Сучасні аспекти підготовки лікарів-стоматологів-ортопедів у системі післядипломної освіти

Автор(и)

 • Віталій Іванович Біда Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
 • О. М. Дорошенко Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
 • В. І. Радько Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
 • П. В. Леоненко Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
 • С. М. Клочан Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
 • П. О. Гурін Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
 • І. І. Паливода Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
 • Р. Г. Оснач Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
 • А. В. Пальчиков
 • С. М. Германчук Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
 • Ольга Анатоліївна Омельяненко Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2018-4-64-66

Ключові слова:

стоматологія, лікар-стоматолог-ортопед, тематичне вдосконалення

Анотація

Вступ. Головним завданням безперервної післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів на сучасному етапі є високоякісне навчання, орієнтоване на кінцеву мету – підвищення рівня професійної компетентності лікарів, що є загальноприйнятим у світовій практиці.
Мета: аналіз динаміки та оптимізація підготовки лікарів-стоматологів-ортопедів у системі післядипломної освіти на кафедрі ортопедичної стоматології ІС НМАПО ім. П.Л. Шупика на циклах тематичного вдосконалення з ортопедичної стоматології за перспективними, сучасними напрямами.
Результати дослідження. Лікарі-стоматологи-ортопеди під час навчання на циклах тематичного вдосконалення на кафедрі ортопедичної стоматології ІС НМАПО ім. П.Л. Шупика підвищують рівень теоретичних знань, удосконалюють професійні вміння та практичні навички, необхідні лікарю-стоматологу-ортопеду для самостійної роботи в медичних закладах при виконанні певного виду ортопедичних втручань.
Висновки. Навчаючись на циклах тематичного вдосконалення з ортопедичної стоматології, які проводяться на кафедрі ортопедичної стоматології ІС НМАПО ім. П.Л. Шупика, лікарі-стоматологи-ортопеди отримують новітню інформацію – якнайглибшу і найширшу, з максимальним оволодінням практичними навичками для надання кваліфікованої та спеціалізованої допомоги. Знання лікарями-стоматологами-ортопедами сучасних методів діагностики, лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань сприятиме підвищенню якості надання стоматологічної допомоги при проведенні підготовки, планування й виготовлення конструкцій зубних протезів з використанням актуальних методик. Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Ключові слова: стоматологія, лікар-стоматолог-ортопед, тематичне вдосконалення.

Біографії авторів

Віталій Іванович Біда, Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Біда Віталій Іванович – завідувач кафедри ортопедичної стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика.
Адреса: Київ, вул. М. Пимоненка, 10-а. Тел.: (066) 737-48-29.

О. М. Дорошенко, Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

О.М. Дорошенко – Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика. Кафедра ортопедичної стоматології.

В. І. Радько, Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

В.І. Радько– Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика. Кафедра ортопедичної стоматології.

П. В. Леоненко, Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

П.В. Леоненко – Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика. Кафедра ортопедичної стоматології.

С. М. Клочан, Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

С.М. Клочан– Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика. Кафедра ортопедичної стоматології.

П. О. Гурін, Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

П.О. Гурін – Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика. Кафедра ортопедичної стоматології.

І. І. Паливода, Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

І.І. Паливода– Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика. Кафедра ортопедичної стоматології.

Р. Г. Оснач, Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Р.Г. Оснач – Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика. Кафедра ортопедичної стоматології.

А. В. Пальчиков

А.В. Пальчиков – Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика. Кафедра ортопедичної стоматології.

С. М. Германчук, Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

С.М. Германчук – Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика. Кафедра ортопедичної стоматології.

Ольга Анатоліївна Омельяненко, Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Омельяненко Ольга Анатоліївна – канд. мед. наук, доцент кафедри ортопедичної стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика.

Посилання

1. Волосовець Т.М. Удосконалення засвоєння практичних навичок і методик ліка-
рями-інтернами за спеціальністю «Стоматологія» – важлива складова формування май-
бутнього спеціаліста / Т.М. Волосовець, О.М. Дорошенко, Н.О. Бакшутова та ін. // Пробле-
ми безперервної медичної освіти і науки. – 2014. – № 2. – С. 11–14.
2. Онищенко В. С. Основные аспекты в проведении семинарских занятий с врача-
ми-интернами и курсантами по ортопедической стоматологии / В.С. Онищенко, П.А.
Гурин, Е.Н. Дорошенко // Современная стоматология. – 2007. – № 4 (40). – С. 156–158.
3. Ортопедична стоматологія. Тестові завдання: навчальний посібник / В.І. Біда,
О.М. Дорошенко, П.В. Леоненко, С.М. Клочан та ін.; Під ред. В.І. Біди, О.М. Дорошенко. –
Київ: Фенікс, 2018. – 270 с.
4. Дорошенко О.М. Стоматологічні аспекти у діяльності сімейних лікарів / О.М. До -
рошенко, Т.М. Волосовець, М.В. Дорошенко // Вісник соціальної гігієни та організації охо-
рони. – 2014. – № 1. – С. 74–77.
5. Дорошенко О.М. Використання сучасних комп'ютерних технологій викладання
лікарям-стоматологам-ортопедам на післядипломному етапі / О.М. Дорошенко // Галиць-
кий лікарський вісник. – 2005. – Вип. 1, том 12. – С. 28.
6. Doroshenko O.M. Assessment of academic performance with learning monitoring
system for licensing integrated exam preparation in specialty of dentistry / O.M. Doroshenko,
O.F. Sirenko // Медична освіта. – 2017. – № 1. – С. 52–55.
7. Біда В.І. Проблема перевірки якості підготовки фахівців, які навчаються на
кафедрі ортопедичної стоматології / В.І. Біда, О.М. Дорошенко, П.В. Леоненко та ін. //
Современная стоматология. – 2015. – № 2. – С. 132–134.
8. Волосовець Т.М. Проблемно-орієнтовані підходи до підготовки лікаря-стомато-
лога в системі післядипломної освіти / Т.М. Волосовець, О.М. Дорошенко // Матеріали XIV
Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої
60-річчю ТДМУ «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 18–19 травня 2017
року, м. Тернопіль. – Том 2. – С. 213–214.
9. Волосовець Т.М. Сучасні виклики та вимоги до неперервного професійного
розвитку лікарів-стоматологів / Т.М. Волосовець, О.М. Дорошенко, М.В. Дорошенко //
Медична освіта. – № 2 (78). – 2018. – С. 108–111.
10. Біда В.І. Державне управління реформуванням охорони здоров’я. Розвиток
державного регулювання стоматологічної служби в Україні: монографія / В.І. Біда,
Ю.І. Забуга. О.В. Біда. – К.: Синопсис, 2011. – 116 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-26

Номер

Розділ

МАТЕРІАЛИ IХ (XVI) З’ЇЗДУ ГО «АСОЦІАЦІЯ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ»