«Сучасна стоматологія» є провідним рецензуємим, стоматологічним виданням України з відкритим доступом, а також єдиним, офіційним друкованим органом Асоціації стоматологів України.
Журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України та включений у міжнародні, закордонні і національні реферативні та наукометричні бази даних:

«Україніка наукова»,УРЖ «Джерело» - з 2013 року; «Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського» - з 2013 року;ResearchBib; Science index (eLIBRARY.RU) РИНЦ; Google Scholar з 2013 року , Academic Resours Index. Має найвищий рейтинг стоматологічних видань за індексом Хірша в системі Google Scholar (h - індекс 17).

 Crossref DOI-prefix: 10.33295.

Засновники видання : Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика       

                                            ТОВ "ЕКСПЕРТ Лтд"

 Наклад кожного номеру – 7000 примірників. Журнал регулярно розсилається за списком обов’язкової розсилки періодичних видань. Електронні копії видання  внесені на зберігання до Наукової бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Опубліковано: 2020-07-03

ПАРОДОНТОЛОГІЯ

ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ