№ 2 (2019): Сучасна стоматологія

Сучасна стоматологія

«Сучасна стоматологія» є провідним рецензуємим, стоматологічним виданням України з відкритом доступом, а також єдиним, офіційним друкованим органом Асоціації стоматологів України.
Журнал внесений до Переліку наукових фаховых видань України та включений в ряд наукометричних баз даних: Реферативна база даних «Україніка наукова»; РИНЦ, Science index (eLIBRARY.RU) і Google Scholar, Academic Resours Index. Має найвищий рейтинг стоматологічних видань за індексом Хірша в системі Google Scholar (h5 - індекс 15).

Засновником видання є Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

 

 Наклад кожного номеру – 7000 примірників. Журнал регулярно розсилається за списком обов’язкової розсилки періодичних видань. Електронні копії видання  внесені на зберігання до Наукової бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Опубліковано: 2019-06-20

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ПРОФІЛАКТИЧНА Й ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ

ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВА ХІРУРГІЯ ТА ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ІНФОРМАЦІЯ АСОЦІАЦІЇ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ

ІМПЛАНТОЛОГІЯ