Особливості стоматологічного статусу дітей з різними рівнями психічного здоров’я

  • Валерія Валеріївна Дац
  • Олег Миколайович Міщенко
Ключові слова: стоматологічний статус, індекс кп КПВ, індекс РМА, гігієнічний індекс Green-Vermillion

Анотація

Актуальність. Показники стоматологічного статусу дітей корелюють з численними біологічними, фізіологічними та соціальними чинниками – від проживання в певному регіоні, що характеризується особливостями мінерального складу питної води, переважаючим модусом харчування населення та специфікою впливу локального біогеоценозу й поточної техногенної ситуації, до рівня загальної освіченості їхніх батьків, доступності стоматологічної допомоги для населення, проведення заходів профілактичного спрямування зі збереженням стоматологічного здоров’я. Стан психологічного благополуччя, а тим більше стан психічного здоров’я дитини має значний вплив на дотримання нею рекомендацій про забезпечення оптимального стану здоров’я ротової порожнини. Вивчення впливу стану психічного здоров’я дітей на стан здоров’я їх ротової порожнини є необхідним для подальшого формування висококонгруентних і персоніфікованих рекомендацій про догляд за зубами в кожній із груп дітей з різними рівнями психічного здоров’я (РРПЗ).
Мета дослідження: визначити особливості показників стоматологічного статусу дітей з РРПЗ. Контингенти та методи. На базі КУ «Обласна клінічна стоматологічна лікарня» ЗОР за умов інформованої згоди батьків з дотриманням принципів біоетики було обстежено 100 дітей з різноманітними стоматологічними захворюваннями, які відрізнялись рівнем психічного здоров’я та демонстрували реакції одонтофобічного характеру. Їх було розділено на такі чотири групи: першу групу (Г1) склали 30 хворих на аутизм, другу групу (Г2) – 30 хворих на олігофренію легкого ступеня, третю групу (Г3) – 20 хворих на синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ), четверту групу (Г4) – психічно здорові діти. Визначення стоматологічного статусу було проведено за допомогою розрахунку індексу кп+КПВ, РМА та Green-Vermillion.
Результати дослідження. Виявлено особливості стоматологічного статусу дітей з РРПЗ на основі аналізу встановлених у них показників стоматологічних індексів. У дітей, хворих на аутизм, порівняно з рештою груп достовірно переважала кількість хворих із сильно вираженою інтенсивністю карієсу. Ураховуючи помітну різницю між показниками інтенсивності карієсу в дітей з аутизмом і дітей без аутистичних проявів, можна констатувати, що одним із провідних етіофакторів даної патології є наявність бруксизму, що в найбільшій мірі характерно для дітей з аутизмом і значно рідше зустрічається в інших дітей і призводить до значного пошкодження емалі. У дітей, хворих на аутизм та олігофренію, порівняно з Г3 та Г4 достовірно переважала розповсюдженість поганого рівня гігієни порожнини рота. У дітей, хворих на олігофренію, високі показники індексу Green-Vermillion пояснюються частим потраплянням у рот сторонніх мікробіологічно контамінованих предметів і частим уживанням їжі руками без попереднього миття. У дітей, хворих на аутизм, натомість, поганий рівень гігієни порожнини рота зумовлюється високою інтенсивністю в них каріозного процесу та нехтуванням правилами адекватної санації ротової порожнини. У дітей зі СДУГ порівняно з рештою груп достовірно переважали як інтенсивність гінгівіту, так і кількість хворих із сильно вираженою інтенсивністю гінгівіту. Такий високий рівень інтенсивності запального процесу ясен у дітей даної групи зумовлений їх частим травмуванням у ході ігрової активності та занадто інтенсивним чищеннямм зубів при намаганні зменшити час даної гігієнічної процедури.
Ключові слова: стоматологічний статус, індекс кп+КПВ, індекс РМА, гігієнічний індекс Green-Vermillion.

Біографії авторів

Валерія Валеріївна Дац

Дац Валерія Валеріївна – очний аспірант кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології
Запорізького державного медичного університету.. Адреса: проспект Маяковського, 26, м. Запоріжжя, 69035.
Тел.: (066) 741-34-46. E-mail: dr.dats@ukr.net

Олег Миколайович Міщенко

Міщенко Олег Миколайович – доцент, Запорізький державний медичний університет (Запоріжжя, Україна).
Тел.: (098)-388-05-50. E-mail: dr.mischenko@icloud.com

Посилання

1. Bauman SS, Turchina KV, Mosiienko AS, Padalka AI, Sheshukova OV. Porivnialna
otsinka urazhenosti kariiesom zubiv ditei mista Poltava. Visnyk problem biolohii i medytsyny.
2017; 3 [In Ukrainian]
2. Bezvushko EV, Lahoda LS. Stan tverdykh tkanyn zubiv u ditei mista Lutska. Aktualni
problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii.
2017; 2 (58) [In Ukrainian]
3. Musii-Sementsiv KhH. Otsinka navychok hihiieny porozhnyny rota u ditei rann’oho
viku za rezultatamy anketuvannia batkiv. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk
ukrainskoi medychnoi stomatologichnoi akademii. 2016; 2 (54) [In Ukrainian]
4. Fakroon S., Arheiam A., Omar S. Dental caries experience and periodontal treatment
needs of children with autistic spectrum disorder // European Archives of Paediatric Dentistry. –
2015; – Т. 16. (2): 205–209.
5. Manoharan S, Krishnamoorthy K. Dental Caries and Children with Attention Deficit
Hyperactivity Disorder (ADHD)-A Review. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.
2016; 8. (7): 613
6. Morales-Chбvez MC. Oral Health Assessment of a Group of Children with Autism
Disorder. Journal of Clinical Pediatric Dentistry. 2017; 41. (2): 147–149
7. Skrypnyk YuV, Yakubova II. Efektyvnist likuvalno-profilaktychnoho kompleksu dlia
profilaktyky zakhvoriuvan tverdykh tkanyn zubiv u ditei iz zatrymkoiu psykhichnoho rozvytku.
Sovremennaia stomatologyia. 2014; 5: 46–51 [In Ukrainian]
Опубліковано
2020-03-24
Розділ
ПРОФІЛАКТИЧНА Й ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ