Обґрунтування профілактики порушень у структурі твердих тканин зубів робітників професійного ризику за свинцем

Автор(и)

  • Валентина Федорівна Куцевляк Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
  • Наталія Павлівна Бобровська Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2018-4-78-80

Ключові слова:

свинець, тверді тканини зубів, лікувально-профілактичний комплекс

Анотація

Мета: підвищення ефективності профілактики уражень твердих тканин зубів при тривалій інтоксикації низькими дозами свинцю шляхом визначення їх патогенетичного впливу й розробки на цій основі методів корекції.
Об'єкт і методи. Проведено експериментально-клінічне дослідження. Експериментальне дослідження проводили на 60 білих безпородних щурах-самцях, які були поділені на три групи. В усіх трьох групах було виділено три підгрупи за тривалістю затравлювання тварин ацетатом свинцю (1, 2, 3 місяці). У клінічному дослідженні ми брали участь у планових профілактичних оглядах з лікарями суміжних спеціальностей, де було оглянуто 80 робітників сталеливарного цеху АТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе» й відібрано дві групи.
Результати. Виявлено достовірне (р < 0,05) зниження вмісту свинцю у щурів, починаючи з першого місяця, і воно було найбільшим через три місяці: у крові (0,057±0,001 мкг/мл), сечі (0,09±0,01 мкг/мл) і гомогенатах твердих тканин зубів (13,4±0,2 мкг/г). Патоморфологічні зміни у твердих тканинах зубів щурів свідчать про шкідливу дію ацетату свинцю, що створює карієсогенну ситуацію і сприяє розвитку каріозного процесу.
Висновки. Розроблений і використаний робітниками лікувально-профілактичний комплекс виявив високу ефективність, що дозволяє рекомендувати його лікарям-стоматологам використовувати при лікуванні робітників професійного ризику за свинцем.
Ключові слова: свинець, тверді тканини зубів, лікувально-профілактичний комплекс

 

Біографії авторів

Валентина Федорівна Куцевляк, Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

 

Куцевляк Валентина Федорівна – д-р мед. наук, професор кафедри стоматології та терапевтичної стоматології ХМАПО. Тел.: +38 (063) 117-16-18. E-mail: natusyia_@ukr.net.

Наталія Павлівна Бобровська, Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Бобровська Наталія Павлівна – аспірант кафедри стоматології та терапевтичної стоматології ХМАПО.
Тел.: +38 (063) 117-16-18. E-mail: natusyia_@ukr.net.

Посилання

1. Смаил Н.Н. Клинико-функциональные изменения организма рабочих свинцового
производства / Н.Н. Смаил // Молодой ученый. – 2012. – № 10. – С. 401–404.
2. Карлова Е.А. Токсин-индуцированные реакции при профессиональной экспози-
ции свинцом / Е.А. Карлова, Б.С. Шейман // Медицинский вестник Северного Кавказа. –
2015. – Т. 10, № 1. – С. 97–98.
3. Гребняк М.П. Токсикологічні аспекти атмосферних забруднень в індустріальному
місті / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко // Довкілля та здоровґя. – 2017. – № 2. – С. 31–35.
4. Tchounwou P.B. Healy metal toxicity and the environmental / P.B. Tohounwou,
C.G. Yedjou, A.K. Patlolla, D.J. Sutton // EXS. – 2012: 101: 133–164.
5. Никонов А.Н. Медико-биологическая оценка применения профилактических напит-
ков у работающих во вредных условиях труда / А.Н. Никонов, О.Л. Маркова, Н.М. Фролова,
В.С. Куликова // Медицина труда и промышленная экология. – 2013. – № 8. – С. 43–46.
6. Вертелецкая М.И. Структура, клинические особенности соматической патологии у
рабочих свинцовоопасного производства / М.И. Вертелецкая, К.А. Семенова, Л.П. Авраменко,
Т.В. Болотнова // Академический журнал Западной Сибири. – 2015. – № 1. – C. 10–11.
7. Kasperczyk S. The effects of a-tocopherol administration in chronically lead exposed
workers / S. Kasperczyk, V. Dobrakowski, A. Kasperczyk, E. Nogai et al. // Enviromental Toxicology
and Pharmacology, 2016; 43, 4: 175–181.
8. Лахтін Ю.В. Метаболізм важких металів в емалі зубів / Ю.В. Лахтін // Новини сто-
матології. – 2013. – № 2. – C. 33–37.
9. Суладзе Н.Н. Особенности елементного состава твердых тканей зубов в зависи-
мости от состояния окружающей среды / Н.Н. Суладзе, Т.Э. Шишиниашвили, В.В. Маргве-
лашвили и др. // Мед. новости Грузии. – 2014. – № 1 (226). – С. 7–11.
10. Arora M. Spatial distribution of lead in enamel and coronal dentine of wistar rats / M. Arora,
S.W.Y. Chan, C.G. Ryan et al. // Biological trace element research, 2005; 105 (1–3): 159–170.
11. Цепов Л.М. Физико-химические и метаболические параметры ротовой жидкости
и слюны как индикаторы состояния организма (обзор литературы) / Л.М. Цепов, Е.Л. Цепова //
Дентал Юг. – 2010. – № 10. – С. 107–203.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-26

Номер

Розділ

МАТЕРІАЛИ IХ (XVI) З’ЇЗДУ ГО «АСОЦІАЦІЯ СТОМАТОЛОГІВ УКРАЇНИ»