Особливості ортопедичного лікування пацієнтів з патологічним стиранням твердих тканин зубів зі збереженням їх вітальності

  • В. І. Струк
  • Ю. І. Забуга
Ключові слова: емаль і дентин зубів, штучні коронки, напівкоронки

Анотація

Резюме. Естетичні та гігієнічні вимоги пацієнтів обумовлюють необхідність застосування для лікування патологічного стирання твердих тканин зубів сучасних естетичних ортопедичних конструкцій, виготовлення яких передбачає глибоке препарування твердих тканин зубів, що може призводити до проявів післяопераційної підвищеної чутливості на етапах протезування й розвитку патологічних змін у пульпі. Актуальними є розробка й обґрунтування застосування сучасних конструкцій незнімних зубних протезів, технологія виготовлення яких передбачає мінімальне препарування емалі та дентину зубів.
Метою дослідження є підвищення ефективності ортопедичного лікування пацієнтів з патологічним стиранням твердих тканин зубів зі збереженням їх вітальності. Для досягнення поставленої мети проведено комплексне клініко лабораторне обстеження 93-х осіб з використанням клінічних, дентометричних і статистичних методів дослідження. Порівняльна оцінка клінічних результатів ортопедичного лікування пацієнтів з дефектами коронок зубів шляхом заміщення штучними коронками та вестибулярними напівкоронками виявила суттєво виражену реакцію тканин вітальних зубів на тотальне препарування.
Результати дентометричного дослідження вказують, що після препарування для виготовлення напівкоронок залишається достовірно більший шар дентину над пульпою, ніж при виготовленні жакетних коронок, коли проводиться глибоке тотальне препарування коронкової частини зуба (р < 0,05). Комплексний аналіз результатів обстеження й лікування осіб I та II клінічної груп дозволив дійти висновку, що ортопедичне лікування осіб з патологією твердих тканин вітальних зубів доцільно проводити шляхом заміщення дефектів твердих тканин напівкоронками, виготовлення яких передбачає мінімальне препарування твердих тканин і дає можливість знизити ймовірність ускладнень.
Ключові слова: емаль і дентин зубів, штучні коронки, напівкоронки.

Біографії авторів

В. І. Струк

В.І. Струк – КМУ «Міська стоматологічна поліклініка», м. Чернівці, Україна.

Ю. І. Забуга

Ю.І. Забуга – НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна.

Посилання

1. Забуга Ю.І. Аналіз стану стоматологічного здоров'я та рівня зубного протезу-
вання населення в Україні / Ю.І. Забуга, О.В. Біда, В.І. Струк. // Збірник наукових праць
співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2013. – Вип. 22., кн. 1.– С. 370–377.
2. Біда В.І. Патологічне стирання твердих тканин зубів та його лікування: моно-
графія / В.І. Біда, В.І. Струк, Ю.І. Забуга. – Чернівці: Букрек, 2015. – 72 с.
3. Гюрель Г. Керамические виниры. Искусство и наука / Г. Гюрель. – М.: Азбука. –
2007. – 524 с.
4. Біда О.В. Розробка методів ортопедичної реабілітації хворих з генералізова-
ними формами патологічного стирання зубів різного ступеня / О.В. Біда, В.І. Струк,
Ю.І. Забуга // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – К.,
2012. – Вип. 21, кн. 3.– С. 614–620.
5. Забуга Ю.І. Клініко-лабораторне обґрунтування алгоритма діагностичних і
лікувально-профілактичних заходів при виготовлені ортопедичних конструкцій для замі-
щення дефектів твердих тканин вітальних зубів / Ю.І. Забуга, О.В. Біда, В.І. Струк //
Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2013. – Вип. 22,
кн. 2. – С. 449–458.
6. Пат. 37013 Україна, МПК А 61 С 5/00. Вестибулярна напівкоронка / В.І. Біда,
С.І. Дорошенко, Ю.І. Забуга. – № u 200808230; заявл. 18.06.2008; опубл. 10.11.2008,
бюл. № 21.
7. Розенштиль С.Ф. Ортопедическое лечение несъемными протезами /
С.Ф. Розенштиль, М.Ф. Лэнд, Ю. Фуджимото; пер. с анг.; под. ред. И.Ю. Лебеденко. –
М.: Рид Эдсивер. – 2010. – 944 с.
Опубліковано
2019-03-27
Розділ
ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ