Рентгенологічний аналіз розповсюдженості помилок при протезуванні незнімними ортопедичними конструкціями

Автор(и)

  • V. Skibitskiy
  • T. Thirynadtsytko
  • О. Kashura
  • Р. Zhuk

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2018-3-68-71

Ключові слова:

незнімні ортопедичні конструкції, помилки, ускладнення, рентгенологічний аналіз

Анотація

Мета: аналіз помилок, при протезуванні незнімними ортопедичними конструкціями, та їх розповсюдженості за даними
рентгенологічного дослідження.
Об’єкт і методи. Проаналізовано 4977 діагностичних панорамних рентгенограм пацієнтів 18-79 р., котрі звернулися для
консультації або лікування у Стоматологічний медичний центр Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця
у 2016–2018 рр.
Результати. У 1170 пацієнтів під час клініко-лабораторних етапів виготовлення виявлені порушення у 2277 незнімних
конструкціях.
Найчастішою помилкою є порушення крайового прилягання опорними коронками мостоподібних протезів – у 34,47 %
випадків. Значно рідше, у 19,2 % спостерігається порушення крайового прилягання одиночної коронки. У 15,33 % орто-
пантомограм виявлено утворення пародонтальної та/або кісткової кишені, внаслідок порушення крайового прилягання
одиночної коронки або опорними коронками мостоподібної конструкції. У близько 8 % випадків виготовляються консоле-
подібні конструкції, що не відповідають клінічним показанням.
Перфорація стінок зуба при використанні штифтових конструкцій відмічається у 3,82 % й майже у 20 % випадків у пацієнтів
відмічається поєднання різних типів помилок.
Висновки. При рентгенологічному аналізі якості лікування незнімними ортопедичними конструкціями встановлено, що у
23,51 % випадків відмічаються помилки, допущені під час клініко-лабораторних етапів.
Тому, незважаючи на використання сучасних технологій в ортопедичній стоматології, питання підвищення якості та
ефективності лікування незнімними ортопедичними конструкціями зберігає свою актуальність.
Ключові слова: незнімні ортопедичні конструкції, помилки, ускладнення, рентгенологічний аналіз.

Біографії авторів

V. Skibitskiy

Скібіцький Вадим Станіславович – канд. мед. наук, доцент кафедри ортопедичної стоматології.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.
Адреса: 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1. Тел.: (044) 483-89-93. E-mail: valesansk@hotmail.com.

T. Thirynadtsytko

Тринадцятко Тетяна Іванівна – завідувач рентгенологічного відділення Стоматологічного медичного центру.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.
Адреса: 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1. Тел.: (044) 483-89-94.

О. Kashura

Кашура Ольга Олександрівна – студентка 4-го курсу
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
Адреса: 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1. E-mail: okashura7@gmail.com.

Р. Zhuk

Жук Поліна Ігорівна – студентка 4-го курсу
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
Адреса: 03057 м. Київ, вул. Зоологічна, 1. E-mail: polinazhuk@ukr.net.

Посилання

1. Голік В.П. Клініко-технологічні передумови удосконалення лікування із засто-
суванням тимчасових ортопедичних конструкцій / В.П. Голік, А.В. Ярова, І.В. Янішен //
Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 2 (1). – С. 104-110.
2. Коваленко А.Ю. Причины и профилактика осложнений применения не -
съемных лечебных средств у лиц с частичным отсутствием зубов / А.Ю. Коваленко,
Е.С. Ирошникова, Ю.В. Кресникова // Dental Forum. – 2007. – № 4 (24). – C. 22-26.
3. Коваленко Г.А. Клінічні аспекти застосування стоматологічних відбиткових мате-
ріалів у контексті забезпечення якості лікування ортопедичними конструкціями / Г.А. Кова-
ленко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – Т. 17, Вип. 1. – С. 299–304.
4. Лабунець В.А. Спосіб запобігання ендодонтичним ускладненням при естетич-
ному протезуванні із застосуванням вінірів / В.А. Лабунець, І.П. Ковшар // Досягнення
біології та медицини. – 2013. – № 1. – С. 40–43.
5. Павленко О.В. Шляхи реформування системи надання стоматологічної допо-
моги населенню України. Дискусія / О.В. Павленко, О.М. Вахненко // Современная сто-
матология. – 2013. – № 4. – С. 180–184.
6. Скібіцька О.О. Аналіз якості ендодонтичної обробки зубів за даними рентгено-
логічного дослідження / О.О. Скібіцька, Т.І. Тринадцятко, М.О. Крупич, Д.Ф. Хеннаві //
Современная стоматология. – 2017. – № 4. – С. 10–13.
7. Сучасні аспекти рентгенології у стоматології / П.В. Куц, В.П. Неспрядько,
М.М. Угрин та ін. // Новини стоматології. – 2011. – №1. – С. 64–69.
8. Електронний ресурс. Режим доступу до ресурсу: http://medic.in.ua/profilaktika-
uskladnene-klinichnih-ta-tehnologichnih-pomilok-p.html.
9. Електронний ресурс. Режим доступу до ресурсу: http://www.umsa.edu.ua/
kafhome/polso/lecture/pislosvlikarstomortop/lekture3.pdf.
10. Електронний ресурс. Режим доступу до ресурсу: https://ppt4web.ru/medicina/
pomilki-ta-uskladnennja-pri-protezuvann-shtuchnimi-koronkami.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-31

Номер

Розділ

ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ