Стан догляду за порожниною рота в дітей з дитячим церебральним паралічем

Автор(и)

  • К. В. Приймак
  • Н. В. Биденко

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2020-1-64

Ключові слова:

діти, дитячий церебральний параліч, гігієна порожнини рота, стоматологічне здоров’я

Анотація

Актуальність дослідження. В Україні дитячий церебральний параліч (ДЦП) залишається поширеним захворюванням, при якому уражаються структури головного мозку, що відповідають за довільні рухи. Діти з ДЦП належать до групи підвищеного ризику розвитку стоматологічних захворювань.
Мета дослідження: визначити стан індивідуальної гігієни порожнини рота в дітей з ДЦП та рівень обізнаності їх батьків зі збереженням стоматологічного здоров’я.
Матеріал і методи. Було проведено обстеження 122 дітей з ДЦП (середній вік 8,8±3,7 року). У всіх дітей визначали стан гігієни порожнини рота за допомогою спрощеного індексу OHI-S (J.C. Green, J.R. Vermillon, 1964). Було проведене анкетне опитування батьків про їх обізнаність зі стоматологічним здоров’ям їх дітей, шляхами його збереження та здійсненням гігіє- нічного догляду за порожниною рота.
Результати та обговорення. Індекс гігієни порожнини рота у дітей з ДЦП збільшувався зі зростанням вираженості порушення їх моторних функцій від 1,68±0,16 при мінімальних рухових порушеннях до 2,27±0,22 при максимальних (р = 0,035). Анкетне опитування батьків продемонструвало недостатню їх обізнаність та увагу до збереження стоматологічного стану дітей: 41,8 % чистять зуби нерегулярно, більшість – тільки один раз на день, 26,2 % батьків використовують зубну пасту без фториду, високим є споживання вуглеводистих продуктів харчування. Однією із причин такого стану є висока сконцентрованість батьків на основному захворюванні та недостатня увага до гігієнічного стану порожнини рота.
Висновки. Гігієнічний стан порожнини рота у дітей з ДЦП погіршується з підвищенням вираженості моторних порушень. Рівень обізнаності батьків дітей з ДЦП стосовно стану порожнини рота їх дітей, основних правил гігієнічного догляду за порожниною рота, а також їх увага до стоматологічних потреб дитини на тлі підвищеного ризику розвитку стоматологічних захворювань залишаються низькими і потребують суттєвої корекції.
Ключові слова: діти, дитячий церебральний параліч, гігієна порожнини рота, стоматологічне здоров’я.

Біографії авторів

К. В. Приймак

К.В. Приймак – КМУ «Міська стоматологічна поліклініка», м. Чернівці, Україна.

Н. В. Биденко

Н.В. Биденко – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна.

Посилання

1. Arneson CL, Durkin MS, Benedict RE, Kirby RS, Yeargin-Allsopp M, Van Naarden
Braun K, Doernberg NS. Prevalence of Cerebral Palsy: Autism and Developmental Disabilities
Monitoring Network, Three Sites, United States, 2004. Disability and Health Journal.
2009; 2 (1): 45–8. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S1936657408000873?via%3Dihub. https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2008.08.001
2. Paneth N, Hong T, Korzeniewski S. The descriptive epidemiology of cerebral palsy.
Clinics in Perinatology. 2006; 33 (2): 251–267. Available from: https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S009551080600025X?via%3Dihub. https://doi.org/10.1016/j.clp.2006.03.011
3. Atezhanov DO, Supiev TK, Bakiev BA. Osobennosti sanatsii polosti rta u podrostkov
s organicheskimi porazheniyami tsentralnoy nervnoy sistemyi. Mezhdunarodnyiy zhurnal prikladnyih
i fundamentalnyih issledovaniy. 2019; 1: 66–71. Available from: http://appliedresearch.
ru/ru/article/view?id=12642 [in Russian]
4. Wyne AH, Al-Hammad NS, Splieth CH. Oral health comprehension in parents of
Saudi cerebral palsy children. Saudi Dental Journal. 2017; 29: 156–160. Available from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5634794/
5. Koziavkin VI, Kachmar OO, Voloshyn TB. Systema klasyfikatsii velykykh motornykh
funktsii u ditei z tserebralnym paralichem. Rozshyryna ta utochnena. Sotsialna pediatriia ta
reabilitolohiia. 2012; 2 (3): 74–82. Available from: https://kozyavkin.com/fileadmin/files/publications/
biblio/GMFCS-soc-ped-12.pdf [in Ukrainian]
6. Oral Health Surveys. Basic Methods. 5-th edition. World Health Organization, 2013:
125 р. Available from: https://www.who.int/oral_health/publications/9789241548649/en/
7. Chandna P, Adlakha VK, Joshi JL. Oral status of a group of cerebral palsy children.
Journal of Dentistry and Oral Hygiene. 2011; 3 (2): 18–21
8. Denga.OV, Sergienko OP. Structure of dental disease in children with cerebral palsy.
Visnyk stomatolohii. 2014; 3: 123–125. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSL_2014_3_33
[in Russian]
9. Basil MJ, Mohammed MJ. Dental health of children with cerebral palsy. Neurosciences
(Riyadh). 2016; 21 (4): 314–18. Available from: https://doi.org/10.17712/nsj.2016.4.20150729
10. Losik IM, Terehova TN. Sostoyanie polosti rta u detey s detskim tserebralnyim paralichom.
Sovremennaya stomatologiya. 2011; 1: 112–115. Available from: https://cyberleninka.
ru/article/n/sostoyanie-polosti-rta-u-detey-s-detskim-tserebralnym-paralichom [in Russian]
11. Bodnaruk YuB, Rozhko MM, Popovych ZB. Stomatolohichna zakhvoriuvanist u
ditei z dytiachym tserebralnym paralichem. Halytskyi likarskyi visnyk. 2013; 20 (1): 136–8.
Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glv_2013_20_1(1)__50. [in Ukrainian].
12. Chandna P, Adlakha VK, Joshi JL. Oral status of a group of cerebral palsy children.
Journal of Dentistry and Oral Hygiene. 2011; 3 (2): 18–21. Available from:
https://www.researchgate.net/publication/215547950_Oral_Health_Status_of_a_Group_Of_Ce
rebral_Palsy_Children.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-24

Номер

Розділ

ПРОФІЛАКТИЧНА Й ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ