Порівняльна характеристика лікування пацієнтів хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі зниження антиоксидантного захисту організму

Автор(и)

  • А. В. Самойленко
  • А. Є. Горшкова

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2020-1-54

Ключові слова:

хронічний генералізований пародонтит, селен, лікування захворювань пародонта

Анотація

Резюме. Дані про патогенетичну роль перекисного окислення ліпідів свідчать про доцільність антиоксидантної терапії, спрямованої на модифікацію локальних процесів в ураженому пародонті з метою ліквідації їх деструктивного впливу на тканини пародонта. Питання про застосування препаратів селену в комплексному лікуванні хронічного генералізованого пародонтита залишається відкритим. Препарат позитивно впливає на клінічний перебіг захворювань, кровопостачання тканин пародонта і стан антиоксидантного захисту ротової рідини.
Мета: підвищити ефективність лікування пацієнтів, хворих на хронічний генералізований пародонтит, шляхом використання препаратів селену.
Матеріали та методи дослідження. Для вирішення поставлених задач було обстежено 90 хворих на хронічний генералізований пародонтит віком від 27 до 43-х років. Усі пацієнти обстежені за стандартною схемою з регістрацією скарг, відомостей про анамнез життя, об’єктивних даних, а також показників спеціальних індексів: гігієнічного стану порожнини рота проводили за допомогою індексів Silness-Loe, Stellard, стан важкості гінгівіту за допомогою індексу РМА, індексу кровоточивості ясен за H.R. Muhlemann та A.S. Mazor (1958), пародонтального індексу (Russell, 1956), індексу потреби в лікуванні хвороб пародонта CPITN. Проводили біохімічні дослідження: визначення вмісту каталази, глутатіонпероксидази, супероксиддимутази та малонового диальдегіду.
Результати та обговорення. Пацієнтам першої групи проводили лікування хронічного генералізованого пародонтита за традиційною схемою. Пацієнтам другої групи проводили лікування хронічного генералізованого пародонтита за аналогічним алгоритмом, додатково використовували масляний розчин ретинолу ацетату, місцево було застосовано ацетат a-токо- феролу й аскорбінову кислоту шляхом ультрафонофорезу. Для лікування пацієнтів третьої групи застосовували додатково мінеральний комплекс «Селен активний». У першій групі відбулося зниження індексу Silness-Loe до 0,74±0,06 (на 63,9 %; p < 0,001), у другій до 0,61±0,07 (на 69,8 %; p < 0,001), найбільш значні зміни відбулись у пацієнтів третьої групи – до 0,21±0,01 (на 89,6 %; p < 0,001). Індекс Stellard також суттєво (p < 0,001) знизився в першій групі із 2,14±0,09 до 0,79±0,07; у другій – із 2,11±0,09 до 0,81±0,04; у третій – із 2,10±0,09 до 0,60±0,03. Індекс зубного каменю знизився в пацієнтів першої групи до 0,26±0,01 (p < 0,001), другої – 0,24±0,01 (p < 0,001), третьої – 0,21±0,01 (p < 0,001). Після лікування індекс кровоточивості за Muhleman H.R склав 1,01±0,06 у пацієнтів першої групи, 0,61±1,58 у пацієнтів другої групи та 0,21±0,02 у пацієнтів третьої групи.
Пародонтальний індекс продемонстрував покращення клінічної картини в пацієнтів першої групи – 0,99±2,28; другої –0,67±0,04; а найбільш суттєві зміни відбулись у пацієнтів третьої групи – 0,24±0,02. Індекс потреби в лікуванні хвороб пародонта CPITN у першій групі знизився із 2,45±0,10 до 1,01±0,02; у другій – із 2,41±0,10 до 0,75±0,04, у третій – із 2,38±0,10 до 0,45±0,04. Індекс PMA після лікування в пацієнтів третьої зменшився із 61,43±1,98 до18,35±0,49. Незважаючи на те що покращення стану тканин пародонта відбулось у всіх пацієнтів, які звернулись по допомогу, у пацієнтів третьої групи зміни були більш суттєвими, що свідчить про ефективність застосування запропонованої схеми лікування.
Висновки. Включення препаратів селену у схему комплексного лікування хронічного генералізованого пародонтита значно підвищує ефективність лікування, що визначається покращенням клінічного перебігу даного захворювання.
Ключові слова: хронічний генералізований пародонтит, селен, лікування захворювань пародонта.

Біографії авторів

А. В. Самойленко

А.В. Самойленко – ДЗ «Дніпропетровська медична академія»,м. Дніпро, Україна.

А. Є. Горшкова

А.Є. Горшкова – ДЗ «Дніпропетровська медична академія»,м. Дніпро, Україна.

Посилання

1. Borisenko AV, Volovik IA. Sostoianie stomatologicheskogo statusa u lits
molodogo vozrasta v zavisimosti ot nalichiia zabolevani parodonta . Sovr. stomat. 2016; 1:
28–30 [In Russian]
2. Petrushanko TO. Epіdemіologіıa zahvorıuvan parodontu u osіb molodogo vіku. Ukr
stom almanah. 2000; 2: 204–207 [In Ukrainian]
3. Shevchuk MM. Poshırenіst і struktura hvorob tkanın parodonta hvorıh
statsіonaru Lvіvskoi oblasnoi klіnіchnoї lіkarnі zalejno vіd vіku. Ukr stom almanah. 2019; 4:
16–21 [In Ukrainian]
4. Petrushanko TO, Skripnikov PM, Litovchenko II, Kolomіets SV. Taktika
mіstsevogo lіkuvannia hvorih na hronіchni generalіzovani parodontit I–II stupenіv tiajkostі.
Vіsn probl bіologії і med. 2014; 4: 351–353 [In Ukrainian]
5. Pinelis IS, Ponurovskaia EA, Oragvelidze MN. Primenenie preparata Neoselen v
stomatologii. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2011. 180 p. [In Russian]
6. Selenium and antioxidant status in various distant. Med. Klin. 1995; 1: 7–9
7. Selenium its biological perspectives. Med Hypotheses. 1993; 41: 150–159
8. X. Forceville et al. Selenium, systemic immune response syndrome, sepsis, and
outcome in critically ill patients. Crit. Care Med. 1998; 26: 1536–1544
9. Pinelis IS. Oragvelidze. Korrektsia giposelenoza u bolnyh hronicheskim generalizovannym
parodontitom. Dalnevost med jurnal. 2006; 2: 68–71 [In Russian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-24

Номер

Розділ

ПАРОДОНТОЛОГІЯ