Поточний номер

№ 3 (2020): Сучасна стоматологія

«Сучасна стоматологія» є провідним рецензуємим, стоматологічним виданням України з відкритим доступом, а також єдиним, офіційним друкованим органом Асоціації стоматологів України.
Журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України та включений у міжнародні, закордонні і національні реферативні та наукометричні бази даних:

«Україніка наукова»,УРЖ «Джерело» - з 2013 року; «Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського» - з 2013 року;ResearchBib; Science index (eLIBRARY.RU) РИНЦ; Google Scholar з 2013 року , Academic Resours Index. Має найвищий рейтинг стоматологічних видань за індексом Хірша в системі Google Scholar (h - індекс 17).

 Crossref DOI-prefix: 10.33295.

Засновники видання : Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика       

                                            ТОВ "ЕКСПЕРТ Лтд"

Головний редактор фахового видання – Тимофєєв О.О., Заслужений діяч науки та техніки України, д-р мед. наук, професор, академік УАН, зав. кафедрою щелепно-лицевої хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, головний спеціаліст Центру щелепно-лицевої хірургії, DDG (Кембрідж, Англія), DG (USA).

Науковий редактор – Павленко О.В., зав. кафедрою стоматології  Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, д-р мед. наук, професор. 

Членами редакційної колегії є провідні спеціалісти за спеціальністю «Стоматологія» з України, Білорусі, Грузії, Німеччини, Азербайджану та інших країн. Журнал видається українською та російською мовами, статті, які надходять до редакції, проходять зовнішнє рецензування провідними спеціалістами за спеціальністю «Стоматологія». Редакційна колегія налічує двадцать девять докторів медичних наук.  

«Сучасна стоматологія» видається з 1998 року, атестоване ВАК  України з 2000 року, як фахове з медичних наук, переатестоване ВАК України у 2010 році. У відповідності з наказом МОН України № 1714 від 28.12.2017 р. включений до Переліку наукових фахових видань України.

Журнал публікує оригінальні дослідження, наукові та оглядові статті, клінічні спостереження, а також спеціальні статті, які стосуються проблем стоматології, для стоматологів різної спеціалізації

 Наклад кожного номеру – 7000 примірників. Журнал регулярно розсилається за списком обов’язкової розсилки періодичних видань. Електронні копії видання  внесені на зберігання до Наукової бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Опубліковано: 2020-08-18

ФАРМАКОТЕРАПІЯ В СТОМАТОЛОГІЇ

ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВА ХІРУРГІЯ ТА ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ЮВІЛЕЇ

Бібліотека лікаря-практика

Переглянути всі випуски

Інформаційні партнери: