Клінічна класифікація гальванічних проявів, які з являються в порожнині рота після введення металевих включень (лекція)

  • Алексей Александрович Тимофеев
  • Наталия Алексеевна Ушко
  • Александр Алексеевич Тимофеев
  • Мария Алексеевна Ярифа
  • Сергей Викторович Кабанчук
  • Бека Беридзе
Ключові слова: дентальні імплантати, пухлини, пухлиноподібні захворювання, запальні захворювання, метали, незнімні зубні протези, слина, порожнина рота, слизова оболонка, патологія, запалення, ускладнення, імунітет, гальванізм, гальваноз

Анотація

Мета: розповісти студентам, інтернам і лікарям про гальванічні прояви, які з’являються в порожнині рота при наявності незнімних металевих протезів, виготовлених з неблагородних сплавів металів.

Методи. Проведено потенціометричні, а також клінічні й лабораторні обстеження хворих.

Результати. Вивчена гальванічна патологія, яка спостерігається у хворих з різними стоматологічними захворюваннями при наявності в них у порожнині рота металевих включень.

Висновки. Пропонується використовувати клінічну класифікацію гальванічних проявів.

Ключові слова: дентальні імплантати, пухлини, пухлиноподібні захворювання, запальні захворювання, метали, незнімні зубні протези, слина, порожнина рота, слизова оболонка, патологія, запалення, ускладнення, імунітет, гальванізм, гальваноз.

Біографії авторів

Алексей Александрович Тимофеев

Тимофеев Алексей Александрович – д-р мед. наук, профессор, Заслуженный

Наталия Алексеевна Ушко

Ушко Наталия Алексеевна – д-р мед. наук, доцент,
доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии НМАПО им. П.Л. Шупика.

Александр Алексеевич Тимофеев

Тимофеев Александр Алексеевич – д-р мед. наук, доцент,
профессор кафедры стоматологии НМАПО им. П.Л. Шупика.

Мария Алексеевна Ярифа

Ярифа Мария Алексеевна – канд. мед. наук,
доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ЧВУЗ «Киевский медицинский университет».

Сергей Викторович Кабанчук

Кабанчук Сергей Викторович – канд. мед. наук,
доцент кафедры стоматологии НМАПО им. П.Л. Шупика.

Бека Беридзе

Беридзе Бека – канд. мед. наук,
профессор, департамент стоматологии Батумского университета (Грузия).

Посилання

1. Деклараційний патент на корисну модель № 66384 Україна, МПК (2011.01)
Спосіб диференціальної діагностики декомпенсованої форми гальванізму та атипової
форми гальванозу / Тимофєєв О.О., Тимофєєв О.О. – Опубл. 26.12. 2011. – Бюл. № 24.
2. Деклараційний патент на корисну модель № 66384 Україна, МПК (2011.01) Спосіб
диференціальної діагностики різних форм гальванізму / Тимофєєв О.О., Тимофєєв О.О. –
Опубл. 26.12. 2011. – Бюл. № 24.
3. Тимофеев А.А. Клиническая классификация гальванических проявлений, воз-
никающих в полости рта / А.А. Тимофеев, А.А. Тимофеев // Современная стоматология. –
2011. – № 5 (59). – С. 59–63.
4. Ушко Н.О. Клінічний перебіг і лікування хворих із доброякісними пухлинами та
пухлиноподібними утвореннями щелеп при наявності в порожнині рота металевих включень:
Автореф. дис. канд. мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Н.О. Ушко. – Київ, 2011. – 20 с.
5. Ярифа М.О. Прогнозування і профілактика ускладнень при протезуванні
незнімними конструкціями зубних протезів, фіксованих на зубах і дентальних імпланта-
тах: Автореф. дис. канд. мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія» / М.О. Ярифа. – Київ,
2012. – 19 с.
6. Тимофєєв О.О. Гальванічна патологія у стоматології / О.О. Тимофєєв, О.В. Пав-
ленко, О.О. Тимофєєв. – Київ: ТОВ «Видавництво «Сталь», 2014. – 235 с.
7. Тимофєєв О.О. Патогенез, лікування, профілактика патології навколощелеп-
них тканин і щелеп при гальванічних проявах у порожнині рота: Автореф. дис. д-ра мед.
наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія» / О.О. Тимофєєв. – Київ, 2015. – 35 с.
8. Ушко Н.О. Патогенез, диференційна діагностика, хірургічне лікування та про-
філактика ускладнень у хворих з амелобластомами щелеп: Автореф. дис. д-ра мед. наук:
спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Н.О. Ушко. – Київ, 2018. – 38 с.
Опубліковано
2019-03-27
Розділ
ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВА ХІРУРГІЯ ТА ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ