Тенденції росповсюдженості та інтенсивності ускладнених форм карієсу

Автор(и)

  • A. Borysenko
  • I. Semenova

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2018-3-15-17

Ключові слова:

періодонтит, ендодонтична обробка кореневих каналів, розповсюдженість ускладненого карієсу

Анотація

Мета: провести аналіз розповсюдженості та інтенсивності ускладнених форм карієсу за даними ортопантомографії.
Об’єкт і методи. Проведено дослідження 300 ортопантомограм пацієнтів віком від 18 до 60-ти років, які звернулись у сто-
матологічний центр і на кафедру терапевтичної стоматології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця з
метою профілактичного огляду.
Результати. Аналіз ортопантомограм виявив, що ендодонтичному втручанню найчастіше піддавались багатокореневі зуби –
у 73,22 % випадків, якісна обтурація кореневих каналів відзначається тільки у 31,93 % зубів, повноцінна обтурація кореневих
каналів багатокореневих зубів має місце тільки в 7,39 % зубів, а потреба с повторному ендодонтичному лікуванні становить
більш ніж 50 %.
Висновки. Аналіз розповсюдженості та інтенсивності ускладненго карієсу виявив, що більш ніж 50 % ендодонтично лікова-
них зубів потребують перелікування, зростання тенденції видалення ендодонтично пролікованих зубів відбувається через
зниження якості ендодонтичного лікування.
Ключові слова: періодонтит, ендодонтична обробка кореневих каналів, розповсюдженість ускладненого карієсу.

Біографії авторів

A. Borysenko

А.В. Борисенко – професор, д-р мед. наук, зав. кафедрою терапевтичної стоматології.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна.
Тел.: (050) 447-38-00. E-mail: аnatoliy.borysenko@nmu.ua.

I. Semenova

І.С. Семенова – асистент кафедри терапевтичної стоматології.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна. Тел.: (050) 447-38-00.

Посилання

1. Багер Г.М. Обеспечение успеха повторного эндодонтического вмешательства /
Г.М. Багер, И.А. Овчинникова // Клиническая стоматология. – 2003. – № 1. – С. 94–96.
2. Боровский Е.В. Состояние эндодонтии в цифрах и фактах / Е.В. Боровский //
Клиническая стоматология. – 2003. – № 1. – С. 38-40.
3. Боровский Е.В. Распространенность осложнений кариеса и эффективность эндо-
донтического лечения / Е.В. Боровский, М.Ю. Протасов // Клиническая стоматология. –
1998. – № 3. – С. 4–7.
4. Жохова Н.С. Ошибки и осложнения эндодонтического лечения и пути их устранения:
Автореф. дис. д-ра мед. наук: 14.00.21 / Н.С. Жохова; ЦНИИ стоматологии. – М., 2002. – 44 с.
5. Николаев А.Н. Практическая терапевтическая стоматология / А.Н. Николаев, Л.М.
Цепов. – М.: МЕДпресс-информ, 2013. – 928 c.
6. Максимовский Ю.М., Максимовская Л.Н., Орехова Л.Ю. – Учебник. – М.: Меди-
цина, 2002. – 640 с.: ил. (Учебная литература для студентов стоматологических факультетов
медицинских вузов).
7. Максимовский Ю.М. Медикаментозная и инструментальная обработка корневого
канала / Ю.М. Максимовский, Т.Д. Чиркова // Новое в стоматологии. – 2001. – № 6. Спец.
выпуск. Эндодонтия. – С. 54–60.
8. Мамедова Л.А., Подойникова М.Н. Ошибки и осложнения в эндодонтии. – Библио-
тека практикующего врача / Л.А. Мамедова. – Москва, 2004.
9. Петрикас А.Ж. Рейтинговая оценка качества пломбирования каналов и ее исполь-
зование / А.Ж. Петрикас, С.И. Виноградова // Новое в стоматологии. –– 2001. – № 10. –
С. 7–10.
10. De Moor R.J.G., Hommez G.M.G., De Boever J.G., Delme Kim, Martens Gei. Periapical
health related to the quality of root canal treatment in a Belgian population / Int. Endodon. J. – 2000;
33: 113–20.
11. Rawski A.A., Brehmer B., Knutsson K., Petersson K., Reit C., Rohlin M. The major
factors that infl uence endodontic retreatment decisions // Swed. Dent. J. – 2003; 27: 23–9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-31

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ