Особливості післяопераційного загоєння після остеопластики альвеолярного паростка в пацієнтів з гальванічною патологією

Автор(и)

  • Александр Алексеевич Тимофеев
  • Владимир Любомирович Когут

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2020-3-54

Ключові слова:

метали, біорезорбувальні мембрани, титанові мембрани, незнімні зубні протези, порожнина рота, патологія, біль, запалення, ускладнення, гальванізм, гальваноз

Анотація

Мета: проведено вивчення особливостей загоєння післяопераційних ран після остеопластики альвеолярних паростків щелеп з використанням титанових і біорезорбірующих мембран у пацієнтів з гальванічною патологією.
Методи. Під наглядом перебувало 120 обстежуваних у віці від 19 до 35-ти років як з металевими конструкціями незнімних зубних протезів, так і без них. В обстежуваних при хірургічній підготовці альвеолярних простків щелеп для подальшої дентальної імплантації (остеопластики альвеолярних відростків) були застосовані біорезорбіруємі мембрани на основі полімолочної кислоти та мембрани, виготовлені з титану. Залежно від наявності або відсутності гальванічної патології всі обстежувані були розділені на чотири групи.
Результати. Установлено, що в пацієнтів без гальванічної патології післяопераційне загоєння відбувається без запальних ускладнень. У 51,6 % пацієнтів з гальванізмом (компенсованої та/або декомпенсованої форми) в ранній післяопераційний період виникли ускладнення у вигляді вираженого больового синдрому та інших запальних прроцесів. У пацієнтів з гальванозом (атипової й типової форм) у післяопераційний період виникли як ранні (у 82,8 % випадків), так і пізні (у 10,4 % пацієнтів) післяопераційні ускладнення. Усі післяопераційні ускладнення однаково часто зустрічались як у обстежуваних, у яких були застосовані титанові мембрани, так і в пацієнтів з біорезорбyвальними мембранами.
Висновки. Установлено, що при наявності в порожнині рота незнімних металевих зубних протезів, виготовлених з неблагородних сплавів металів, що призводить до розвитку гальванізму або гальванозу, спостерігаються ранні та пізні запальні ускладнення при підготовці альвеолярних паростків для ден- тальної імплантації, що значно подовжує строки загоєння післяопераційних ран.
Ключов слова: метали, біорезорбувальні мембрани, титанові мембрани, незнімні зубні протези, порожнина рота, патологія, біль, запалення, ускладнення, гальванізм, гальваноз.

Біографії авторів

Александр Алексеевич Тимофеев

Тимофеев Александр Алексеевич – д-р мед. наук, профессор;
профессор кафедры стоматологии Института стоматологии НМАПО им. П.Л. Шупика.

Владимир Любомирович Когут

Когут Владимир Любомирович – ассистент кафедры хирургической стоматологии
Ивано-Франковского национального медицинского университета.

Посилання

1. Деклараційний патент на корисну модель № 66384 Україна, МПК (2011.01)
Спосіб диференціальної діагностики декомпенсованої форми гальванізму та атипової
форми гальванозу / Тимофєєв О.О., Тимофєєв О.О. – Опубл. 26.12. 2011. – Бюл. № 24.
2. Деклараційний патент на корисну модель № 66384 Україна, МПК (2011.01)
Спосіб диференціальної діагностики різних форм гальванізму / Тимофєєв О.О., Тимофє-
єв О.О. – Опубл. 26.12. 2011. – Бюл. № 24.
3. Тимофеев А.А. Клиническая классификация гальванических проявлений, воз-
никающих в полости рта / А.А. Тимофеев, А.А. Тимофеев // Современная стоматология. –
2011. – № 5 (59). – С. 59–63.
4. Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической
стоматологии / А.А. Тимофеев – Киев: ООО «Червона Рута-Турс», 2012. – 1048 с.
5. Тимофеев А.А. Челюстно-лицевая хирургии / А.А. Тимофеев. – Киев: ВСИ
«Медицина», 2015. – 800 с.
6. Тимофеев А.А. Патогенез, лечение, профилактика патологии околочелюстных
тканей и челюстей при гальванических проявлениях в полости рта: Дис. д-ра мед. наук:
специальность 14.01.22 «Стоматология» / А.А. Тимофеев. – Киев, НМАПО им. П.Л. Шупика,
2015. – 442 с.
7. Тимофєєв О.О. Гальванічна патологія у стоматології / О.О. Тимофеев, О.В. Пав-
ленко, О.О. Тимофеев. – Київ: ТОВ Видавництво «Сталь», 2014. – 235 с.
8. Тимофєєв О.О. Патогенез, лікування, профілактика патології навколощелепо-
вих тканин та щелеп при гальванічних проявах у порожнині рота: Автореф. дис. д-ра мед.
наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія» / О.О. Тимофєєв. – Київ, 2015. – 35 с.
9. Ушко Н.О. Клінічний перебіг та лікування хворих із доброякісними пухлинами
та пухлиноподібними утвореннями щелеп при наявності в порожнині рота металевих
включень: Автореф. дис. канд. мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Н.О. Ушко. –
Київ, 2011. – 20 с.
10. Ушко Н.О. Патогенез, диференційна діагностика, хірургічне лікування та про-
філактика ускладнень у хворих з амелобластомами щелеп: Автореф. дис. д-ра мед. наук:
спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Н.О. Ушко. – Київ, 2018. – 38 с.
11. Ярифа М.О. Прогнозування і профілактика ускладнень при протезуванні
незнімними конструкціями зубних протезів, фіксованих на зубах і дентальних імплан-
татах: Автореф. дис. канд. мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія» / М.О. Ярифа. –
Київ, 2012. – 19 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-18

Номер

Розділ

ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВА ХІРУРГІЯ ТА ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ