Можливості застосування латеральных (дискових) імплантатів у випадках атрофії дистальних відділі нижньої щелепи: результати власного клінічного досвіду

  • Я. Е. Варес
  • Я. С. Гудзан
  • В. О. Студент
  • Т. А. Філіпська
  • Я. Я. Варес
Ключові слова: дистальні відділи нижньої щелепи, атрофія альвеолярного відростка, передпротезна підготовка, латеральна (дискова) імплантація

Анотація

Резюме. Дистальні відділи беззубої нижньої щелепи, а особливо за умов атрофії альвеолярних паростків, традиціино вважаються несприятливими для проведення дентальноі імплантаціі, що пов’язано насамперед з незадовільними анатомотопографічними особливостями (близькість нижнього альвеолярного нерва, присутність піднижньощелепної ямки) та вимагає на етапі передімплантаціиноі підготовки проведення низки додаткових хірургічних процедур, спрямованих на збільшення об’єму кістковоі тканини або застосування альтернативних методик імплантації.
Мета роботи – узагальнення власного досвіду встановлення латеральних (дискових) імплантатів за умов значної атрофії дистальних відділів нижньої щелепи.
Матеріали та методи. Обстежено та проведено лікування десяти пацієнтів (чоловіків – 3, жінок – 7) віком 45–72 роки з наявністю одно-, двобічних кінцевих дефектів або з повною адентією нижньої щелепи. Установлено 22 латеральних (дискових) дентальних імплантати «BOI®» (Ihde Dental AG, Швейцарія), які поєднувалися з одноетапними гвинтовими компресійними імплантатами KOS®, TPG® Uno (Ihde Dental AG, Швейцарія) з їх негайним навантаженням упродовж 3–4-х днів.
Результати. Під час контрольних клінічно-рентгенологічних оглядів через 6–9 місяців після імплантації 20 (90,9 %) із 22 установлених латеральних (дискових) імплантатів були стабільними, безболісними при перкусіі, без жодних видимих запальних процесів навколо них, демонстрували ознаки остеоінтеграції. У жодному з випадків не було констатовано ускладнень у вигляді прямого механічного пошкодження стінок нижньощелепного каналу дисковими компонентами імплантатів.
Висновки. Установлення латеральних (дискових) імплантатів у дистальних відділах нижньої щелепи створює серйозну альтернативу загальноприйнятим методикам передімплантаційної хірургічної підготовки, дозволяє в найстисліші строки відновити функціональний статус зубощелепної системи завдяки реалізації протоколу негайного навантаження імплантатів.
Kлючові слова: дистальні відділи нижньої щелепи, атрофія альвеолярного відростка, передпротезна підготовка, латеральна (дискова) імплантація.

Біографії авторів

Я. Е. Варес

Я.Е. Варес – д-р мед. наук професор,
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра хірургічної стоматології та ЩЛХ.

Я. С. Гудзан

Я.С. Гудзан – лікар-стоматолог-хірург,
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра хірургічної стоматології та ЩЛХ

В. О. Студент

В.О. Студент – лікар-рентгенолог, Центр медичної 3Д-діагностики, м. Львів. E-mail: vares-dent@ukr.net.

Посилання

1. Urban I (2017). Uvelichenie vysoty i shyriny alveolarnogo grebnia. Moskva, Sankt Peterburg, Kiev, Almaty: Azbuka, 450 p. [in russian]
2. Andreasi Bassi M, Andrisani C, Lopez MA, Gaudio RM, Lombardo L, Lauritano D (2016). Guided bone regeneration in distal mandibular atrophy by means of a preformed
titanium foil: a case series // J. Biol. Regul. Homeost. Agents, 30 (2), 61–68.
3. Cawood JI, Howell RA (1988). A classification of the edentulous jaws // Int. J. Oral & Maxillofac. Surg., 17, 232–236.
4. Chin M, Toth BA (1996). Distraction osteogenesis in maxillofacial surgery using internal devices: review of five cases // J. Oral & Maxillofac. Surg., 54, 45–53.
5. Herranz-Aparicio J, Marques J, Almendros-Marques (2016). Retrospective study of the bone morphology in the posterior mandibular region. Evaluation of the prevalence
and the degree of lingual concavity and their possible complications // Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal., 21 (6), 731–736.
6. Ihde S. Principles of BOI (2005) – 1 Edn. Heidelberg: Springer, 415 p.
7. Ihde S (2009). Comparison of Basal and Crestal Implants and Their Modus of Application // Smile Dental Journal, 4 (1), 36–-46.
8. Juillet JM (1974). Three-dimensional implants – development and evaluation // Oral Implantol., 4, 101–104.
9. Malo PM de Araujo Nobre M, Lopes A, Ferro A, Gravito I (2015). All-on-4 treatment concept for the rehabilitation of the completely edentulous mandible: a 7-year
clinical and 5-year radiographic retrospective case series with risk assessment for implant failure and marginal bone level // Clin. Implant. Dent. Relat. Res., 17 (2),
531–541.
10. Pillai AK, Thomas S, Dubey R, Jain N (2019). Evaluation of volumetric bone loss during osteotomy between crestal implant and basal implant before implant
placement // Dent. Oral & Maxillofac. Res., 5, 1–5.
11. Sadowsky J, Hansen P (2014). Evidence based criteria for differential treatment planning of implant restorations for the mandibular edentulous patient // J. Prosthodont.,
23, 104–111.
12. Santagata M, Sgaramella N, Ferrieri I, Corvo G, Tartaro G, D’Amato G (2017). Segmental sandwich osteotomy and tunnel technique for three-dimensional reconstruction
of the jaw atrophy: a case report // Int. J. Implant Dent., 3, 14 https://doi.org/10.1186/s40729-017-0077-3.
13. Scortecci G. Basal Implantology (2019). Cham: Springer Nature, 398 p.
14. Scortecci G, Meyere P, Zattara H, Doms P (1990). Intra-oral applications in small bone volumes. Patient selection and long-term results. In: Laney W, Tolman D,
editors. Tissue integration in oral, orthopedic and maxillofacial reconstruction. Philadelphia, PA: Quintessence; 350–355.
15. Sennerby L (2008). Dental implants: matters of course and controversies // Periodontology, 47, 9.
16. Sivolella S, Meggiorin S, Ferrasare N, Lupi A, Cavallin A, Fiorino A, Giraudo C (2020). CT-based dentulous mandibular alveolar ridge measurements as predictors of
crown to implant ratio for short and extra short dental implants // Scientific Reports, 10, 16229.
17. Sverzut CE, Trivellato AE, Sverzut AT, Luna AHB, dos Santos TI, Pontes CB (2009). Rehabilitation of Severely Resorbed Edentulous Mandible Using the Modified Visor
Osteotomy // Braz. Dent. J., 20 (5), 419–423.
18. Thoma DS, Cha JK, Jung UW (2017). Treatment concepts for the posterior maxilla and mandible: short implants versus long implants in augmented bone //
J. Periodont. Implant Sci., 47 (1), 2.
19. Ugurlu F, Sener BC, Dergin G, Gapir H (2013). Potential complications and precautions in vertical distraction osteogenesis: a retrospective study of 40 patients //
J. Craniomaxillofac. Surg., 41, 569–573.
20. Ulm CW, Solar P, Blahout R, Matejka M, Watzek G, Gruber H (1993). Location of the mandibular canal within the atrophic mandible // Brit. J. Oral & Maxillofac.
Surg., 31, 370–375.
21. Urban IA, Nagurski H, Lozada JL, Nagy K (2013). Horizontal Ridge Augmentation with a Collagen Membrane and a Combination of Particulated Autogenous Bone
and Anorganic Bovine Bone–Derived Mineral: A Prospective Case Series in 25 Patients // Intern. J. Periodontics & Restor. Dent., 33 (3), 299–307.
22. Vares YaE, Gudzan YaS, Student VO, Vares YaYa (2020). Possibilities of dental implants installation «bypassing» inferior alveolar nerve: Results of CBCT analysis and
own experience // J. Cranio-Maxillofac. Implant Dir., 14 (2), 165–174.
23. Vetromilla BM, Moura LB, Sonego CL, Torriani MA, Chagas OL (2014). Complications associated with inferior alveolar nerve repositioning for dental implant
placement: a systematic review // Int. J. Oral & Maxillofac. Surg., 43, 1360–1366.
Опубліковано
2021-03-15
Розділ
ІМПЛАНТОЛОГІЯ