Обґрунтування та оцінка ефективності системної антибактеріальної терапії генералізованого пародонтита в пацієнтів із цукровим діабетом

Автор(и)

  • Л. Ф. Сидельникова
  • И. Г. Дикова
  • С. М. Захарова

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2020-3-28

Ключові слова:

генералізований пародонтит, ІЗЦД, лікування, Ципролет А

Анотація

Мета: оцінити ефективність системного антибактеріального лікування препаратом «Ципролет А» пацієнтів з генералізованим пародонтитом і цукровим діабетом (ІЗЦД).
Об'єкт i методи: проведено обстеження та лікування 25-ти пацієнтів з генералізованим пародонтитом І–ІІ ступеня та ІЗЦД за єдиною схемою клінічних та індексних досліджень, рекомендованих ВООЗ. Усі пацієнти отримували місцеву протизапальну, антибактеріальну терапію з використанням пасти «Парасепт». Основній групі (12 осіб) додатково призначали Ципролет А для системної антибактеріальної терапії.
Результати. Використання препарату «Ципролет А» в комплексній терапії генералізованого пародонтита в пацієнтів з ІЗЦД забезпечило ослаблення мікробного обсіменіння пародонтальних кишень майже у три рази, особливо чітко проявився антибактеріальний ефект по відношенню до ротової трихомонади та грибів роду Candida. Клінічні та лабораторні показники в основній групі були у два рази краще, ніж у контрольній.
Висновок. Препарат «Ципролет А» має виражену антибактеріальну дію: на 40 % знижується загальна мікробна забрудненість порожнини рота, зникають патогенні форми мікроорганізмів (трихомонада, дріжджоподібні гриби та ін.), відновлюється нормальний мікробіоценоз порожнини рота. Використання «Ципролет А» у поєднанні з пастою «Парасепт» у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит і цукровий діабет сприяє стимуляції місцевих захисних факторів у порожнині рота, високому протизапальному ефекту, що дозволяє прогнозувати збільшення строків ремісії генералізованого пародонтита в пацієнтів із цукровим діабетом.
Ключовi слова: генералізований пародонтит, ІЗЦД, лікування, Ципролет А.

Біографії авторів

Л. Ф. Сидельникова

Л.Ф. Сидельникова – Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца.

И. Г. Дикова

И.Г. Дикова – Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца.

С. М. Захарова

С.М. Захарова – Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца.

Посилання

1. Захарова С.М. Особливості перебігу та лікування генералізованого пародон-
тита у хворих на цукровий діабет / С. М. Захарова: Автореф. канд. дис. – Київ, 1995.
2. Дяченко Ю.В. Оппортунистические инфекции в стоматологии / Ю.В. Дяченко //
Вісник стоматології. – 1996. – № 5. – С. 343–346.
3. Данилевський М.Ф. Вплив мікрофлори на перебіг та лікування генералізова-
ного пародонтита / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко // Матеріали II (IX) з'їзду АСУ. –
Київ. – 2004. – С. 24.
4. Сидельникова Л.Ф. Антибактериальные свойства зубных паст «Бленд-а-мед»
и клинические аспекты их применения / Л.Ф. Сидельникова, Ж.И. Рахний // Современ-
ная стоматология. – 2005. – № 1. – С. 37–41.
5. Максимовский Ю.М. Бактериологический аспект периодонтита // Новое в
стоматологии. – 2001. – № 6. – С. 8–13.
6. Мохорт Е.Н. Особенности комплексного лечения генерализованного паро-
донтита у больных сахарным диабетом: Автореф. дис. канд. мед. наук: Київ. – 2000.
13 с.
7. Шинкевич Т.И. Состояние тканей периодонта у больных с сахарным диабетом //
Стоматол. журн. – 2000. – № 10. – С. 27–28.
8. Борисенко А.В. Практична пародонтологія / А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко,
Л.Ф. Сідельнікова. – Київ. – 2011. – С. 313–319.
9. Сидельникова Л.Ф. Эффективная гигиена полости рта – важный этап профи-
лактики стоматологических заболеваний / Л.Ф. Сидельникова, И.Г. Дикова, С.М. Заха-
рова, Н.Н. Могилевская // Современня стоматология. – 2014. – № 1. – С. 1–3.
10. Stewart J. The effect of periodontal treatment on glycemic control in patients with
type 2 diabetes mellitus / J. Stewart, K. Wager, A. Friedlander et al. // J. Clin. Periodontol. –
2001. – Vol. 28. – P. 306–310.
11. Rose L., Genco R.J., Cohen D., Mealey B. // Periodontal Medicine. – 2000. –
London Decker Inc. – 294 p.
12. Fowler E.B., Breault L.G., Cuenin M.F. Periodontal disease and its association
with systemic disease / E.B. Fowler, L.G. Breault, M.F. Cuenin // Mil. Med. – 2001. – Jan;
166 (1). – P. 85–90.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-18

Номер

Розділ

ПАРОДОНТОЛОГІЯ