Диференційований підхід до ортодонтичного лікування дітей із зубощелепними аномаліями, обтяженими дефектами зубних рядів

  • Світлана Іванівна Дорошенко
  • Світлана Миколаївна Савонік
Ключові слова: зубощелепні аномалії, дефект зубного ряду, ортодонтичне лікування, ортодонтичні ] апарати, апарат-протез

Анотація

Резюме. Сучасні протоколи надання ортодонтичної допомоги дітям з аномаліями та вторинними зубощелепними деформаціями передбачають застосування функціонально-направляючої й механічно діючої ортодонтичної апаратури за конкретними клінічними показаннями. Разом з тим питання ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій, обтяжених дефектами зубних рядів, до сьогодні залиша-ються дискусійними, оскільки переважна більшість функціонально-направляючої та механічно-діючої ортодонтичної апаратури не передбачає одночасного заміщення дефекту зубного ряду, а методики дитячого протезування нерідко обмежуються застосуванням безкламерних пластинкових знімних протезів, функціональна ефективність яких низька через недостатню фіксацію та потребує періодичної заміни через ріст щелеп у відповідності з віковими фізіологічними етапами розвитку дитячого організму. Застосування традиційних незнімних мостоподібних протезів у період росту щелеп є неприйнятним, а виготовлення розбірних мостоподібних протезів із проміжною частиною у вигляді розсувних елементів, рухомо з’єднаних між собою, а також консольних протезів обмежене дефектами зубних рядів, обумовлених видаленням лише одного зуба. Для заміщення дефектів зубних рядів, поєднаних із зубощелепними аномаліями, у кожному періоді формування зубощелепної системи треба використовувати ортодонтичні апарати, які відповідають цим вимогам, що обумовлює актуальність наших досліджень.
Мета: підвищення ефективності комплексного лікування дітей із зубощелепними аномаліями, обтяженими дефектами зубних рядів фронтальної ділянки, із застосуванням апарата-протеза власної конструкції.
Матеріали та методи. Для досягнення мети було обстежено 115 дітей віком від 5 до 17-ти років з дефектами зубних рядів фронтальної ділянки, які звернулись на кафедру ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ «Київський медичний університет». Із них ортодонтичне проводилось лікування 64 пацієнтів із застосуванням знімних і незнімних ортодонтичних апаратів, у тому числі апарата протеза власної конструкції «Апарат-протез для розширення верхньої щелепи» патент України на корисну модель № 145538 від 28.12.2020 р., який фіксується за допомогою ортодонтичних кілець і цементу тимчасової фіксації на других тимчасових молярах. Апарат має пластмасовий базис із гвинтом, за допомогою якого при необхідності можна впливати на ріст щелепи, та штучні зуби у фронтальному відділі, які з’єднані з базисом і не стримують ріст переднього сегменту верхньої щелепи.
Результати. За результатами досліджень установлено, що для кожного періоду формування зубощелепного комплексу при зубощелепних аномаліях, обтяжених дефектами зубних рядів, доцільно застосовувати індивідуалізований підхід із проведенням психоемоційної підготовки до початку лікування, санації порожнини рота, призначення міогімнастичних вправ і відповідного ортодонтичного лікування, поєднаного з дитячим протезуванням. Лікування зазначеного контингенту осіб було проведено як із застосуванням традиційних знімних і незнімних ортодонтичних апаратів, так і апарата власної конструкції. За результатами проведеного лікування встановлено, що використання в молодшому та середньому дитячому віці незнімного ортодонтичного апарата власної конструкції, який забезпечує відновлення функції відкушування їжі, дозволяє замі- стити дефект зубного ряду, задовольнити естетичні вимоги пацієнтів і проводити безперервне ортодонтичне лікування, що пояснюється неможливістю зняття апарата. Показаннями до застосування цього апарата-протеза слугує відсутність від 1 до 4-х фронтальних зубів з можливістю корекції трансверзальних розмірів щелеп. Запропонований нами апарат-протез задовольняє вимоги і є простим у використанні для пацієнтів.
Висновки. Показаннями до застосування апарата-протеза власної конструкції слугує відсутність від 1 до 4-х фронтальних зубів з можливістю корекції трансверзальних розмірів щелеп. Використання в молодшому та середньому дитячому віці незнімного апарата-протеза власної конструкції, який забезпечує відновлення функції відкушування їжі, дозволяє замістити дефект зубного ряду, задовольнити естетичні вимоги пацієнтів і проводити безперервне ортодонтичне лікування.
Ключові слова: зубощелепні аномалії, дефект зубного ряду, ортодонтичне лікування, ортодонтичні ] апарати, апарат-протез.

Біографії авторів

Світлана Іванівна Дорошенко

Дорошенко Світлана Іванівна – д-р мед. наук,
професор, зав. кафедрою ортопедичної стоматології та ортодонтії
приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет».
Адреса: м. Київ, вул. А. Цедика, 7.

Світлана Миколаївна Савонік

Савонік Світлана Миколаївна – асистент кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії
приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет».
Адреса: м. Київ, вул. А. Цедика, 7.
Тел.: (063) 705-47-48. E-mail: dr.lanasavonik@dmail.com.

Посилання

1. Boichuk JuD. Zagal’na teorіja zdorov’ja і zdorov’jazberezhennja / Boichuk Ju.D. // Kolektyvna monografіja. – 2017.
2. Vinogradova TF. Zuby molochnogo i postojannogo prikusa. Sroki i posledovatel’nost’ prorezyvanija zubami / Vinogradova T.F. // Medsestra. –2015. – No 5. –
P. 6–11.
3. Doroshenko SІ. Poshirenіst’ glybokogo prykusu sered dіtey shkіl’nogo vіku ta osnovnі etіologіchnі faktory yogo formuvannja / Doroshenko S.І., Jakovchuk V.P. //
Novyny stomatologіyi. – 2017. – No 3. P. 92.
4. Zajac’ OR. Poshyrenіst’ zuboshhelepnyh anomalіj u dіtej Іvano-Frankіvs’koyi oblastі // Zajac’ O.R., Ozhogan Z.R. // Suchasna stomatologіja. – 2020. – No 1. –
P. 68–72.
5. Bіda OV. Osoblyvostі ortodontychnogo lіkuvannja zuboshhelepnyh deformacіi, obumovlenyh chastkovoju vtratoju zubіv, zalezhno vіd shhyl’nostі kіstkovoi tkanyniy
shhelep [Elektronnyi resurs] / O.V. Bіda, Z.R. Ozhogan // Іnnovacіyji u stomatologiji. Nauk.-prakt. elektron. zhurn. – 2017. – No 3–4 (16). – P. 30–35.
6. Drogomirecka M.S Rezul’taty bіometrychnogo doslіdzhennja pacіjentіv z urodzhenoju adentіyeju lateral’nyh rіzcіv verhn’oi shhelepy / Drogomirecka M.S.,
Jakimec’ A.V., Lepors’kij D.V. // Zbіrnyk naukovyh prac’ spіvrobіtnykіv NMAPO іm. P.L. Shupyka. – 2016. – P. 462–467
7. Morozova NV. Vlijanie rannej poteri molochnyh zubov na formirovanije postojannyh zubov / Morozova N.V., Slabkovskaja A.B. // Ortodontija. – 2016. – No 4. –
P. 2–7.
8. Bul’buk OV. Shljahy vyboru metodu lіkuvannia defektіv tverdyh tkanyn zubіv / Bul’buk O.V., Rozhko M.M., Bul’buk O.І. // Materіaly nauk.-prakt. konferencіji z
mіzhnarodn. uchastju «Іnnovacyinі tehnologіji v suchasnyi stomatologіji»,VII stomatologіchnyi forum «MEDVІN: stomatologіja 2018», m. Іvano-Frankіvs’k, 22–24
bereznja 2018. – P. 17–18.
9. Gavaleshko VP. Suchasnyi pogljad na ortopedychne lіkuvannja chastkovoyi adentіji (ogljad lіteratury) / V.P. Gavaleshko, M.V. Mel’nichuk, Ja.R. Karavan,
M.O. Іshkov, V.І. Rozhko // Klinichna stomatologіja. – 2019. – No 1. – P. 40–47.
10. Gavrilenko MA. Osoblyvostі ortopedychnogo lіkuvannja defektіv zubnyh rjadіv u dіtei z osoblyvymy potrebamy v perіod tymchasovogo prykusu / Gavrilenko M.A. //
Іnnovacіji u stomatologіji, No 2, 2014. – P. 40–45.
Опубліковано
2021-03-15
Розділ
ОРТОДОНТІЯ