Призначення фармакотерапевтичних препаратів і засобів догляду за порожниною рота у практичній діяльності лікарів-стоматологів: аналітичний огляд опитування лікарів-стоматологів за 2017–2018 роки

  • Ірина Петрівна Мазур
  • Ірина Миколаївна Супрунович
  • Наталія Олексіївна Бакшутова
Ключові слова: фармацевтична індустрія, порівняльний аналіз, призначення лікарських засобів, анкетування

Анотація

Резюме. Унаслідок того що фармацевтичний ринок України кожного року поповнюється новими фармацевтичними препаратами, існує необхідність у проведенні моніторингу лікарських призначень. У даній статті представлено порівняльний аналіз призначень лікарських засобів лікарями-стоматологами за період 2017–2018 роки та проведена оцінка призначення медичних препаратів за різноманітними фармацевтичними групами. Опитування лікарів стоматологів проводилось Українською рейтинговою асоціацією, громадською організацією «Асоціація стоматологів України» та компанією «МедЕксперт» під час різноманітних науково-практичних заходів, у ході яких лікарі-стоматологи заповнювали анкету-опитувальник.
Ключові слова: фармацевтична індустрія, порівняльний аналіз, призначення лікарських засобів, анкетування.

Біографії авторів

Ірина Петрівна Мазур

Мазур Ірина Петрівна – д-р мед. наук,
професор кафедри стоматології ІС НМАПО ім. П.Л. Шупика, президент «Асоціації стоматологів України».

Ірина Миколаївна Супрунович

Супрунович Ірина Миколаївна – аспірант кафедри стоматології ІС НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Наталія Олексіївна Бакшутова

Бакшутова Наталія Олексіївна – канд. мед. наук, доцент кафедри стоматології ІС НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Посилання

1. Компендиум – лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. – Киев:
Морион, 2014. – 2320 с
2. Мазур И.П. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов
в стоматологии / И.П. Мазур, Д.М. Ставская // Современная стоматология. – 2015. –
№ 3. – С. 30–37.
3. Мазур И.П., Ставская Д.М., Гелашвили Л.Т. Применение фармацевтических
препаратов в стоматологии // Современная стоматология. – 2016. – № 2. – С. 24–28.
4. Мазур И.П., Слободяник М.В. Системные антибактериальные препараты в
пародонтологии // Современная стоматология. – 2016. – № 1. – С. 42–46
5. Мазур І.П., Супрунович І.М. Фармакотерапевтичні препарати та засоби догляду
за порожниною рота у призначеннях лікаря-стоматолога (аналітичний огляд опитування
лікарів-стоматологів за 2016–2017 роки) НМАПО ім. П.Л. Шупика // Современная стома-
тология. – 2018. – № 1. – С. 20–25.
6. Мазур І.П., Павленко О.В., Близнюк В.Г. Сучасний стан стоматологічної допо-
моги в Україні // Здоров’я України. – 2017. – № 18 (415), вересень. – С. 74–75.
7. Стоматологічна допомога в Україні: основні показники діяльності за 2008 –
2018 роки:довідник. / Ю.В. Вороненко, О.В. Павленко, І.П. Мазур – Кропивницький:
Поліум, 2018. – 143 с.
8. Стоматологія України. Історичні нариси / Авт. кол. Баранник Н.Г., Басюк М.О.,
Близнюк В.Г. та ін.: під. ред. І.П. Мазур, О.В. Павленко, І.Л. Скрипник. – Харків, «СИМ». –
2017. – 192 с. ISBN 978-966-135-076-1.
Опубліковано
2019-03-27
Розділ
ФАРМАКОТЕРАПІЯ В СТОМАТОЛОГІЇ