Анонси

OBJECTIVE FOR ACTIVE AND DECISIVE ACTION WOULD BE A SCIENTIFIC SOCIETY!

Dear colleagues!
The Ukrainian scientific and educational community is turning to you for support!
The Russian Federation has committed an insidious and completely shameful military attack on our country! In 2022, cruise missiles with cluster munitions and vacuum bombs that are banned in the civilized world are destroying residential areas, kindergartens, and hospitals in the very center of Europe! As of 2nd of March, the number of dead civilians reached 2 thousand (of which at least 18 are children), and thousands are wounded. The President of the Russian Federation threatens the world with nuclear weapons, which can clearly lead to the start of the World War III.
The armed forces and citizens are defending Ukraine to the end! The whole world gives a worthy rebuff to the aggressor through the imposition of sanctions. At the same time, we believe that in this situation the scientific community of the progressive world should have its say. That is why we need your support right now. In our opinion, in 2022, in the 21st century, perhaps the best answer to tanks, multiple rocket launchers, and rockets is closed access to high technologies, innovations, scientific research, and information support.
Therefore, we turn to you with a big request and confidence that you will not only hear, but also do everything possible to protect Ukraine, protect Europe, and, finally, the entire democratic world from bloody authoritarian aggression - with a request:
● to block access to all scientometric databases and materials of scientific publishers for citizens and institutions of the Russian Federation;
● to make it impossible for scientists affiliated with Russian institutions and scientific institutions of the Russian Federation to participate in international grant programs funded by the European Union and other partners;
● to suspend the participation of researchers, students and institutions from the Russian Federation in current international academic mobility programs;
● to boycott attempts to hold scientific events within the Russian Federation (in particular, scientific conferences, symposiums, etc.)
● to suspend indexing of scientific publications published in the Russian Federation in all scientometric databases;
● to prohibit citizens of the Russian Federation from being editors/co-editors/reviewers of international publications;
● to make it impossible to publish the scientific heritage of Russian scientists in the conditions of their affiliation in Russian scientific or educational institutions
● to stop servicing the existing equipment for scientific research and the supply of new.
We are sure that such decisive actions will activate the scientific community and the proactive population of the Russian Federation to stop this shameful military aggression against all civilized mankind.
Without your unity with the Ukrainian nation today, tomorrow may not take place!

More

 • ЗАКЛИК ДО АКТИВНИХ ТА РІШУЧИХ ДІЙ З БОКУ  НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА!

  2022-03-07

  Шановні колеги!
  Українська наукова та освітянська спільнота звертається до Вас за підтримкою!
  Російська Федерація (далі - РФ) здійснила підступний та абсолютно ганебний військовий напад на Україну! У 2022 році забороненими у цивілізованому світі крилатими ракетами з касетними боєприпасами та вакуумними бомбами руйнують житлові квартали, дитячі садочки та лікарні у самому центрі Європи! Станом на 2 березня кількість загиблих лише цивільних сягає дві тисячі людей (з них - щонайменше 18 дітей), тисячі поранених. Президент Російської Федерації погрожує світу ядерною зброєю, що, вочевидь, розпочне Третю світову війну.
  Україна разом з її збройними силами та мужніми громадянами гідно чинять опір за підтримки всього цивілізованого світу, який запроваджує безпрецедентні санкції, спрямовані на повну ізоляцію російського нацистського агресора. Тож, прогресивна світова наукова спільнота не має стояти осторонь, а повинна долучитися до цієї боротьби українських громадян за мирне існування не лише України, а й всього демократичного світу.
  У ХХІ сторіччі Вашою гідною відповіддю танкам, системам залпового вогню та ракетам повинен стати закритий доступ до високих технологій, інновацій, наукових досліджень та повна ізоляція інформаційної підтримки російських дослідників. Закликаємо вас:

  ● заблокувати доступ до всіх наукометричних баз та матеріалів наукових видавництв для громадян та установ Російської Федерації;

  ● унеможливити участь науковців, афілійованих до російських установ та наукових установ РФ у міжнародних грантових програмах, що фінансуються Європейським Союзом та іншими партнерами;

  ● призупинити участь дослідників, студентів та установ з РФ в поточних програмах міжнародної академічної мобільності;

  ● бойкотувати спроби проведення наукових заходів в середині РФ (зокрема, наукові конференції, симпозіуми тощо);

  ● призупинити індексацію наукових видань, що видаються у РФ у всіх наукометричних базах даних;

  ● заборонити громадянам Російської Федерації можливість бути редакторами / співредакторами / рецензентами міжнародних видань;
  ● унеможливити публікацію наукових доробків російських науковців за умов їхньої афіліації у російських наукових чи освітніх установах;
  ● припинити обслуговування наявного обладнання для проведення наукових досліджень та постачання нового.
  Впевнені, що такі рішучі дії активізують наукове товариство та проактивне населення Російської Федерації задля зупинки цієї ганебної військової агресії проти усього цивілізованого людства.

  Без вашого єднання з українською нацією вже сьогодні, завтра може не відбутися!

  Детальніше

  Читати більше про ЗАКЛИК ДО АКТИВНИХ ТА РІШУЧИХ ДІЙ З БОКУ  НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА!