Оптимізація стабілізації клінічних результатів ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій фармакологічною корекцією та фотофорезом з гелевою композицією «Повіхондрогексизол» у дорослих пацієнтів

Автор(и)

  • А. Мartovlos
  • O. Hodovanyi

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2018-3-86-89

Ключові слова:

зубощелепні аномалії, фармакологічна корекція, остеотропні препарати, лазерний фотофорез, глікозамі- ноглікани, кісткова ретенція

Анотація

Актуальність. Лікування ортодонтичних аномалій і деформацій становить актуальну проблему сучасної стоматології.
Після лікування нормалізована форма й функція зубощелепної системи здатні зберегтися за умови рівноваги кісткових
структур альвеолярних відростків на клітинному рівні, тобто при утворенні так званої «кісткової ретенції».
Метою даного дослідження стало обгрунтування переваг поєднаного впливу лазерного фотофорезу з гелевою компо-
зицією та остеотропного препарату на основі глікозаміногліканів (ГАГ) на оптимізацію остегенезу кісткової тканини ске-
летних кісток і кістки альвеолярних відростків щелеп, зокрема в ретенційний період ортодонтичного лікування.
Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 110 хворих (17–40 років) з ортодонтичною патологією на тлі генералізо-
ваного пародонтиту початкового та І ступенів важкості. У першій підгрупі хворих (70 осіб) у ретенційний період застосували
відпрацьовану схему, що включала ретейнер, моноблокові двощелепні армовані ретенційні капи, курси лазерного фотофо-
резу гелевою композицією «Повіхондрогексизол» і призначення препарату «Терафлекс». У другій підгрупі (20 осіб) після
активного ортодонтичного лікування фіксували ретейнери, призначали препарат «Терафлекс» та місцево – аплікацію гелю
«Метродент». У третій підгрупі (20 осіб) проводилась фіксація ретейнерів і місцево – аплікацію гелю «Метродент». Ефектив-
ність лікування оцінювали рентгенологічно, методами ультразвукової денситометрії та ехоостеометрії.
Результати. Процедури лазерного фотофорезу в поєднанні із призначенням Терафлексу в першій підгрупі найкраще
сприяли оптимізації остеорепаративних процесів у кістковій тканині скелету та кістці альвеолярних відростків щелеп, що
підтверджено рентгенологічно даними ультразвукової денситометрії (через 6 міс. – 90,23 % та через 12 міс. – 94,42 %,
що наближалось до показників контрольної інтактної групи – 98,79 %, у порівнянні з показниками до лікування – 73,88 %)
та ехоостеометрії (до лікування час проходження ультразвуку становив 17,98±0,12 мкс, а через 6 і 12 міс. – 14,16±0,24 та
15,08±0,18 мкс у порівнянні з контрольною групою – 12,98±0,11 мкс).
Висновок. Запропонований спосіб оптимізації стабілізації клінічних результатів ортодонтичного лікування зубо-щелеп-
них аномалій фармакологічною корекцією ретенційного періоду остеотропним препаратом «Терафлекс» у поєднанні з
лазерним фотофорезом з гелевою композицією «Повіхондрогексизол» на основі ГАГ у молодих і дорослих пацієнтів
виявився найбільш ефективним.
Ключові слова: зубощелепні аномалії, фармакологічна корекція, остеотропні препарати, лазерний фотофорез, глікозамі-
ноглікани, кісткова ретенція.

Біографії авторів

А. Мartovlos

Мартовлос Андрій Іванович – лікар-стоматолог,
ортодонт Центру стоматологічної імплантації та протезування «ММ» (м. Львів),
здобувач звання на кафедрі ортодонтії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.
Тел.: 067-32-02-511. E-mail: martovlos@gmail.com. Адреса домашня: м. Львів, 79020, вул. Юрія Липи, дім 10, кв. 81.

O. Hodovanyi

Годований Олег Васильович – асистент кафедри ортодонтії
Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.
Тел.: 093-719-97-16, E-mail: ohodovanyi@gmail.com. Адреса домашня: м. Львів, 79020, вул. Юрія Липи, дім 10, кв. 81.

Посилання

1. Аверьянов С.В. Взаимосвязь между зубочелюстными аномалиями и заболе-
ваниями пародонта / С.В. Аверьянов, А.В. Зубарева // Проблемы стоматологии. – 2015.
– № 2. – С. 46–50.
2. Блаке М. Ретенция и стабильность: обзор литературы / М. Блаке // Орто
Соло. – С.-Пб. – 2006. – С. 20–24.
3. Бурчинская М.К. Метаболизм кости и возраст / М.К. Бурчинская // Журнал
практичного лікаря. – 2005. – № 6. – С. 53–55.
4. Герасименко М.Ю. Реализация оптического активационного механизма при
лазерно-медикаментозном воздействии / М.Ю. Герасименко, В.Ф. Барыбин, С.Н. Ско-
вородько // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. –
2006. – № 2. – С. 27–31.
5. Годована О.І. Клінічна та мікробіологічна оцінка методу фотофорезу з гелевою
композицією Повіхондрогексизол у комплексному лікуванні гінгівіту і пародонтиту /
О.І. Годована, А.І. Мартовлос, О.В. Годований // Новини стоматології. – 2014. – № 4. –
С. 22–28.
6. Годована О.І. Сучасні аспекти ролі глікозаміногліканів екстрацелюлярного
матриксу у розвитку генералізованого пародонтиту та перебігу процесів репарації /
О.І. Годована // Праці Наукового товариства імені Шевченка. Медичні науки. – 2017. –
Т. 50, № 2. – С. 34–47.
7. Дрогомирецька М.С. Розповсюдженість зубо-щелепних деформацій і за -
хворювань тканин пародонта в дорослих у різні вікові періоди / М.С. Дрогомирецька,
Б.М. Мірчук, О.В. Деньга // Український стоматологічний альманах. – 2010. – № 2. –
С. 51–57.
8. Нанда Р. Биомеханика и эстетика в клинической ортодонтии / Р. Нанда. – М.:
МЕДпресс-информ, 2016. – 388 с.
9. Наумович С.А. Особенности лечения аномалий и деформаций зубочелюстной
системы в сформированном прикусе / С.А. Наумович // Современная стоматология. –
2014. – № 2. – С. 5–12.
10. Мірчук Б.М. Вплив адаптогенних та остеотропних препаратів на біофізичні пара-
метри ротової рідини та клітин букального епітелію при ортодонтичному лікуванні / Б.М. Мір-
чук, А.Е. Дєньга, Е.М. Дєньга // Медичні перспективи. – 2009. – Т. XIV. – № 2. – С. 128–132.
11. Патент на винахід № 102500, Україна, МПК А61К 6/00. Засіб у формі гелевої
композиції для лікування запальних та дистрофічно-запальних захворювань тканин паро-
донту методом фотофорезу / Годована О.І., Мартовлос А.І., Білоус С.Б., Гоневич М.С. –
№ а 2013 02259. – Заявл. 22.2.2013; опубл. 10.7.2013, бюл. №13.
12. Патент на корисну модель № 82577, Україна, МПК (2013.01) А61К 6/00.
Спосіб лікування запальних та дистрофічно-запальних захворювань тканин пародонту
методом фотофорезу з гелевою композицією «Повіхондрогексизол» / Годована О.І.,
Мартовлос А.І., Білоус С.Б., Гоневич М.С., Годований О.В. – № u 2013 03542. –
заявл. 22.3.2013; опубл. 12.8.2013, бюл. № 15.
13. Прикулс В.Ф. Фотофорез геля Метрогил Дента при комплексном лечении
больных хроническим генерализованым пародонтитом / В.Ф. Прикулс, М.Ю. Герасимен-
ко, О.Н. Московец // Стоматология. – 2008. – № 4. – С. 18–22.
14. Рак А.В. Влияние лазерофореза на уровень эндогенной интоксикации у боль-
ных с флегмонами челюстно-лицевой области / А.В. Рак // Український стоматологічний
альманах. – 2013. – № 1. – С. 38–41.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-31

Номер

Розділ

ОРТОДОНТІЯ