Зміни функціонального стану жувальних м’язів у осіб з патологічним стиранням зубів різного ступеня тяжкості порівняно з нормою

Автор(и)

  • Віталій Іванович Біда Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
  • В. І. Струк КМУ «Міська стоматологічна поліклініка», м. Чернівці, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2018-4-72-75

Ключові слова:

патологічне стирання зубів, електроміографія, жувальні м’язи

Анотація

Резюме. Розповсюдженість патологічного стирання твердих тканин зубів коливається від 4 до 57% у молодому віці, сягає 91 % в осіб старшого віку й супроводжується як морфологічними, так і функціональними порушеннями зубощелепної системи. Серед функціональних змін насамперед розглядаються зміни біоелектричної активності жувальних м’язів.
Мета: вивчення функціонального стану жувальних м’язів у осіб з патологічним стиранням твердих тканин зубів різного ступеня тяжкості порівняно з нормою.
Матеріал і методи. Проведено електроміографічні дослідження 87 пацієнтів віком від 18 до 59-ти років, серед яких 70 осіб з патологічним стиранням твердих тканин зубів різного ступеня та 17 осіб з інтактними зубними рядами й фізіологічними формами прикусу.
Результати та їх обговорення. Результати електроміографічних досліджень засвідчили подовження часу жування, зниження ритму жування, погіршення жувальної ефективності при патологічному стиранні зубів порівняно з нормою, які наростали в динаміці. Співвідношення між збуджувальними та гальмівними процесами при цьому різкопогіршувалося зі збільшенням часу активності за рахунок скорочення часу відносного біоелектричного спокою. Величина амплітуди біопотенціалів знижувалась відносно норми із серйозним порушенням координації жувальних м’язів у цілому.
Висновки. Результати електроміографічних досліджень жувальних м’язів дозволяють визначити ступінь функціональних зміни нервово-м’язового апарату зубощелепної системи пацієнтів з патологічним стиранням твердих тканин зубів різного ступеня тяжкості, порівняно з нормою, які вказують на зниження жувальної ефективності та прогресування морфологічних порушень, які наростають у динаміці.
Ключові слова: патологічне стирання зубів, електроміографія, жувальні м’язи.

 

Біографії авторів

Віталій Іванович Біда, Інститут стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна


Біда Віталій Іванович – завідувач кафедри ортопедичної стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика.

В. І. Струк, КМУ «Міська стоматологічна поліклініка», м. Чернівці, Україна


В.І. Струк – КМУ «Міська стоматологічна поліклініка», м. Чернівці, Україна.

Посилання

1. Біда В.І. Державне управління реформуванням охорони здоров’я. Розвиток
державного регулювання стоматологічної служби в Україні: монографія / В.І. Біда,
Ю.І. Забуга, О.В. Біда, – К.: Синопсис, 2011. – 116 с.
2. Забуга Ю.І., Біда О.В., Струк В.І. Аналіз стану стоматологічного здоров'я та
рівня зубного протезування населення в Україні. Збірник наукових праць співробітників
НМАПО ім. П.Л. Шупика. – К. – 2013. – Вип. 22. – Кн. 1. – С. 370–377.
3. Біда В.І. Патологічне стирання твердих тканин зубів та основні принципи його
лікування. Навчально-методичний посібник. – К.: Київська правда, 2002. – 96 с.
4. Біда В.І., Струк В.І., Забуга Ю.І. Патологічне стирання зубів та його лікування. –
Чернівці: Букрек, 2015. – 72 с.
5. Біда В.І., Біда О.В., Струк В.І., Сидоренко Т.Г. Показники мікроциркуляції тка-
нин пародонту в осіб з патологічним стиранням твердих тканин зубів різного ступеня
тяжкості, ускладненим бруксизмом. Збірник наукових праць співробітників НМАПО
ім. П.Л. Шупика. – К. – 2015. – Вип. 24. – Кн. 1. – С.471–477.
6. Біда О.В., Струк В.І., Забуга Ю.І. Розробка методів ортопедичної реабілітації
хворих з генералізованими формами патологічного стирання зубів різного ступеня.
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – К. – 2012. – Вип. 21. –
Кн. 3. – С. 614–619.
7. Дворник В.М. Аналіз причин виникнення прикусу, що знижується, клінічні
ознаки та потреба населення в лікуванні вказаної патології / В.М. Дворник // Світ меди-
цини та біології. – 2008. – № 2. – С. 21–23.
8. Дворник В.М. Функціональна характеристика жувального апарату у хворих з
частковою втратою зубів, ускладненою зниженням висоти прикусу / В.М. Дворник //
Український стоматологічний альманах. – 2008. – № 6. – С. 29–32.
9. Пелехан Л.І. Використання електроміографічного дослідження функціонального
стану жувальних м’язів у клініці ортопедичної стоматології / Л.І. Пелехан // Галицький
лікарський вісник. – 2003. – № 1. – С. 129–131.
10. Study on the association of ultrasonographic thickness and electromyographic activity
of masseter muscle in young females with different vertical craniofacial morphology / H.T. Li,
C.J. Cui, S.L. Lu et al. // Shanghai Kou Qiang Yi Xue. – 2008. – Vol. 17, № 5. – Р. 529–534.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-26

Номер

Розділ

МАТЕРІАЛИ IХ (XVI) З’ЇЗДУ ГО «АСОЦІАЦІЯ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ»