Експериментальне вивчення впливу гіперхолестеринової дієти на зачатки зубів нижньої щелепи в ембріонів мишей

Автор(и)

  • V. Kuz’mina
  • I. Yakubova

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2018-3-95-99

Ключові слова:

нижня щелепа ембріона миші, одонтобласти, енамелобласти, зачаток зуба

Анотація

Резюме. Одним з чинників, що призводить до порушення фізіологічного розвитку всіх органів і систем плода, є нераціо-
нальне харчування вагітних у кількісному та якісному співвідношенні. Порушення одонтогенезу в антенатальний період мож-
ливе як у фазі утворення білкового матрикса, так і у фазі первинної мінералізації.
Метою роботи було вивчення впливу харчової речовини (2 %) Cholesterol на морфологічну будову зачатків зубів ембріонів
мишей на етапі гістогенезу.
Матеріал і методи дослідження. Для дослідження були використані білі безпородні миші масою 25–28 г (40 тварин).
Самки контрольної групи отримували раціон віварію, а самки дослідної групи – корм з підвищеним вмістом Cholesterol.
Матеріалом для дослідження слугували нижні щелепи 17–18-денних ембріонів мишей.
Результати та їх обговорення. У результаті морфологічного дослідження зачатків зубів 17–18-денних ембріонів мишей
дослідної групи встановлено такі морфологічні зміни: одонотобласти різної форми, їх відростки слабко сформовані або вза-
галі відсутні, стоншення шару дентину, його неоднорідність, відсутність чіткої межі на рівні плащового та навколопульпар-
ного дентину, що формуються у вигляді хвилястої чи ламаної лінії; відсутність вакуольних включень у цитоплазмі енамело-
бластів.
Висновки. Таким чином, отримано підтвердження негативного впливу надмірної кількості жирів у раціоні вагітної на заклад-
ку та первинну мінералізацію твердих тканин зубів у плода.
Ключові слова: нижня щелепа ембріона миші, одонтобласти, енамелобласти, зачаток зуба.

Біографії авторів

V. Kuz’mina

В.А. Кузьміна – магістр,
асистент кафедри дитячої терапевтичної стоматології приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет».

I. Yakubova

І.І. Якубова – д-р мед. наук,
професор приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет»,
завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології.

Посилання

1. Александров Е.И., Овсянкин В.И., Александров И.Н., Овсянкина Е.В. Стома-
тологические аспекты питания беременных и детей // Медико-соціальні проблеми
сім’ї. – 2012. – Т. 17. – № 1. – С. 111–113.
2. Анисимов А.П., Копылов Д.Э., Мохов А.А. Правовой режим животных как объ-
екта гражданских и иных правоотношений // Современное право. – 2007. – № 4. –
С. 93–98.
3. Гасюк П.А., Ройко Н.В. Морфологія первинної мінералізації емалі на етапі
амелогенезу // Буковинський медичний вісник. – 2012. – Т. 16. – № 2 (62). –
С. 47–49.
4. Гігієна харчування з основами нутріціології / Підручник: у 2 кн. / Під ред.
В.І. Ципріяна. – К.: Здоров’я, 2007. – 544 с.
5. Кахиани М.И. Нарушения питания у беременных – состояние проблемы //
Журнал акушерства и женских болезней. – 2008. – Том LVII, вып. 2. – С. 121–124.
6. Ковач І.В., Дичко Є.Н., Біндюгін О.Ю., Бунятян Х. А. Потенційні фактори ризику
при системній гіпоплазії та карієсі зубів на етапі одонтогенезу // Клінічна медицина. –
2013. – Т. XVIII. – № 1. – С. 33–37.
7. Демидова М.А., Волкова О.В., Егорова Е.Н., Савчук И.А. Моделирование атеро-
генной гиперлипидемии у кроликов // Современные проблемы науки и образования. –
2011. – № 3. – URL: http://www.scienceeducation.ru/974689.
8. Морозов С.А. Морфологічна характеристика зачатків зубів новонародженого
щура при експериментальній затримці внутрішньоутробного розвитку / Експеримен-
тальна і клінічна медицина. – 2013. – № 1 (58). – С. 91–96.
9. Морозов С.А. Морфологічна характеристика зачатків зубів новонародженого
щура при фізіологічному перебігу вагітності // Український журнал клінічної та лабора-
торної медицини. – 2013. – Т. 8. – № 1. – С. 169–172.
10. Намазова А.Ф., Красникова М.Б., Трубина Т.Б., Трубин В.Б. Оценка влияния
фактического питания на особенности течения беременности, родов и лактационную
функцию // Казанский медицинский журнал. – 2009. – Т. 90. – № 3. – С. 429–431.
11. Хорошилов И.Е. Правильное питание беременных и кормящих женщин //
Гинекология. – 2006. – № 5. – С. 35–38.
12. Comparative Anatomy and Histology: A Mouse and Human Atlas / by P.M. Treuting,
S.M. Dintzis. Ac. demic Pr. ss, 2012. – 474 p.
13. Warner M.J., Ozanne S.E. Mechanisms involved in the developmental programming
of adulthood disease // Biochem. J. – 2010. – Apr. № 427 (3). – Р. 333–347.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-31

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА СТОМАТОЛОГІЯ