Порівняльна оцінка зубного віку, визначеного за методом Cameriere, і календарного віку 6–7-річних дітей Прикарпатського регіону України

  • Валентин Федорович Макєєв
  • Ольга Олексіївна Ісакова
Ключові слова: зубний вік, формула регресії Cameriere, ортопантомограма, визначення віку, зуби, ортодонтія, метод Cameriere

Анотація

Мета: порівняти хронологічний і зубний вік дітей з м. Львова та Львівської області віком 6–7 років за допомогою модифікованої формули Cameriere.

Методи. Для даного дослідження використано ортопантомограми 23-х дітей (16 хлопчиків і 7 дівчаток) віком 6–7 років - м. Львова та Львівської області. Розроблено анкету для внесення індивідуальних даних пацієнтів і стандартизований формат внесення їх показників, отриманих з ортопантомограм (ОПГ). Проводилось обстеження ділянки нижніх семи зубів зліва за методом Cameriere та оцінювався зубний вік дитини, який далі порівнювали із хронологічним віком. Результати. Отримані результати дослідження показали достатньо високу точність і надійність оцінки зубного віку дітей 6–7 років за допомогою модифікованої формули Cameriere. Дослідження ґрунтується на виявленні фізіологічних змін (швидкості формування коренів) у постійних зубах дітей, використовуючи рентгенологічний метод. Оцінюючи отримані показники, одержані за допомогою двох методів у дівчат і хлопців вибраної вікової групи, виявлено статистично достовірний сильний прямо пропорційний зв'язок між хронологічним віком і віком, обрахованим за методом Cameriere.

Висновки. Результати досліджень показали придатність модифікованої у процесі роботи формули ameriere, що базується на оцінці відкритих верхівок і кількості зубів із завершеним формуванням кореня в якості маркера фізіологічного розвитку дитини, та такої, яку можна використовувати з метою визначення віку дитини.

Ключові слова: зубний вік, формула регресії Cameriere, ортопантомограма, визначення віку, зуби, ортодонтія, метод Cameriere.

Біографії авторів

Валентин Федорович Макєєв

Макєєв Валентин Федорович – доктор медичних наук,
професор кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Ольга Олексіївна Ісакова

Ісакова Ольга Олексіївна – асистент кафедри стоматології дитячого віку
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
Адреса: 79007 м. Львів, вул. Рилєєва 3/5. Тел.: +38 098 415-70-16. E-mail: storisa7@gmail.com.

Посилання

1. Schmeling A., Schulz R., Reisinger W., Muhler M., Wernecke K.D., Geserick G.
Studies on the time frame for ossification of the medial clavicular epiphyseal cartilage in conventional
radiography // Int. J. Legal Med. – 2004. – 118: 5–8.
2. Schulz R., Mühler M., Mutze S., Schmidt S., Reisinger W., Schmeling A. Studies
on the time frame of ossification of the medial epiphysis of the clavicle as revealed by CT scans
// Int. J. Legal Med. – 2005. – 119: 142–145.
3. Nolla C. The development of permanent teeth // J. Dent. Child. – 1960. – 27: 254.
4. Moorres C.F.A., Fanning E.A., Hunt E.E. Age variation of formation stages for ten
permanent teeth // J. Dent. Res. – 1963. – 42: 1490.
5. Gleiser I., Hunt E.E. The permanent mandibular first molar; its calcification, eruption,
and decay // Am. J. Phys. Anthropol. – 1995. – 13: 253–283.
6. Demirjian A., Goldstein H., Tanner J.M. A new system of dental age assessment //
Hum. Biol. – 1973: 45 (2); 211–227.
7. Cameriere R., Ferrante L., Cingolani M. Age estimation in children by measurement
of open apices in teeth // Int. J. Legal Med. – 2006. – 120 (1); 49–52.
8. Cameriere R., Ferrante L., Cingolani M. Age estimation in children by measurement
of open apices in teeth: a European formula // Int. J. Legal Med. – 2007: 121; 449–553.
9. Rai B., Anand S.C. Tooth developments: an accuracy of age estimation of radiographic
methods // World Journal of Medical Sci. – 2006: 1 (2); 130–32.
10. Rai B., Anand S.C. Age estimation in children from dental radiograph: a regression
Equation // The Internet Journal of Biological Anthropology. – 2008: 1 (2); p. 2.
11. Jamroz G.M.B., Kuijpers-Jagtman A.M., Hof M.A., Katsaros C. Dental Maturation in
Short and Long Facial Types: Is There a Difference? // Angle Orthodontist. 2006. – 76 (5); 768–72.
12. Knychalska-Karwan Z. Zbiуr wskaźnikуw stomatologicznych, klasyfikacji i testуw //
Czelej. – Lublin, 2010.
13. Olczak-Kowalczyk D., Szczepańska J., Kaczmarek U. Wspуłczesna stomatologia
wieku rozwojowego // Med. Tour Press. – Otwock. – 2017.
14. Hubert E. Rozwуj dzieci z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtуrnego //
Czas Stomatol. – 1986; 39 (8): 519–524.
15. Schuster G., Lermer W., Witt E. Using the internet for teaching orthodontic X-ray
analysis // J. Orofac. Orthop. – 2002; 63: 163–169.
16. Otocki P. Określenie wieku osobniczego na podstawie zębуw // Przegl. Antropol. –
1988; 54: 65-82.
17. Karłowska I. Zarys wspуłczesnej ortodoncji. – Warszawa, PZWL. – 2013.
18. Szpringer-Nodzak M. Stomatologia wieku rozwojowego – Warszawa, PZWL.. – 1999.
19. Rуźyło T.K., Rуźyło-Kalinowska I. Radiologia stomatologiczna. PZWL. – Warszawa 2007.
20. Kiworkowa-Rączkowska E., Rуźyło-Kalinowska I., Ścibak-Boroch A. Radiological
evaluation of dental age // Ann UMCS Sect. D. – 2006; 61: 342–345.
21. Kiworkowa-Rączkowska E., Rуźyło-Kalinowska I. Przydatność klinicznej i radiologicznej
oceny wieku zębowego // As Stomatol. – 2006; 4: 15–16.
22. Śmiech-Słomkowska G., Jarnecka B. Rozwуj fizyczny a wiek zębowy dzieci w
wieku 7–10 lat // Czas Stomatol. – 1990; 43 (7): 434–438.
23. Butti A.C. Haavikko’s method to assess dental age in Italian children // Eur. J. Orthod.
April. – 2009; 31 (2): 250–255.
24. Kahn de Gruner S. Determining skeletal age using cervical vertebrae from lateral
headfilm // World J. Orthod. – 2005; 6 (suppl.).
Опубліковано
2019-03-27
Розділ
ПРОФІЛАКТИЧНА Й ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ