Прогнозування результатів пародонтологічного лікування пацієнтів з генералізованим пародонтитом

Автор(и)

  • А. Viyun

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2018-3-32-35

Ключові слова:

пародонтит, прогнозування результатів лікування, прогностичні фактори

Анотація

Актуальність. У час доказової медицини та інформаційно-правового простору пацієнти пред'являють високі вимоги до довго-
строкових результатів лікування, що змушує лікарів чітко прогнозувати віддалені результати. Існуючі методики та інструменти
для визначення прогнозів хоча й дозволяють достатньо точно прогнозувати перебіг захворювання, та все ж таки залишаються
складними і не інтегрованими у практичну діяльність. Тому важливо розробити універсальні принципи, дотримуючись яких,
можна було би зручно, швидко та з високою точністю визначити подальшу тактику лікування зубів, уражених пародонтитом.
Мета: проаналізувати результати лікування пацієнтів з генералізованим пародонтитом і визначити місцеві клінічні прогностичні
фактори.
Матеріали та методи. 163 пацієнти з діагнозом генералізований пародонтит І–ІІІ ступеня тяжкості. Було застосовано багато-
параметричну лінійну регресійну модель для визначення найбільш значущих прогностичних факторів. Адекватність запропо-
нованої моделі прогнозування було перевірено за допомогою множинного коефіцієнту кореляції, R-квадрата й нормованого
R-квадрата, а статистична значущість за критерієм Фішера.
Результати. Дисперсійний аналіз показав, що значний вплив на результат лікування мають початкова ВЕП (утрата епітеліаль-
ного прикріплення) – рівень значущості = 0,0053; ГПК (глибина пародонтальних кишень) – р = 0,00415 та відсоток ВОР (bleeding
of probing) – р = 0,0305; відсоток нальоту – р = 0,0609. Такі показники, як вік і втрата зубів через 12 місяців після лікування, не
були вбудовані у прогностичну модель через низькі рівні значущості.
Висновки. Найбільший вплив на результати лікування мають такі клінічні фактори: початкова ВЕП, ГПК та відсоток кровоточи-
вості. Тому запропоновано модель, побудовану на цих клінічних прогностичних факторах, яка дозволяє з високим ступенем
точності передбачати результати лікування.
Ключові слова: пародонтит, прогнозування результатів лікування, прогностичні фактори.

Біографія автора

А. Viyun

Г.І. В’юн – кафедра стоматології ДЗ «Луганський державний медичний університет».
 Е-mail: aviun1991@gmail.com.

Посилання

1. Hirschfeld L., Wasserman B. A long-term survey of tooth loss in 600 treated periodontal
patients // J. Periodontol. – 1978. – № 49. – Р. 225–237.
2. McGuire M.K. Prognosis versus actual outcome: a long-term survey of 100 treated
periodontal patients under maintenance care // J. Periodontol. – 1991. – № 62. – Р. 51–58.
3. McGuire M.K., Nunn M.E. Prognosis versus actual outcome. II. The effectiveness of clinical
parameters in developing an accurate prognosis // J. Periodontol. – 1996. – № 67. – Р. 658–665.
4. Chandra R.V. Evaluation of a novel periodontal risk assessment model in patients presenting
for dental care // Oral Health & Preventive Dentistry. – 2007. – № 5 (1). – Р. 39–48.
5. Periodontal risk assessment model in a sample of regular and irregular compliers
under maintenance therapy: a 3-year prospective study / Costa F.O et al // Journal of Periodontology.
– 2012. – № 83 (3). – Р. 292–300.
6. Lang N.P., Suvan J.E., Tonetti M.S. Risk factor assessment tools for the prevention of
periodontitis a systematicreview // J. Clin. Periodontal. – 2015. – № 42. – Р. 69–70.
7. A prospective 12-month study of the effect of smoking cessation on periodontal clinical
parameters / Rosa E.F. et al. // Journal of Clinical Periodontology. – 2011. – № 38. – Р. 562–571.
8. Tooth loss in compliant and non-compliant periodontology treated patients: 7 years after
factors periodontal therapy / Ng M. et al. // J. of Clin. Periodontol. – 2011. – № 38. – Р. 499–508.
9. Tooth loss after active periodontal therapy. I: patient-related factors for risk, prognosis,
and quality of outcome / Eickholz P. et al. // Journal of Clinical Periodontology. – 2008. – № 35. –
Р. 165–174.
10. Коэн Э.С. Атлас косметической и реконструктивной хирургии пародонта /
Э.С. Коэн; пер. с англ. под общей ред. О.О. Янушевича. – М., 2011. 512е.: ил.
11. Данилевский Н.Ф. Систематика болезней пародонта // Вісник стоматології. –
1994. –№ 1. – С. 16–22.
12. O'Leary T.J., Drake R.B., Naylor J.E. The plaque control record // Journal of Periodontology.
– 1972. – № 43 (1). –P. 38–38.
13. Muhlemann H.R., Son S. Gingival sulcus bleeding – a leading symptom in initial gingivitis
// Helvetica Odontologica Acta. – 1971. – № 15. – Р. 107–113.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-31

Номер

Розділ

ПАРОДОНТОЛОГІЯ