Результати анонімного анкетування стоматологів України з розділу ендодонтії. Частина ІІ

  • Олена Олександрівна Скібіцька
  • Марія Олегівна Крупич
  • Діана Фауазівна Діана Фауазівна Хеннаві
Ключові слова: анонімна анкета, ендодонтія, методи препарування, ендодонтичний інструментарій, лікарі стоматологи України

Анотація

Мета: вивчення розповсюдженості технік препарування та інструментів, котрі використовуються в процесі ендодонтичного лікування практикуючими стоматологами України, шляхом анонімного анкетування.
Об’єкт та методи. Анкета з розділу ендодонтії, котра у друкованому форматі рандомно поширена серед стоматологів України. А також, у вигляді Google-форми розміщена в соціальній мережі Facebook та розіслана, на електронні поштові адреси стоматологічних установ та медичних університетів України.
Результати. За час проведення роботи були повністю заповнені 1273 анкети, респондентами з різним стажем та місцем роботи. Встановлено, що 26,35 % лікарів препарують систему кореневого каналу лише ручним методом та 73,65 % – поєднують ручний та машинний методи Найбільш розповсюдженою технікою препарування системи кореневого каналу ручним методом є Step-back (71,09 %), а машинним – Single-length (45,64 %). Майже всі респонденти проводять розширення вусть спеціальними інструментами серед яких переважають Gates Glidden – 58,22 % та Largo (Peeso Reamer) 31,71 %. Найчастіше серед ручного інструментарію лікарі використовують К-файли – 89,1 %, Н-файли – 73,9 % та К-римери 49,5 %. Серед машинних інструментів найпоширеніші файли фірм Dentsply Sirona (США) та SOCO SC (Китай). Більшість лікарів утилізує ручний та машинний інструментарій після візуальної оцінки кінчика, 77,93 % та 56,34 % відповідно.
Висновки. Високий відсоток лікарів-стоматологів України у своїй практиці використовують ручний та машинний методи препарування системи кореневих каналів, що відповідає сучасним міжнародним протоколам ендодонтичного лікування. Проте, достатньо високий відсоток лікарів нехтує правилами роботи та утилізації, як ручного так і машинного інструментарію, що значно знижує якість ендодонтичного лікування, а головне підвищує ризик відламу інструменту в кореневому каналі. Тобто, лікарі свідомо знижують якість ендодонтичного лікування, коли не дотримуються правил використання, а головне утилізації інструментарію.
Ключові слова: анонімна анкета, ендодонтія, методи препарування, ендодонтичний інструментарій, лікарі стоматологи України.

Біографії авторів

Олена Олександрівна Скібіцька

Скібіцька Олена Олександрівна – канд. мед. наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.
Адреса: 03057 м. Київ, вул. Зоологічна 1. Тел.: (044) 483-13-20. E-mail: alena-sk@hotmail.com.

Марія Олегівна Крупич

Крупич Марія Олегівна – лікар-інтерн Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.
Адреса: 03057 м. Київ, вул. Зоологічна 1. Тел.: (044) 483-13-20. E-mail: masha.krupich@gmail.com

Діана Фауазівна Діана Фауазівна Хеннаві

Хеннаві Діана Фауазівна – лікар-інтерн Медичний центр «Одонтомед».
Адреса: 02232 м. Київ, вул. Костянтина Данькевича,10. Тел.: (044) 501-39-23. E-mail: diana.hennavi@gmail.com.

Посилання

1. Pavlenko OV, Maistruk PO. Analiz poshyrenosti kariiesu ta uskladnenoho kariiesu v
meshkantsiv mista Kyieva. Sovrem. stomatolohiia. 2013; 5: 16–18. [In Ukrainian]
2. Politun AM, Marchenko NS. Zahalna otsinka stanu tverdykh tkanyn zubiv ta chynnykiv
ryzyku rozvytku kariiesu zubiv u osib molodoho viku. ScienceRise. Medical science
[Internet]. 2016 [cited 2019 Jun 30]; 4(3): 16–22. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
texc_2016_4%283%29__4 [In Ukrainian]
3. Hargreaves, Kenneth M., Stephen Cohen, and Louis H Berman. Cohen's Pathways
of the Pulp. 10th ed. St. Louis, Mo.: Mosby Elsevier, 2011. 1143 p
4. Berutti E, Castellucci A. Cleaning and shaping of root canal system In: Castellucci
A. editor. Endodontics: vol II. 1st ed. Firenze: II Tridente; 2005; 753 p
5. McSpadden JT. Mastering Endodontic Instrumentation. Chattanooga, TN, USA:
Cloudland Institute; 2007. 109 p
6. Darcey J, Taylor C, Roudsari RV, Jawad S, Hunter M. Modern Endodontic Principles
Part 3: Preparation. Dent Update [Internet].2015 [cited 2019 Jun 30]; 42(9): 810–2,
5–8, 21–2. Available from: https://www.researchgate.net/publication/289379036_Endodontics_
Modern_Endodontic_Principles_Part_3_Preparation DOI:10.12968/denu.2015.42.9.810
7. Carrotte P. Endodontics: Part 5. Basic instruments and materials for root canal
treatment. Br Dent J [Internet]. 2004 Oct 23 [cited 2019 Jun 30]; 197(8):455–64. Available
from: https://www.academia.edu/36407562/Endodontics_Part_5_Basic_instruments_and_ma -
terials_for_root_canal_treatment DOI: 10.1038/sj.bdj.4811738
8. Revathi M, Rao CVN, Lakshminarayanan L. Revolution in endodontic instruments-
A review. Endodontology [Internet]. 2001 [cited 2019 Jun 30]; 13:43–50. Available from:
http://medind.nic.in/eaa/t01/i2/eaat01i2p43.pdf
9. Del Fabbro M, Afrashtehfar KI, Corbella S, El-Kabbaney A, Perondi I, Taschieri S.
In vivo and in vitro effectiveness of rotary nickel-titanium vs manual stainless steel instruments
for root canal therapy: systematic review and meta-analysis. J Evid Based Dent Pract [Internet].
2018 [cited 2019 Jun 30]; 18:59–69. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/29478682 DOI:10.1016/j.jebdp.2017.08.001
10. Mehlawat R, Kapoor R, Gandhi K, Kumar D, Malhotra R, Ahuja S. Comparative evaluation
of instrumentation timing and cleaning efficacy in extracted primary molars using manual
and NiTi rotary technique – In vitro study. J Oral Biol Craniofac Res [Internet]. 2019 Apr–Jun
Aug [cited 2019 Jun 30]; 9(2):151-155. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC6434188/ DOI: 10.1016/j.jobcr.2019.03.003. Epub 2019 Mar 17
11. Celik, D.; Tasdemir, T.; Er, K. Comparative study of 6 rotary nickel-titanium systems
and hand instrumentation for root canal preparation in severely curved root canals of
extracted teeth. J Endod [Internet]. 2013 [cited 2019 Jun 30]; 39:278–282. Available from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23321246: DOI:10.1016/j.joen.2012.11.015
12. Haapasalo M, Shen Y. Evolution of nickel-titanium instruments: From past to
future. Endod Topics [Internet]. 2013 [cited 2019 Jun 30]; 29:3–17. Available from:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/etp.12049 DOI:10.1111/etp.12049
13. Vertucci FJ. Root canal morphology and its relationship to endodontic procedure.
Endodontic Topics [Internet]. 2005 Aug [cited 2019 Jun 30]; 10(1): 3–29. Available from:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1601-1546.2005.00129.x DOI:10.1111/
j.1601-1546.2005.00129.x.
14. European Society of Endodontology. Quality guidelines for endodontic treatment:
consensus report of the European Society of Endodontology. I End J [Internet]. 2006 Nov
[cited 2019 Jun 30]. 39: 921–30. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/
10.1111/j.1365-2591.2006.01180.x DOI:10.1111/j.1365-2591.2006.01180.x.
15. Mirza K. Single Use of Endodontic Instruments. EC Dental Science [Internet]. 2017
[cited 2019 Jul 10]; 8(1):01-07. Available from: https://www.semanticscholar.org/paper/Single-
Use-of-Endodontic-Instruments-Mirza/8ca9170808d51f85c651c77f5c83fb14bdfd6f0a
16. Skibitska OO, Khennavi DF, Krupych MO. Rezultaty anonimnoho anketuvannia
stomatolohiv Ukrainy z rozdilu endodontii. Chastyna 1. Sovrem. stomatolohiia. 2018; 3(92):
22–27. [In Ukrainian]
Опубліковано
2019-10-16
Розділ
ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ