Використання збагаченого тромбоцитами фібрину в комплексному лікуванні уповільненої консолідації нижньої щелепи

Автор(и)

  • N. Idashkina

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2018-3-54-59

Ключові слова:

перелом нижньої щелепи, сповільнена консолідація, патогенез, репаративний остеогенез, збагачений тромбоцитами фібрин

Анотація

Мета: оцінка ефективності методики використання ін'єкційного збагаченого тромбоцитами фібрину у профілактиці й лікуванні уповільненої консолідації уламків у пацієнтів з переломами нижньої щелепи.
Методи. За період із 2010 по 2016 р. під наглядом перебували 60 пацієнтів, у яких через місяць після репозиції й фіксації відламків зберігалась рухливість уламків у зоні перелому. Усі пацієнти були рандомізовані у дві групи по 30 осіб, ідентичних за віком і статтю. Пацієнтам із другої групи додатково до лікувального комплексу для стимуляції репаративного остеогенезу проводили ін'єкції збагаченого тромбоцитами фібрину (ЗТФ) підокістно вздовж лінії перелому нижньої щелепи. У контрольну групу увійшли 19 практично здорових осіб-добровольців, у яких не було виявлено клінічних ознак гострих або хронічних захворювань, а також патології зубів і пародонту. Проводились розширені імунологічні та біохімічні дослідження, спрямовані на визначення факторів, що викликають порушення репаративного остеогенезу.
Результати. Застосування створеної патогенетично обумовленої стратегії профілактики та лікування уповільненої консолідації переломів нижньої щелепи дозволило досягти в усіх пацієнтів купірування клінічних симптомів ускладнень консолідації в короткі строки (до семи діб). Однак клінічно репаративний остеогенез у пацієнтів у двох групах протікав з деякими відмінностями: з формуванням значної кісткової мозолі в більшості пацієнтів з першої групи (у 22 хворих (73,3 %), у той час як у групі пацієнтів, які отримували ЗТФ, виражена періостальна реакція відзначалась тільки в 11-ти пацієнтів (36,7 %). У другій групі частіше спостерігалась репаративна реакція за типом первинно відстроченого контактного зрощення. Визначено прогностичні критерії виникнення та успішності лікування запальних ускладнень переломів нижньої щелепи у практично здорових людей.
Висновки. Основними факторами, що сприяють розвитку уповільненої консолідації уламків нижньої щелепи, є порушення кісткового метаболізму, процесів вільнорадикального окислення ліпідів, зміни функціонування основних цитокінів і ослаблення місцевого гуморального імунітету. Базова програма лікування пацієнтів з уповільненою консолідацією переломів нижньої щелепи повинна включати оптимізацію процесів остеогенезу остеотропними препаратами, усунення посилення процесів вільнорадикального окислення ліпідів антиоксидантами й корекцію синтезу цитокінів та імуноглобулінів імуномодуляторами. Включення в комплексну профілактику й лікування уповільненої консолідації переломів нижньої щелепи ЗТФ істотно впливає на якість регенерату. Основним лабораторним критерієм ефективності комплексного лікування уповільненої консолідації уламків нижньої щелепи є позитивна динаміка показників антиоксидантної системи (СОД і каталази) і параметрів ІЛ-1β і sIgA.
Ключові слова: перелом нижньої щелепи, сповільнена консолідація, патогенез, репаративний остеогенез, збагачений тромбоцитами фібрин.

Біографія автора

N. Idashkina

Идашкина Наталья Георгиевна – канд. мед. наук, зав.кафедрой хирургической стоматологии, имплантологии и пародонтологии
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины».
Адрес: г. Днепр, 49044, ул. Вернадского, 9. E-mail: idashkina@ukr.net.

Посилання

1. Ткаченко П.І. Репаративний остеогенез: теоретичні аспекти у практичній стома-
тології / П.І. Ткаченко, С.С. Білокінь, О.В. Гуржій, Н.П. Білокінь // Стоматолог. – 2003. –
№ 11. – С. 15–18.
2. Бруско А.Т., Гайко Г.В. Современные представления о стадиях репаративной
регенерации костной ткани при переломах / А.Т. Бруско, Г.В. Гайко // Вісник ортопедії, трав-
матології та протезування. – 2014. – № 5. – С. 5–8.
3. Корж Н.А., Дедух Н.В. Репаративная регенерация кости: современный взгляд
на проблему. Стадии регенерации / Н.А. Корж, Н.В. Дедух // Ортопедия, травматология и
протезирование. – 2006. – № 1. – С. 76–84.
4. Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической сто-
матологии / А.А. Тимофеев. – 4-е изд. – Киев: ООО «Червона Рута-Турс», 2004. – 1061 с.
5. Корж Н. А. Репаративная регенерация кости: современный взгляд на проблему.
Локальные факторы, влияющие на заживление перелома (сообщение 4) / Н.А. Корж,
Л.Д. Горидова, К.К. Романенко // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2006. –
№ 2. – С. 99–106.
6. Guerrissi J.O. Fractures of mandible: is spontaneous healing possible? Why? When? /
J.O. Guerrissi // J. Craniofac. Surg. – 2001. – 12 (2). – P. 157–166.
7. Employing the biology of successful fracture repair to heal critical size bone defects /
J.A. Cameron, D.J. Milner, J.S. Lee, J. Cheng, N.X. Fang and I.M. Jasiuk // Curr. Top. Microbiol.
Immunol. – 2013. – Vol. 367. – P. 113–132. doi: 10.1007/82_2012_291.
8. Designing biomimetic scaffolds for bone regeneration: why aim for a copy of mature
tissue properties if nature uses a different approach? / Willie B.M., Petersen A., Schmidt-Bleek K.,
Cipitria A., Mehta M., Strube P., Lienau J., Wildemann B., Fratzl P., Duda G. // Soft Matter. –
2010. – Vol. 6. – P. 4976–4987.
9. Biomaterial delivery of morphogens to mimic the natural healing cascade in bone /
Mehta M., Schmidt-Bleek K., Duda G.N., Mooney D.J. // Adv. Drug. Deliv. Rev. – 2012. –
doi:10.1016/ j.addr.2012.05.006.
10. Bioresorbability, porosity and mechanical strength of bone substitutes: what is optimal
for bone regeneration?/ Hannink G., Chris Arts J.J. // Inj-Int. J. Care. Inj. – 2011. – Vol. 42. –
P. 522–525.
11. Principals of neovascularization for tissue engineering / Nomi M., Atala A., DeCoppi P.,
Soker S. // Mol. Aspects. Med. – 2002. – Vol. 2. – P. 463–483.
12. Vascularization in tissue engineering / Rouwkema J., Rivron N.C., van Blitterswijk C. //
Trends. Biotech. – 2008. – Vol. 26. – P. 434–441.
13. Vascularization is the key challenge in tissue engineering / Novosel E.C., Kleinhans C.,
Kluger P.J. // Adv. Drug. Deliv. Rev. – 2011. – Vol. 63. – P. 300–311.
14. Ефективність застосування збагаченої тромбоцитами плазми для оптимізації
репараційного остеогенезу при переломах нижньої щелепи з ускладненим клінічним перебі-
гом / С.І. Трифаненко, М.П. Продан, Н.Б. Кузняк // Буковинський медичний вісник. – 2012. –
Т. 16, № 4 (64). – С. 162–164.
15. Platelet-Rich Plasma: From Basic Science to Clinical Applications / T.E. Foster,
B.L. Puskas, B.R. Mandelbaum, M.B. Gerhardt and S.A. Rodeo // The American J. Sports Med. –
Nov. 2009. – Vol. 37. – P. 2249–2251.
16. Ахмеров Р.Р. Регенеративная медицина на основе аутологичной плазмы. Техно-
логия Plasmolifting / Р.Р. Ахмеров. – М.: Литтерра, 2014. – 160 с.
17. Choukroun J., Diss A., Simonpieri A. et al. Platelet-rich fi brin (PRF): a second-generation
platelet concentrate. Part V: histologic evaluations of PRF effects on bone allograft maturation in sinus
lift // Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. – 2006. – Vol. 101, № 3. – P. 299–303.
18. Матрос-Таранець I.М. Bикористання остеопластичних композицiй FRР з авто-
генним тромбоцитарним концентратом у щелепно-лицевiй хiрургii та iмплантологii /
I.М. Матрос-Таранець, Д.К. Калиновський // Iмплантологiя. Пародонтологiя. Остеологiя. –
2009. – № 1. – С. 31–40.
19. Возможность ускорения репаративных процессов в костных тканях в результате
применения фибрина / И.В. Майбородин, И.С. Колесников, Д.М. Козодий и др. // Fundamental
research. – 2011. – № 2. – C. 98–105.
20. Как описывать статистику в медицине. Аннотированное руководство для авторов,
редакторов и рецензентов / Т.А. Ланг, М. Сессик; пер. с англ. под ред. В.П. Леонова. – М.:
Практическая медицина, 2011. – 480 с.: ил.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-31

Номер

Розділ

ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВА ХІРУРГІЯ ТА ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ