Клінічна оцінка ефективності застосування фотодинамічної терапії у профілактиці розвитку вторинного карієсу у дітей регіону Верхнього Потисся

Автор(и)

  • Анатолій Мефодійович Потапчук
  • Василь Миколайович Алмаші

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2020-1-91

Ключові слова:

вторинний карієс, діти, критерії USPHS, лазерно-індукована флюоресценція, ФДТ (фотодинамічна терапія)

Анотація

Актуальність. Лазерні технології відкривають новий перспективний напрям лікування карієсу та його ускладнень. Антибактеріальний вплив червоного діодного лазера в комплексі з його унікальними біостимулюючими властивостями можна використовувати для селективного інгібування патогенної мікрофлори. Даних про застосування ФДТ у стоматологічній практиці протоколів профілактики вторинних каріозних уражень твердих тканин зубів украй мало. Актуальність вивчення аспектів фотодинамічної терапії є реальною альтернативою традиційним методам антибактеріального впливу в патогенезі карієсу.
Мета: оцінка ефективності застосування фотодинамічної терапії у профілактиці розвитку вторинногокарієсу зубів.
Матеріали та методи. Проведено лікування карієсу постійних зубів у 54 дітей регіону Верхнього Потисся віком 12–15 років. За допомогою методу лазерно-індукованої флюоресценції та візуально інструментальних методик визначили клінічну ефективність застосування фотодинамічної терапії у профілактиці розвитку вторинного карієсу зубів.
Результати. Аналіз віддалених клінічних результатів показав, що вже через 12 місяців після лікування карієсу дентину в контрольній групі дослідження, де антисептичну обробку каріозної порожнини проводили 0,12 % розчином хлоргексидину, у 10,35 % випадків згідно із критерієм USPHS спостерігали порушення крайового прилягання пломби, однак вторинного карієсу в жодній з досліджуваних груп не виявлено. Згідно з результатами дослідження пацієнтів контрольної групи через 18 місяців, було встановлено, що в 17,25 % випадків спостерігали порушення крайової адаптації реставрацій, з них у 6,9 % випадків виявлено наявність вторинного карієсу, що було підтверджено за допомогою лазерно індукованої флюоресценції.
Висновки. Аналіз клінічних даних показав, що через 18 місяців після лікування найкращий стан композитних реставрацій спостерігався в пацієнтів, у яких антисептичну обробку каріозних порожнин проводили за допомогою фотодинамічної терапії з експозицією часу 60 сек., натомість порушення крайового прилягання реставрацій і розвиток вторинного карієсу спостерігали під час лікування карієсу дентину з використанням традиційної антисептичної обробки.
Ключові слова: вторинний карієс, діти, критерії USPHS, лазерно-індукована флюоресценція, ФДТ (фотодинамічна терапія).

Біографії авторів

Анатолій Мефодійович Потапчук

Потапчук Анатолій Мефодійович – д-р мед. наук, професор, зав. кафедрою стоматології післядипломної освіти
з курсом ортопедичної та терапевтичної стоматології ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Можайська, 1-а. E-mail: kaf-stomat-po@uzhnu.edu.ua; natoliy.potapchuk@uzhnu.edu.

Василь Миколайович Алмаші

Алмаші Василь Миколайович – асистент кафедри стоматології післядипломної освіти
з курсом ортопедичної та терапевтичної стоматології ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Можайська, 1-а. E-mail: vasil.almashi@uzhnu.edu.ua; almasi.vaszil@gmail.com.

Посилання

1. Belenova IA. Razrabotka i ocenka jeffektivnosti metodov predupreditel'nogo
vyjavlenija processov demineralizacii jemali pri diagnostike jemali pri diagnostike vtorichnogo
kariesa. Sistemnyj analiz i upravlenie v biomedicinskih sistemah. 2012; (3): 612–616.
[In Russian].
2. Ivanov V, Den'ga O, Shnajder S. Pokazateli zabolevaemosti kariesom zubov u detej
raznyh stran mira za 1990–2010 (chast' 2: Evropa, Severnaja i Juzhnaja Amerika, Okeanija)
[Indicators of the incidence of tooth decay in children from different countries of the world for
1990–2010 (part 2: Europe, North and South America, Oceania)]. Innovatsii v stomatolohii.
2015; 1: 76–82
3. Potapchuk AM, Melnyk VS, Almashi VM. et al. Otsinka urazhenosti kariiesom zubiv
u ditei zabrudnenykh terytorii ekosystemy Verkhnoho Potyssia. Novyny stomatolohii. 2019;
2 (99): 81–87. [In Ukrainian].
4. Williams J, Pearson G, Colles M et al. Effect of the radiation power of modern light
sources on the bactericid alproperties of toluidine blue O photosensitizer against Streptococcus
mutans. Caries Res. 2003; 37: 190–193
5. Konopka K, Goslinski T. Photodynamic therapy in dentistry. J Dent Res. 2007 Nov;
86 (11): 11–26
6. Potapchuk A, Almashi V. Experimental evalution of the effectiveness of red diode
radiation (630±10 nm) in the treatment of chronic localized periodontitis. Intermedical Journal.
2017; Vol I: 50–54.
7. Potapchuk AM, Almashi VM. Doslidzhennia antybakterialnoi efektyvnosti fotodynamichnoi
terapii lokalizovanykh parodontytiv. Implantolohiia. Parodontolohiia. Osteolohiia.
2016; 3 (43): 85–91. [In Ukrainian].
8. Ge L. Effect of photodynamic therapy on IL-lbetaand MMP-8 in gingival crevicular
fluid of chronic periodontitis. Shanghai Kou. 2008; 47 (1): 10–14
9. Pilloni A, Mongardini C. Light activated desinfection in periodontology. Newsletter on
light activated disinfection: Universita La Sapienza. Roma. 2010; 11: 2–5
10. Wood S, Metealf D, Devine D et al. Erythrosine is a potential photosensitizer for
the photodynamic therapy of oral plaque biofilms. Journal of Antimicrobial Chemotherapy.
2006; 57 (4): 680–684
11. Moreno Neves P, Lima L, Nogueira Rodriges F et al. Clinical effect of photodynamic
therapy on primary carious dentin after partial caries removal. Braz oral res. May 2016;
vol 30 (1): 84–91
12. Prażmo E, Kwaśny M, Łapiński M et al. Photodynamic Therapy as a Promising
Method Used in the Treatment of Oral Diseases. Adv Clin Exp. Med. 2016; 25: 799–807
13. Kuhnisch J. Die guantitative lichtinduzierte Fluoreszenzmessung eine zukuntinftige
Methode furden Zahnarzt: Quintessenz. 2002; 53:131–141.
14. К. Itoh, М. Kusunoki, М. Oikawa et al. In vitro comparison of three caries dyes.
Am. J. Dent. 2009; 22 (4):195–199.
15. Udod AA. Kompleksnaja klinicheskaja ocenka kachestva restavracionnyh rabot v
stomatologii. Vіsnik stomatologії. 2007; 5 (59): 18–22. [In Ukrainian].
16. Klomin VA. Robota iz suchasnymy restavratsiinymy materialamy: [navch. posib. dlia
studentiv ta likariv-stomatolohiv] VA. Klomin, AV. Borysenko, PV. Ishchenko. Vinnytsia: Nova
knyha; 2009. 152 p. [In Ukrainian].
17. Boitsaniuk SI, Kuzniak BV, Kuzniak LV. Suchasni mozhlyvosti rannoi diahnostyky
kariiesu zubiv. Klinichna stomatolohiia. 2014; 1: 29–32.

Опубліковано

2020-03-24

Номер

Розділ

ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВА ХІРУРГІЯ ТА ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ