Особливості діагностики початкової стадії генералізованого пародонтиту шляхом аналізу показників цитокінової системи

Автор(и)

  • Н. В. Ватаманюк ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2018-4-76-77

Ключові слова:

катаральний гінгівіт, пародонтит, цитокіни

Анотація

Мета: визначити імунологічні критерії ранньої стадії пародонтиту у хворих на генералізований катаральний гінгівіт.
Матеріали та методи. При виконанні даної роботи дослідження проводились у двох напрямах: клініко-рентгенологічному та імунологічному. Усі пацієнти були розділені на групи: у першу включались особи, які страждають на загострений генералізований катаральний гінгівіт (32 особи); у другу – з діагнозом початковий ступінь генералізованого пародонтиту (22 особи). Контрольну групу склали 20 практично здорових донорів-добровольців, аналогічного віку та статі.
Результати дослідження. У всіх обстежених хворих з початковим ступенем генералізованого пародонтиту мало місце достовірне підвищення концентрації прозапальних цитокінів ІЛ-1β та ФНП-α на тлі мало значного підйому рівня прозапального інтерлейкіну 4 (ІЛ-4) у слині. Показники ІЛ-1β були у 2,2 разу, а ФНП-α в 1,6 разу вище в порівнянні із групою здорових донорів.
Висновки. У діагностиці ранньої стадії переходу генералізованого катарального гінгівіту в пародонтит слід опиратись на підвищення гіперпродукції ФНП-α й особливо ІЛ-1β, величини яких наростають у міру прогресування змін як в ясенний тканини, так і в кісткових структурах пародонту.
Ключові слова: катаральний гінгівіт, пародонтит, цитокіни.

Біографія автора

Н. В. Ватаманюк, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Н.В. Ватаманюк – асистент кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет». Адреса: м. Чернівці, вул. Марка Вовчка, 2

Посилання

1. Scheres N., Laine M.L., De Vries. Gingival and periodontal ligament fibroblasts
differ in their inflammatory response to viable Porphyromonas gingivalis // Journal
of periodontal research. – 2010; 45 (2): 262–270.
2. Gutierrez-Venegas G. Kawasaki-Cardenas P., Cruz-Arroyo S.R. et al. Actinobacillus
actinomycetemcomitans lipopolysaccharide stimulates the phosphorylation of
p 44 and p 42 MAP kinases through CD 14 and TLR – 4-receptor activation in human
gingival fibroblasts // Life Sci. – 2006; 78. – 22: 2577–2583.
3. Малко Н.В., Безвушко Е.В., Лаповець Л.Є. Роль цитокінів у механізмах
розвитку хронічного катарального гінгівіту в дітей, які проживають в екологічно
небезпечних умовах // Вісник проблем біології і медицини. – 2013; 4 (2): 278–281.
4. Шеламова М.А. Статистический анализ медико-биологических данных с
использованием программы Excel. – Мн.: БГМУ. – 2010.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-26

Номер

Розділ

МАТЕРІАЛИ IХ (XVI) З’ЇЗДУ ГО «АСОЦІАЦІЯ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ»