний
субперіостальний імплантат. Деклараційний патент на корисну модель № 44943А61С8/00,
заявлено 06.04.2009, опубліковано 26.10.2009. – Бюл. № 20.
10. Іщенко П.В. Кльомін В.А. Зубна шина. Деклараційний патент на корисну
модель № 49996А61С8/02, заявлено 19.10.2009, опубліковано 25.05.2010. – Бюл. № 10.
11. Іщенко П.В., Кльомін В.А., Гаврилов О.Є. Зубна шина. Деклараційний патент
на корисну модель № 49999А61С8/02, заявлено19.10.2009, опубліковано 25.05.2010. –
Бюл. №10.
12. Іщенко П.В., Кльомін В.А., Гаврилов О.Є. Зубний імплантат. Деклараційний
патент на корисну модель № 51497А61С8/00, заявлено 19.10.2009, опубліковано
26.07.2010. – Бюл. № 14.
13. Іщенко П.В., Кльомін В.А. Комлев А.А., Мігільова Є.В., Ларічева Т.С. Зубний
імплантат. Деклараційний патент на корисну модель № 65980А61С8/00, заявлено
11.04.2011, опубліковано 26.12.2011. – Бюл. № 24.
13. Іщенко П.В., Кльомін В.А., Хондошко М.В. Зубна шина. Деклараційний патент
на корисну модель № 72812А61С8/02, заявлено 05.03.2012, опубліковано 27.08.2012. –
Бюл. № 16.
14. Іщенко П.В., Кльмін В.А., Кашанський І.В. Зубний імплантат. Деклараційний
патент на корисну модель № 72813А61C8/02, заявлено 05.03.2012, опубліковано
27.08.2012. – Бюл. № 16.
15. Іщенко П.В., Кльомін В.А., Кашанський І.В., Ларічева Т.С. Зубна шина. Декла-
раційний патент на корисну модель № 79037А61С8/02 заявлено 01.10.2012, опубліковано
10.04.2013. – Бюл. № 7.
16. Graetz C., Dörfer C.E., Kahl M., Kocher T., Fawzy El-Sayed K., Wiebe J.F., Gomer K.,
Rühling A. Retention of questionable and hopeless teeth in compliant patients treated for
aggressive periodontitis // J. Clin. Periodontol. – 2011. – Aug.; 38 (8): 707–14.
17. Graetz C., Ostermann F., Woeste S., Sдlzer S., Dцrfer C.E., Schwendicke F. // J. Dent.
Long-term survival and maintenance efforts of splinted teeth in periodontitis patients. – 2018. –
Oct. 30. pii: S0300-5712 (18) 30633-X.
Опубліковано
2019-03-27
Розділ
ПАРОДОНТОЛОГІЯ