Ефективність лікування пародонтиту за допомогою одномоментного кюретажу (full-mouth scaling and root planing) з та без використання азітроміцину

  • Ганна Ігорівна В’юн
Ключові слова: пародонтит, одномоментний кюретаж, scaling and root planing, антибіотикотерапія, азітроміцин

Анотація

Мета. Дослідження оцінює ефективність впливу азітроміцину, як додаткового компонента до нехірургічного лікування, на клінічні параметри та загальну температуру тіла у пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом важкого ступеня тяжкості.
Методи. 31 пацієнт з хронічним генералізованим пародонтитом важкого ступеня тяжкості (згідно з новою класифікацією ААР, 2018: ступінь 3 або 4, Клас В) були випадковим методом поділені на 2 групи – порівняльну (одномоментний scaling and root planing із застосуванням азитроміцину, n = 16) та контрольну (одномоментний scaling and root planing без застосування азитроміцину, n = 15). Для оцінки результатів вимірювали наступні клінічні параметри: глибина пародонтальних карманів, втрата зубо-епітеліального прикріплення, індекс кровоточивості, індекс нальоту – до лікування та після 6 місяців, також вимірювався такий загальний параметр, як температура тіла.
Результати. Не було виявлено статистично значимої різниці між порівняльною та контрольною групами по обраним клінічним параметрам через 6 місяців після лікування (P < 0.05). Обидві схеми лікування призводять до значної редукції пародонтальних карманів та зменшенню втрати зубо-епітеліального прикріплення. Показники температури тіла була статистично більшими у пацієнтів контрольної групи.
Висновки. Виходячи з висвітлених результатів дослідження можна зробити висновок, що азітроміцин, в якості додаткового компоненту лікування, не демонструє додаткових переваг у покращенні клінічних показників у порівнянні з застосування тільки одномоментного кюретажу для лікування пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом важкого ступеня тяжкості. Використання азітроміцину ефективно тільки для профілактики підвищення температури тіла після одномоментного scaling and root planing.

Біографія автора

Ганна Ігорівна В’юн

В’юн Ганна Ігорівна – канд. мед. наук, асистент кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії
Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет».
Адреса: 03057 м. Київ, вул. Цедіка, 7. Тел.: (050) 248-69-09. E-mail: gannaviun@gmail.com.

Посилання

1. Socransky SS. Relationship of bacteria to the etiology of periodontal disease. J Dent Res. 1970;49:203-22.
2. Kornman KS. Mapping the pathogenesis of periodontitis: A new look. J Periodontol. 2008;79(Suppl. 8):1560-8.
3. Lang NP, Tonetti MS. Periodontal risk assessment (PRA) for patients in supportive periodontal therapy (SPT). Oral Health Prev Dent. 2003;1:7–16.
4. Page RC. Periodontal therapy: Prospects for the future. J Periodontol. 1993;64(Suppl. 8):744-53.
5. AAP. Systemic antibiotics in periodontics. J Periodontol. 1996;67:831–8.
6. Herrera D, Sanz M, Jepsen S, Needleman I, Roldбn S. A systematic review on the effect of systemic antimicrobials as an adjunct to scaling and root planing in periodontitis patients. J Clin Periodontol. 2002;29:136–59.
7. Yashima A, Gomi K, Maeda N, Arai T. One stage full mouth versus partial‐mouth scaling and root planing during the effective half life of systemically administered azithromycin. J Periodontol. 2009;80:1406-13.
8. Mestnik MJ, Feres M, Figueiredo LC, Duarte PM, Lira EAG, Faveri M. Short-term benefits of the adjunctive use of metronidazole plus amoxicillin in the microbial profile and in clinical parameters of subjects with generalized aggressive periodontitis. J ClinPeriodontol. 2010;37:353-65.
9. Hoepelman IM, Schneider MME. Azithromycin: the first of the tissue-selective azalides. J Antimicrob Agents. 1995;5:145-67.
10. Gladue, R. P. & Snider, M. E. (1990) Intracellular accumulation of azithromycin by cultured human fibroblasts. Antimicrob Agents Chemother 34;6:1056–60.
11. Henry DC., Riffer E, Sokol WN, Chaudry NI, Swanson RN. Randomized double-blind study comparing 3- and 6-day regimens of azithromycin with a 10-day amoxicillin-clavulanate regimen for treatment of acute bacterial sinusitis. Antimicrob Agents Chemother. 2003; 47:2770-4.
Опубліковано
2019-10-16
Розділ
ПАРОДОНТОЛОГІЯ