Зміст, характер трудових витрат лікаря та їх тривалість при відновленні цілісності зубного ряду шинами й зуба конструкціями пластичної реставрації

Автор(и)

  • P. Ishchenko

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2018-3-66-67

Ключові слова:

шинування, реставрація зубів, трудові витрати

Анотація

Резюме. У статті описується клінічний процес надання ортопедичної й терапевтичної стоматологічної допомоги із хронометричним вимірюванням етапів і наступною обробкою результатів. Даються рекомендації для розробки нормативно-правових актів.
Ключові слова: шинування, реставрація зубів, трудові витрати.

Біографія автора

P. Ishchenko

П.В. Ищенко – Донецкий национальный медицинский университет, кафедра стоматологии № 2, г. Лиман

Посилання

1. Альманах ортопедической стоматологии Донбасса: юб. сб. науч. раб. / Под
ред. В.А. Клёмина. – Донецк: Человек, 2014. – 173 с.
2. Базиян Г.В., Новгородцев Г.А. Основы научного планирования стоматологи-
ческой помощи. – М.: Медицина, 1968. – 239 с.
3. Клёмин В.А. Зубная пломба с термокомпенсатором (компенсация терми -
ческого расширения композиционных пломбировочных материалов) / В.А. Клёмин,
П.В. Ищенко. – М.: «Книга плюс», 2002. – 80 с.
4. Клёмин В.А. Морфофункциональная и клиническая оценка зубов с дефекта-
ми твердых тканей / В.А. Клёмин, А.В. Борисенко, П.В. Ищенко. – М.: МЕДпресс-
информ, 2004. – 112 с.
5. Клёмин В.А. Комбинированные зубные пломбы: Пластическая реставрация
зубов комбинированными восстановительными конструкциями / В.А. Клёмин,
А.В. Борисенко, П.В. Ищенко. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство»,
2008. – 304 с.
6. Патент 37788А Україна, МПК⁶ А61 6/08; власник – Донецький мед. універ-
ситет ім. М. Горького. – № 2000042169; заяв. 17.04.2000, опуб. 15.05.01. Бюл. № 4.
Кльомін В.А., Іщенко П.В., Кашанський І.В. Спосіб пломбування зубів.
7. Деклараційній патент на корисну модель U200910547 № 49996 А61С8/02,
заявлено 19.10.2009, опубліковано 25.05.2010. Бюл. № 10. Іщенко П.В., Кльомін В.А.
8. Деклараційній патент на корисну модель U201202612 № 72812 А61С8/02,
заявлено 5.03.2012, опубліковано 27.8.2012. Бюл. № 16. Іщенко П.В., Кльомін В.А.,
Хондошко М.В.
9. Деклараційній патент на корисну модель U201211329 № 79037 А61С8/02,
заявлено 1.10.2012, опубліковано 10.4.2013. Бюл. № 7. Іщенко П.В., Кльомін В.А.,
Кашанський І.В., Ларічева Т.С.
10. Спосіб пломбування зубів. Пат 25529А Україна, МПК⁶ А61К 6/04; власник –
Донецький мед. університет ім. М. Горького. № 97010029; заявл. 3.1.97, опубл.
30.10.98. Бюл. №10. Іщенко П.В.
11. Эстетические аспекты восстановительной стоматологии / В.Н. Шабанов,
А.П. Педорец, О.В. Шабанов, В.А. Клёмин. – Элиста: ЗАОрНПП «Джангар», 2010. –
93 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-31

Номер

Розділ

ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ