Алгоритм дій лікаря-стоматолога під час вагітності

  • І. І. Якубова
  • В. А. Кузьміна

Анотація

Планові огляди вагітних у лікаря-стоматолога передбачають проведення профілактичних заходів системного та місцевого характеру для попередження карієсу зубів і захворювань пародонта, гігієнічне виховання й навчання жінок, призначення засобів антенатальної профілактики для попередження карієсу зубів у майбутньої дитини, при необхідності лікування стоматологічних захворювань.

Метою роботи було скласти алгоритм дій лікаря-стоматолога в період вагітності для проведення профілактичних заходів жінкам з урахуванням антенатальної профілактики для їхніх майбутніх дітей.

Результати та їх обговорення. Оптимальними терміни стоматологічних оглядів із проведенням певних стоматологічних маніпуляцій і призначенням екзогенних та ендогенних засобів профілактики важаються 6–8, 16–18 і 36–38 тижнів. Профілактичні стоматологічні заходи в першому триместрі спрямовані на запобігання захворювання тканин пародонта, у другому триместрі – на запобігання захворювання тканин пародонта, карієсу зубів, антенатальну профілактику, за необхідності проведення лікування, у третьому триместрі – на запобігання захворювання тканин пародонта.

Висновки. Спостереження жінок у стоматолога є необхідним з точки зору як забезпечення стоматологічного здоров'я самої жінки, так і його формування в майбутньої дитини. Алгоритм дій лікаря-стоматолога залежить від триместру вагітності та стоматологічного статусу порожнини рота жінки.

Ключові слова: спостереження вагітних, профілактика, карієс, гінгівіт.

Біографії авторів

І. І. Якубова

І.І. Якубова – д-р мед. наук,
професор приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет»,
завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології.

В. А. Кузьміна

В.А. Кузьміна – магістр,
асистент кафедри дитячої терапевтичної стоматології приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет».

Посилання

1. Анисимова Е.Н., Аксамит Н.А., Цветкова А.А. Алгоритм оказания стоматологиче-
ской помощи беременным // Эндодонтия today. – 2015. – № 1. – С. 44–47.
2. Антимикробные препараты в стоматологической практике / под ред. Майкла Нью-
мана, Арье ванн Винкельхоффа. – 2-е изд.; пер. с англ. – М.: Издательский дом «Азбука»,
2004. – 328 с.
3. Гаджула Н.Г., Горай М.А. Сучасні аспекти профілактики карієсу зубів у жінок під час
вагітності та лактації // Вісник морфології. – 2016. – № 1. – Т. 22. – С. 179–182.
4. Дубецька-Грабоус І.С. Фактори ризику виникнення карієсу молочних зубів. Огляд
літератури // Практическая медицина. – 2012. – Т. 18. – № 5. – С. 125–133.
5. Інтернет-журнал про здоров’я і медицину: http://medportal.by.ru/9mes7.htm.
6. Каськова Л.Ф., Акжитова Г.О. Інтенсивність та розповсюдженість карієсу зубів у
дітей із дисбактеріозом кишечника, спричиненого антибіотикотерапією // Вісник Української
медичної стоматологічної академії. – 2007. – Т. 7. – Вип. 4. – С. 30–31.
7. Крижалко О.В., Якубова І.І. Організація стоматологічного диспансерного спостере-
ження вагітних жінок // Вісник стоматології. – 2011. – № 2 (75). – С. 111−115.
8. Кузнецова И.В., Коновалов В.А. Значение витаминно-минеральных комплексов в
обеспечении нормального течения беременности и развития плода // Гинекология. – 2015. –
№ 1. – С. 60–64.
9. Кузьміна В.А., Якубова І.І. Вивчення ефективності впровадження програми про -
філактики основних стоматологічних захворювань у вагітних // Сучасна педіатрія. – 2017. –
№ 1 (81). – С. 110–116.
10. Кузьміна В.А., Якубова І.І. Ефективність профілактики основних стоматологічних
захворювань у вагітних жінок в умовах великого міста // Сучасна педіатрія. – 2017. –
№ 6 (86). – С. 61−68.
11. Кузьміна В.А., Якубова І.І., Коркач Г.М. Санітарна освіта вагітних щодо гігієни
порожнини рота як важлива ланка в антенатальній профілактиці карієсу зубів // Новини стома-
тології. – 2016. – № 4 (89). – С. 49–56.
12. Кулигіна В.М., Гаджула Н.Г. Оцінка рівня гігієнічних знань вагітних жінок із питань
профілактики стоматологічних захворювань. Українські медичні вісті IX з'їзду всеукраїнського
лікарського товариства. – Вінниця, 2007. – Т. 7. – С. 305–306.
13. Ларина И.В. Применение лечебно-профилактических средств для гигиены полости
рта от фармацевтической компании «Glaxo Smith Kline Healthcare» в комплексном лечении
заболеваний пародонта // Стоматология сегодня. – 2004. – № 6 (37). – С. 2.
14. Парпалей Е.А., Парпалей Е.И. Рациональные подходы к стоматологической про -
филактике и лечению женщин в период беременности // Дентальные технологии. – 2004. –
№ 3–4 (17). – С. 10–13.
15. Савичук Н.О. Інноваційні підходи до профілактики карієсу зубів у дітей та вагітних
жінок // Современная стоматология. – 2013. – № 5. – С. 50–54.
16. Соколова М.Ю. Рациональное питание беременных и кормящих женщин // Гинеко-
логия. – 2005. – № 2. – С. 80–82.
17. Улитовский С.Б. Практическая гигиена полости рта. – М., 2002. – 328 с.
18. Успенська О.А., Шевченко Е.А., Казарина Н.В. Стоматология беременности: Метод.
рек. Н. Новгород: Изд-во Нижегородской госмедакадемии, 2008. – 24 с.
19. Черепюк О.М. Обґрунтування ранньої профілактики карієсу тимчасових зубів у
дітей Прикарпаття: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – Івано-Франківськ, 2018. – 21 с.
20. Якубова І.І. Впровадження схеми диспансеризації вагітних жінок у стоматолога –
перший крок до збереження стоматологічного здоров’я матері і формування його у дитини //
Новини стоматології. – 2012. – № 2 (71). – С. 56–59.
21. Якубова І.І. Обґрунтування схеми профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей
перших років життя // Современная стоматология. – 2013. – № 4. – С. 89–92.
22. Якубова І.І. Обґрунтування тактики лікаря-стоматолога у ІІ триместрі вагітності //
Український стоматологічний альманах. – 2010. – № 6. – С. 61−65.
23. Якубова І.І., Крижалко О.В., Ісаєва Н.С. Обґрунтування тактики лікаря-стомато-
лога в першому триместрі вагітності // Український стоматологічний альманах. – 2009. –
№ 2. – С. 18−25.
24. Якубова І.І. Ефективність впровадження диспансеризації вагітних жінок у стомато-
лога // Современная стоматология. – 2012. – № 4 (63). – С. 60–64.
25. Abariga S.A., Whitcomb B.W. Periodontitis and gestational diabetes mellitus: a systematic
review and meta-analysis of observational studies // BMC Pregnancy Childbirth. – 2016. – № 16. – P. 344.
26. Carrillo-de-Albornoz A., Figuero E., Herrera D., Cuesta P., Bascones-Martinez A. Gingival
changes during pregnancy: III. Impact of clinical, microbiological, immunological and sociodemographic
factors on gingival inflammation // J. Clin. Periodontol. – 2012. – № 39. – P. 272–283.
27. Carrillo-de-Albornoz A., Figuero E., Herrera D., Bascones-Martinez A. Gingival changes
during pregnancy: II. Influence of hormonal variations on the subgingival biofilm // J. Clin Periodontol.
– 2010. – № 37. – P. 230–240.
28. DeRegil L.M., Fernбndez Gaxiola A.C., Dowswell T. et al. Effects and safety of periconceptional
folate supplementation for preventing birth defects // Cochrane Database Syst. Rev. –
2010. – Vol. 10. – P. 257–268.
29. Figuero E., Carrillo-de-Albornoz A., Martin C., Tobias A., Herrera D. Effect of pregnancy
on gingival inflammation in systemically healthy women: a systematic review // J. Clin. Periodontol. –
2013. – № 40. – P. 457–473.
30. Geisinger M.L., Geurs N.C., Bain J.L., Kaur M., Vassilopoulos P.J., Cliver S.P., Hauth J.C.,
Reddy M.S. Oral health education and therapy reduces gingivitis during pregnancy // J. Clin. Periodontol.
– 2014. – № 41. – P. 141–148.
31. Gumus P., Ozcaka O., Ceyhan-Ozturk B., Akcali A., Lappin D.F., Buduneli N. Evaluation of biochemical
parameters and local and systemic levels of osteoactive and B-cell stimulatory factors in gestational
diabetes in the presence or absence of gingivitis // J. Periodontol. – 2015. – № 86. – P. 387–397.
32. Gumus P., Ozturk V.O., Bozkurt E., Emingil G. Evaluation of the gingival inflammation in
pregnancy and postpartum via 25-hydroxy-vitamin D3, prostaglandin E2 and TNF-alpha levels in
saliva // Arch. Oral Biol. – 2016. – № 63. – P. 1–6.
33. Gürsoy M., Gürsoy U.K., Sorsa T., Pajukanta R., Kononen E. High salivary estrogen and
risk of developing pregnancy gingivitis // J. Periodontol. – 2013. – № 84. – P. 1281–1289.
34. Imbard A., Benoist J.F., Blom H.J. Neural Tube Defects, Folic Acid and Methylation //
Int. J. Environ. Res. Public Health. – 2013. – № 10 (9). – P. 344–357.
35. Kaur M., Geisinger M.L., Geurs N.C., Griffin R., Vassilopoulos P.J., Vermeulen L., Haigh S.,
Reddy M.S. Effect of intensive oral hygiene regimen during pregnancy on periodontal health, cytokine
levels, and pregnancy outcomes: a pilot study // J. Periodontol. – 2014. – № 85. – P. 1684–1692.
36. Raga L.G., Minguez I., Caffesse R., Llambes F. Changes in Periodontal Parameters and
C-reactive protein After Pregnancy // J. Periodontol. – 2016. – № 87. – P. 1388–1395.
37. Rummens K., Van Herck E., van Bree R. et al. Dietary calcium and phosphate restriction in
guineapigs during pregnancy: fetal mineralization induces maternal hypocalcaemia despite increased 1 alpha,
25 dihydroxycholecalciferol concentrations // Br. Journ. Nutr. – 2000. – Vol. 84. – № 4 (Oct.). – Р. 495–504.
38. Soucy-Giguere L., Tetu A., Gauthier S., Morand M., Chandad F., Giguere Y., Bujold E.
Periodontal Disease and Adverse Pregnancy Outcomes: A Prospective Study in a Low-Risk Population //
J. Obstet. Gynecol. Can. – 2016. – № 38. – P. 346–350.
39. Vasiliauskiene I., Milciuviene S., Bendoraitiene E., Narbutaite J., Slabsinskiene E.,
Andruskeviciene V. Dynamics of pregnant women’s oral health status during preventive programe //
Stomatologija. – 2007. – № 9. – P. 129–136.
40. Wallenstein M. B., Shaw G. M., Yang W. et al. Periconceptional nutrient intakes and risks
of orofacial clefts in California // Pediatr. Res. – 2013. – № 74 (4). – Р. 457–465.
Опубліковано
2019-03-27
Розділ
ПРОФІЛАКТИЧНА Й ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ