Ефективність використання медикаментозної терапії у пацієнтів з ураженнями слизової оболонки порожнини рота при виразковому коліті

Автор(и)

  • Ю. Г Коленко
  • О. Б. Ткач
  • Л. И. Тивоненко
  • О. Р. Мялковский

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2020-4-34

Ключові слова:

ерозивно-виразкові ураження, Тантум Верде®, виразковий коліт

Анотація

Мета: на підставі клінічних даних проаналізувати й оцінити ефективність застосування Тантум Верде® в порівнянні із традиційною схемою.
Матер али та методи. У дослідженні взяли участь 30 осіб, вибраних рандомізованим методом випадкової вибірки у дві рівні групи, згідно із проведеною терапією. Середній вік обстежених пацієнтів склав 43,2±5,4 року.
Результати досл дження. Площа ерозивно-виразкових уражень у пацієнтів, лікування яких відбувалося за допомогою традиційної терапії, на 3-й день спостереження зменшилась в 1,3 разу відносно 1-го дня спостереження і склала 84,05 мм2, що було в 1,2 разу більше площі виразкового ураження у другій групі – 68,4 мм2 (при р < 0,05).
Висновки. Достовірно доведено, що репаративна регенерація у хворих, загоєння вогнища ураження яких відбувалось на тлі застосування Тантум Верде®, наступала більш інтенсивно й у більш короткі строки в порівнянні із традиційною терапією.
Ключов слова: ерозивно-виразкові ураження, Тантум Верде®, виразковий коліт.

Біографії авторів

Ю. Г Коленко

Коленко Ю.Г. – Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца.

О. Б. Ткач

Ткач О.Б. – Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца.

Л. И. Тивоненко

Тивоненко Л.И. – Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца.

О. Р. Мялковский

Мялковский О.Р. – врач-стоматолог КНП «Районная стоматологическая поликлиника Киево-Святошинского районного совета».

Посилання

1. Коленко Ю.Г. Применение нестроидных противовоспалительных средств в комплексном лечении эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки
полости рта / Коленко Ю.Г., Сидельникова Л.Ф. – Современная стоматология. – № 1, 2013. – C. 54–58.
2. Коленко Ю.Г. Місцеве застосування нестероїдних протизапальних засобів у комплексному лікуванні ерозивно-виразкових уражень слизової оболонки
порожнини рота / Коленко Ю.Г., Ткачук Н.М. Вороніна І.Є. // Современная стоматология. – № 1, 2016. – С. 46–50.
3. Мацукатова Б.О. Системные проявления хронических воспалительных заболеваний кишечника у детей / Мацукатова Б.О., Эрпес С.И., Ратникова М.А. //
РЖГГК. – 2009. – № 19. – С. 65 69.
4. Daley T.D. Oral manifestations of gastrointestinal diseases / T.D. Daley, J.E. Armstrong // Can. J. Gastroenterol. – 2007. – № 21 (4). – Р. 241–244.
5. Danese S., Fiocchi C. Etiopathogenesis of inflammatory bowel diseases // World J. Gastroenterol. – 2006. – Vol. 12, N 30. – P. 4807–4812.
6. Dignass A., Van Assche G., Lindsay J.O., Lémann M., Söderholm J., Colombel J.F., Danese S., D'Hoore A., Gassull M., Gomollуn F., Hommes D.W., Michetti P.,
O'Morain C., Oresland T., Windsor A., Stange E.F., Travis S.P. European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO). The second European evidence-based consensus on
the diagnosis and management of Crohn’s disease: Current management // J. Crohn’s Colitis. – 2010. – Vol. 4, N 1. – P. 28–62.
7. Karthik R. Oral adverse effects of gastrointestinal drugs and considerations for dental management in patients with gastrointestinal disorders / R. Karthik // Journal
of Pharmacy & Bioallied Sciences. – 2012. – № 4 (2). – Р. 239–241.
8. Lankarani K. Oral manifestation in inflammatory bowel disease / K.B. Lankarani, G.R. Sivandzaden, S. Hassanpour // A review World Journal of Gastroenterology. –
2013. – № 19 (46). – Р. 8571–8579.
9. Larsen S., Bendtzen K., Nielsen O.H. Extraintestinal manifestations of inflammatory bowel disease: epidemiology, diagnosis, and management // Ann. Med. –
2010. – Vol. 42, N 2. – P. 97–114.
10. Orosz M., Sonkodi I. Oral manifestations in Crohn’s disease and dental management // Fogorv. Sz. – 2004. – Vol. 97, N 3. – P. 113–117.
11. Su C.G., Judge T.A., Lichtenstein G.R. Extraintestinal manifestations of inflammatory bowel disease // Gastroenterol. Clin. North. Am. – 2002. – Vol. 31, N 1. – P. 307–327.
12. Preeti L. Recurrent aphthous stomatitis / L. Preeti, K. Rajkumar, R. Karthik // J. Oral. Maxillofac. Pathol. – 2011. – № 15 (3). – Р. 252–256.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-15

Номер

Розділ

ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РТА