Ділова гра як засіб педагогічного впливу на студента-стоматолога при вивченні клінічної пародонтології

  • А. В. Самойленко
  • А. Є. Горшкова
  • Ю. В. Кареліна
Ключові слова: навчальний процес, педагогічна технологія, організаційно-навчальні ігри, якість підготовки

Анотація

Резюме. У статті висвітлюються питання якісної підготовки студентів-стоматологів при вивченні клінічної пародонтології. Проаналізовано суть поняття «ділова гра», котра використовується в ході навчання. Наведено правила, яких необхідно дотримуватися при організації ділової гри в навчальному процесі, а саме: треба сформулювати мету й розробити сценарій гри; визначити ролі учасників і провести їхній попередній інструктаж; гру повинен спрямовувати та організовувати її керівник; після гри важливо провести аналіз і зробити висновки, що співвідносяться з поставленою у грі метою.Момент організації суттєвий як при проектуванні гри, так і при її реалізації. Для того щоби студент у процесі навчання дійсно формував нові потрібні йому в подальшому житті здібності та якості, його треба поставити в ситуацію, що правдоподібно й доволі повно імітує деяку реальність. Автори висвітлюють різні варіанти проведення практичних занять у вигляді ділової гри та їх переваги.
Висновок. З метою закріплення та поглиблення знань студентів-стоматологів, професійних умінь і навичок; сприяння формуванню в них практичної зацікавленості в опрацюванні та засвоєнні навчального матеріалу визначається сенс проведення практичних занять у вигляді ділової гри.
Ключові слова: навчальний процес, педагогічна технологія, організаційно-навчальні ігри, якість підготовки.

Біографії авторів

А. В. Самойленко

А.В. Самойленко – професор, д-р мед. наук,
завідувач кафедри терапевтичної стоматології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

А. Є. Горшкова

А.Є. Горшкова – асистент кафедри терапевтичної стоматології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Ю. В. Кареліна

Ю.В. Кареліна – асистент кафедри терапевтичної стоматології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Посилання

1. Лю Н.К. Академічний рейтинг університетів світу / Н.К. Лю, І. Чень // Вища
школа. – 2006. – № 5–6. – С. 67–77.
2. Розин В.М. Методологический анализ игры как новой области научно-техниче-
ской деятельности и знания / В.М. Розин // Вопр. философии. – 1986. – № 6. – С. 67.
3. Приходько В.В. Стратегія реформи національної вищої школи / В.В. Приходько //
Журфонд. – 2014. – С. 406–407.
4. Косарева Л.И. Организация и методическое обеспечение подготовки специа-
листа-стоматолога / Л.И. Косарева, А.А. Удод // Український стоматологічний альманах. –
2013. – № 6. – С. 107.
5. Кудрявцева Т.О. Ділова гра як засіб підготовки майбутніх лікарів до розв’язання про-
блемних ситуацій у професійній діяльності / Т.О. Кудрявцева // Актуальні проблеми державного
управління, педагогіки та психології: зб. наук. пр., вип. 2 (9). – Херсон, 2013. – С. 304–308.
Опубліковано
2019-03-27
Розділ
НАВЧАННЯ