Ультразвукова доплерографія в оцінці результатів лікування трансверзальних аномалій із застосуванням міофункціональної апаратури

Автор(и)

  • T. Zakalata,
  • Т. Chugu
  • N. Isakova

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2018-3-90-94

Ключові слова:

трансверзальні аномалії, зубощелепні аномалії, антропометричні показники

Анотація

Резюме. Морфологічні зміни в будові верхньої щелепи призводять до виражених змін у координованій роботі жувальних
м'язів. Широке впровадження у практику ортодонтії сучасних видів ортодонтичної техніки дозволяє отримати функціонально
стійкі та естетичні результати лікування, проте постає питання ефективності лікування у віковому аспекті. Незважаючи на це,
при ортодонтичному лікуванні без урахування вікового аспекту відмічаються небажані побічні ефекти, зумовлені використан-
ням надто великих ортодонтичних сил, і невиправдано поширене використання незнімної ортодонтичної апаратури.
Ключові слова: трансверзальні аномалії, зубощелепні аномалії, антропометричні показники.

Біографії авторів

T. Zakalata,

Закалата Тетяна Ростиславівна – канд. мед. наук, ас. кафедри стоматології дитячого віку ВНМУ імені М.І. Пирогова, тел.: (097) 455-97-70.

Т. Chugu

Чугу Тетяна Вікторівна – канд. мед. наук, доц. кафедри стоматології дитячого віку ВНМУ імені М.І. Пирогова, тел.: (097) 401-90-85.

N. Isakova

Ісакова Наталя Михайлівна – канд. мед. наук, доц. кафедри стоматології дитячого віку ВНМУ імені М.І. Пирогова, тел.: (097) 219-90-97.

Посилання

1. Гончаров А.В. Изменение микрогемодинамики при ортодонтическом лечении
несъемной техникой / А.В. Гончаров, Л.3. Шафикова, Г.А. Михайлова // Методы исследования
регионарного кровообращения и микроциркуляции в клинике. – СПб., 2003. – С. 117–118.
2. Дрогомирецька М.С. Патогенетичні принципи ортодонтичного лікування зубощелеп-
них аномалій у дорослих при пародонтиті на тлі атеросклерозу та гіпоестрогенії: Автореф. дис. …
д-ра мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія» / М. С. Дрогомирецька. – Одеса, 2010. – 36 с.
3. Персин Л.С. Ортодонтическое лечение зубочелюстных аномалий. – М.: Науч.-изд.
центр «Инженер», 1998. – 297 с.
4. Персин Л.С., Ханукай А.Р. Гармония лица и окклюзии // Стоматология. – 1998. –
№ 1. – С. 31–34.
5. Хорошилкина Ф.Я. Ортодонтия / Ф.Я. Хорошилкина. – СПб., 2001. – 277 с.
6. Falc F. Long-term results of treatment of distal occlusion with the function regulator /
F. Falcll Fortschr. Kieferorthop. – 1991. – Vol. 52. – № 5. – P. 263–267.
7. Proffit W.R. Contemponary Orthodontis, 2006. – Vol. 559.
8. Sander F.G. Biomechanics of the asymmetrical headgear / F.G. Sander // Fortschr.
Kieferorthop. – 1990. – Vol. 4. – № 4. – P. 293–304.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-31

Номер

Розділ

ОРТОДОНТІЯ