Оцінка раннього загоєння післяопераційних ран СОПР у залежності від методу гемостазу та з’єднання країв рани

Автор(и)

  • Олексій Володимирович Павленко
  • Микола Андрійович Бойко
  • Сергій Вікторович Кабанчук

Ключові слова:

порожнина рота, слизова оболонка, високочастотне електрозварювання, шви, нейлон, клейова композиція, гемостаз, з’єднання, індексна оцінка, хірургія порожнини рота

Анотація


Актуальність. Кінцевим та обов’язковим етапом кожного хірургічного втручання в порожнині рота є герметичне з’єднання країв рани та забезпечення якісного гемостазу з метою профілактики післяопераційних ускладнень та якнайшвидшого відновлення тканин. У літературі описано різні техніки з’єднання м’яких тканин за допомогою шовного матеріалу, скоб, тканинних клейових композицій, однак у зв’язку з появою нових методів є актуальним їх порівняння.
Мета. Порівняти та оцінити ранній етап загоєння післяопераційних ран у порожнині рота після відкритої альвеолектомії та застосування трьох методів для гемостазу та з’єднання країв рани (високочастотного електрозварювання, накладання швів з нейлону 5/0 та N-бутил-2 ціаноакрилатної медичної клейової композиції).
Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 42 пацієнти віком від 56 до 83-х років, які перебували на етапі хірургічної підготовки до протезування за допомогою знімних конструкцій і потребували відкритої альвеолектомії. Пацієнти з когнітивними порушеннями, онкологічними, системними захворюванням, недавно перенесеними гострими чи тривалими хронічними хворобами серцево-судинної та опорно-рухової системи участі у дослідженні не брали. Усі пацієнти, які брали участь у дослідженні, були рандомно поділені на три групи відповідно до методів гемостазу та з’єднання країв рани. Після виконання відкритої альвеолектомії було проведено гемостаз і з’єднання країв рани. У групі 1 (електрозварювання) у складі 14 пацієнтів було проведено гемостаз і з’єднання країв рани шляхом зварювання м’яких тканин апаратом «ЕКВЗ- 300M1». У групі 2 (накладання швів) у складі 14 пацієнтів було проведено гемостаз рани шляхом з’єднання її країв шовним матеріалом нейлон5/0. У групі 3 (клейова композиція) у складі 14 пацієнтів було проведено гемостаз рани шляхом з’єднання її країв за допомогою синтетичної N-бутил-2-ціаноакрилатної медичної клейової композиції. Оцінку больових відчуттів у пацієнтів кожної із груп проводили згідно з візуально-аналоговою шкалою (ВАШ). Визначення стану загоєння післяопераційної рани проводили на підставі індексу загоєння рани згідно з Landry, Turnbull і Howley. Було визначено середні часові показники досягнення внутрішньораневого гемостазу та з’єднання країв рани в кожній із груп. Також було визначено середні показники довжини трапецієподібного розрізу в кожній із груп.
Результати. Аналіз отриманих результатів указав на статистично значущі розбіжності (p ≤ 0,05) на першу добу за показником больової чутливості між групами 2 (шви) і 3 (клей). На третю добу за обома показниками (болю та загоєння рани) між групами 2 і 3 статистично значущих розбіжностей не було (р > 0,05). Група 1 (електрозварювання) статистично значущих розбіжностей за показником больової чутливості на першу добу з іншими групами не має (р > 0,05). Статистично значущі розбіжності (p ≤ 0,01) з’являються на третю добу як за показником больової чутливості, так і за показниками загоєння рани.
Висновки. Метод високочастотного електрозварювання можна застосовувати з метою внутрішньораневого гемостазу із практично одночасним з’єднанням країв рани після відкритої альвеолектомії. Ми виявили, що електрозварювання має кращі гемостатичні властивості, швидше з’єднання країв рани, зменшення часу хірургічного втручання, проявів післяопераційного болю та кращі результати загоєння рани порівняно із шовним і клейовим методами. Метод високочастотного електрозварювання може бути альтернативою шовному та клейовому методам гемостазу та з’єднання країв рани СОПР після відкритого хірургічного втручанна на щелепах.
Ключові слова: порожнина рота, слизова оболонка, високочастотне електрозварювання, шви, нейлон, клейова композиція, гемостаз, з’єднання, індексна оцінка, хірургія порожнини рота.

Біографії авторів

Олексій Володимирович Павленко

Павленко Олексій Володимирович – д-р мед. наук,
професор., завідуючий кафедрою стоматології Інституту стоматології НУОЗУ ім. П.Л. Шупика.
Адреса: 04050, м. Київ, вул. М. Пімоненка, 10-а. Tел.: (044) 482-08-52. E-mail: institut_stomat@ukr.net.

Микола Андрійович Бойко

Бойко Микола Андрійович – аспірант кафедри стоматології Інституту стоматології НУОЗУ ім. П.Л. Шупика.
Адреса: 04050, м. Київ, вул. М. Пімоненка, 10-а. Tел.: (093) 901-40-04. E-mail: mikola.boiko.stom@gmail.com.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2179-4703

Сергій Вікторович Кабанчук

Кабанчук Сергій Вікторович – канд. мед. наук,
доцент кафедри стоматології Інституту стоматології НУОЗУ ім. П.Л. Шупика.
Адреса: 04050, м. Київ, вул. М. Пімоненка, 10-а.

Посилання

1. Kirsanova NM, Lomakin MV, Soloshchanskii II. Generaland specific cases of hemostasis in reconstructive surgery of oral cavity // Russian Journal of Dentistry. – 2018;
22 (4). – P. 212–16. doi: http://dx.doi.org/10.18821/1728-2802-2018-22-4-212-216 [in Russia]
2. Kumar S. Local hemostatic agents in the management of bleeding in oral surgery // Asian J. Pharm. Clin. Res. – 2016. – Vol. 9 (3). –P. 35–41.
3. SI Chepyshko, OO Maksymiv. Evaluation of the effectiveness of surgical treatment for dental patients by a comparison to classical surgical method of electric welding
of live tissues // Bukovinian Medical Herald. – 2019. – V. 23, № 4 (92). – Р. 161– 167. doi: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXIII.4.92.2019.105 [in Ukrainian]
4. C Gay-Escoda, L Gómez-Santos, A Sánchez-Torres, José-Marнa Herráez-Vilas. Effect of the suture technique on postoperative pain, swelling and trismus after
removal of lower third molars: A randomized clinical trial // Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal. – 2015, May 1; 20 (3). – P. 372–7. doi: https://dx.doi.org/
10.4317/medoral.20307
5. VN Bordakov, MV Doronin, PV Bordakov. Complex estimate of the influence of various methods of hemostasis to the wound healing // Military medicine. – 2011. –
Vol. 2 (19). –P. 43–6.
6. Veleska-Stevkoska D, Konesk F. Haemostasis in Oral Surgery with Blue-Violet Light // J. Med. Sci. – 2018. – № 6. – P. 687– 91. doi: https://doi.org/10.3889/
oamjms.2018.181
7. Maness WL, Roeber FW, Clark RE, Cataldo E, Riis D, Haddad AW. Histologic evaluation of electrosurgery with varying frequency and waveform // J. Prosthet.
Dent. – 1978. – Vol. 40 (3). – P. 304–8. doi: https://doi.org/10.1016/0022-3913(78)90037-9
8. O Pavlenko, I Savitskaya, M Boiko. Dynamics of morphological changes in the recovery of the oral mucosa after the application of the method of high-frequency
electric welding // Suchasna stomatologiya. – 2020. – № 2. – P. 44–8. doi: https://doi.org/10.33295/1992-576X-2020-2-44 [in Ukrainian]
9. F Javed, M Al-Askar, K Almas, GE Romanos, K Al-Hezaimi. Tissue Reaction Various Suture Materials Used in Oral Surgical Interventions. International Scholarly
Research Network. International Scholarly Research Network ISRN Dentistry Volume 2012, 6 pages. doi: https://doi.org/ 10.5402/2012/762095
10. M Dragovic M, Pejovic J, Stepic S, Colic B, Dozic S, Dragovic M, Lazarevic N, Nikolic J, Milasin B Milicic. Comparison of Four Different Suture Materials in
Respect to Oral Wound Healing, Microbial Colonization, Tissue Reaction and Clinical Features-Randomized Clinical Study // Clin. Oral Investig. – 2020, Apr;
24 (4): 1527–41.
11. Villa O, Lyngstadaas SP, Monjo M, Satué M, Rшnold HJ, Petzold C, Wohlfahrt JC. Suture materials affect peri-implant bone healing and implant osseointegration //
Journal of Oral Science. – Vol. 57, No. 3. 2015. – P. 219–27. doi: https://doi.org/10.2334/josnusd.57.219
12. MJ Buckley, EJ Beckman. Adhesive Use in Oral and Maxillofacial Surgery // Oral Maxillofacial Surg. Clin. N. Am. – 2010. – № 22. – P. 195–9. doi:
https://doi.org/10.1016/j.coms.2009.10.008
13. Li W, Xiao M, Chen Y, Yang J, Sun D, Suo J, Wang D. Serious postoperative complications induced by medical glue: three case reports // BMC Gastroenterol. –
2019. – Vol. 21; 19 (1): 224. doi: https://doi.org/10.1186/s12876-019-1142-6
14. Hagen SL, Grey KR, Hylwa SA. Allergic contact dermatitis to Dermabond™: A case and review of the literature // Wound Medicine. – Vol. 14, Sept. 2016. –
Pages 25–30. doi: https://doi.org/10.1016/j.wndm.2016.07.003
15. M Rewainy, S Osman, N El-prince. The use of N-Butyl cyanoacrylate adhesive in the closure of muco-periosteal flap after the surgical extraction of impacted
mandibular third molar // Alexandria dental journal. – 2015. – Vol. 40. – P. 153–9.
16. HS. Khalil, MA Elshall, Y Al-Harbi, S Al-Asmar, M Al-Wadee. Healing of oral Surgical Wounds using 3/0 Silk Suture and n-butyl cyanoacrylate tissue adhesive //
Egyptian dental journal. – 2009. – Vol. 55, No. 4. – P. 2607–13.
17. Landry RG, Turnbull RS, Howley T. Effectiveness of benzydamyne HCl in the treatment of periodontal post-surgical patients // Res. Clin. Forums. – 1988;
10: 105–18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Номер

Розділ

ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВА ХІРУРГІЯ ТА ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ