Професор Андрій Ґонька – організатор Львівської університетської стоматологічної школи початку ХХ століття Частина ІІ*

Автор(и)

  • V. Hrynovets
  • O. Petryshyn

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2018-3-100-102

Ключові слова:

доктор Андрій Ґонька, львівська університетська стоматологічна школа, cтоматологічна амбулаторія львівського університету початку ХХ ст

Анотація

Резюме. Розвиток медичної науки, зокрема стоматології, викликає питання щодо закономірностей і тенденцій цього роз-
витку в історичному ракурсі. Особистості, які у свій час безпосередньо були причетні до вибору напряму розвитку, викли-
кають інтерес і потребують вивчення як історичної спадщини.
На початку ХХ століття у львівському університеті на медичному факультеті було створено університетську стоматологічну
амбулаторію для спеціалізації лікарів стоматологічного профілю. Першим керівником та організатором університетської
стоматологічної школи був доктор Андрій Ґонька. У статті автори висвітлили віднайдені в архівах і бібліотеках науково-біо-
графічні дані доктора, згодом професора львівського університету, які однозначно вплинули на розвиток сучасної українсь-
кої університетської стоматологічної школи львівського національного університету ім. Данила Галицького.
Ключові слова: доктор Андрій Ґонька, львівська університетська стоматологічна школа, cтоматологічна амбулаторія
львівського університету початку ХХ ст.

Біографії авторів

V. Hrynovets

В.С. Гриновець – канд. мед. наук, доцент. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького.

O. Petryshyn

О.А. Петришин – канд. мед. наук, доцент. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Посилання

1. Hahn F. Kronika Uniwersytetu Lwуwskiego. T. 2. 1888/89–1909/10 / F. Hahn. –
Lwуw, 1912. – T. 2. – S. 107, 213, 216, 225, 257, 264, 346, 347, 375, 378, 381, 387, 390,
447–448, 697.
2. Łepkowski W.J. Dr. Andrzej Gońka / W.J. Łepkowski // Przegląd Lekarski. –
1909. – № 43. – S. 493.
3. Луцик Л.А. У кн.: Основні напрями в розвитку діяльності кафедр Львівського
медінституту / Л.А. Луцик, О.В. Коваль. – Львів. – 1966. – С. 187–192.
4. Wojtkiewicz-Rok W. Dzieje Wydzialu Lekarskiego Uniwersytetu Lwуwskiego w
latach 1894–1918 / W. Wojtkiewicz-Rok. – Wroclaw – 1992. – S. 74–75.
5. Кухта С.Й. Із джерел львівської стоматології / С.Й. Кухта // Новини стомато-
логії. Актуальні проблеми. – Львів, Львівський держ. мед. ін-т. – 1990. – С. 7–9.
6. Gońka A. Sprawozdanіe ambulatorium dentystycznego Uniwersytetu Lwуwskego /
A. Gońka // Lwуwski Tygodnik Lekarski. – 1908, R. II, № 38. – S. 433–435.
7. Zwoździak W. Historia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwуwskiego «Archiwum
Historii i Filozofii Medycyny», 1965, t. XXVIII. – S. 328–329.
8. Гриновець В.С. Ґонька Андрій / В.С. Гриновець // Енциклопедія сучасної
України. – Київ, НАН України. – 2008. – Т. 7. – С. 717.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-31

Номер

Розділ

ВИДАТНІ ВЧЕНІ