Особливості визначення клінічних ознак у процесі диференційної діагностики у хворих з підозрою на скронево-нижньощелепні розлади

Автор(и)

  • Валентин Федорович Макєєв
  • Оксана Дмитрівна Телішевська
  • Марта Юріївна Михайлевич

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2020-2-58

Ключові слова:

скронево-нижньощелепний суглоб, скронево-нижньощелепні розлади, діагностика

Анотація

Актуальність. Питання етіології, патогенезу й діагностики скронево-нижньощелепних розладів (СНР) залишається не до кінця зрозумілим та доведеним. Адже розуміння етіології скронево нижньощелепних розладів є надзвичайно важливим у розпізнаванні та усуненні потенційних патологічних чинників. Варто привернути увагу лікарів-стоматологів до необхідності ретельного збору анамнезу потенційного хворого для встановлення хвороб, які можуть провокувати розвиток СНР, при первинному огляді пацієнта, що може запобігти їх розвитку або полегшити перебіг хвороби.
Мета: визначити клінічні діагностичні критерії та їх вагомість у диференційній діагностиці скронево нижньощелепних розладів і хвороб, що можуть імітувати їх або вказувати на можливість відхилення діагнозу СНР.
Методи. Матеріалом дослідження були 178 осіб з підозрою на скронево-нижньощелепні розлади. Усі означені особи були піддані комплексному обстеженню, яке включало ретельний збір скарг та анамнезу, клінічне обстеження із застосуванням Гамбургського протоколу, протоколу за Helkimo, дослідження функції скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) та оклю- зійних проб. Додаткові методи включали панорамну рентгенографію та зонографію, ультразвукову діагностику стану СНЩС і жувальних м’язів, за показанням – спіральну комп’ютерну та магнітно-резонансну томографію.
Результати. Виявлено, що для частини осіб з обмеженим відкриванням рота (менше 4 см) найбільш характерний симптом був у підгрупі з артрогенними (35,1 % з артрогенними проти 7,1 % у групі порівняння; р < 0,01) та міогенними (18,8 % з міогенними проти 7,1 % у групі порівняння, р < 0,05) розладами. Для комбінованих розладів цей показник був статистично недостовірним (р > 0,05). Посилення (більше 5 см) відкривання рота при порівнянні осіб основної групи та осіб групи порівняння було статистично невірогідним (20,0 % проти 25,0 %, р > 0,05). Визначено, що такий симптом, як девіація (вправо та вліво), для підгрупи з артрогенними розладами склав 40,7 % проти 17,9 % у групі порівняння (р < 0,05), для підгрупи з міогенними розладами 25,0 % проти 17,9 % у групі порівняння (р > 0,05), для групи з комбінованими розладами 42,3 % проти 17,9 % (р < 0,05). За показником дефлексії (вправо і вліво) частка осіб з артрогенними розладами з цим симптомом склала 74,3 % проти 7,1 % у групі порівняння (р < 0,01). Для міогенних розладів цей показник виявився недостовірним (6,25 % проти 7,1 %; р > 0,05), а для комбінованих розладів склав 15,4 % проти 7,1 % групи порівняння (р < 0,05). Отже, при проведенні дослідження визначено й підтверджено важливість ретельного клінічного обстеження хворих з підозрою на скронево-нижньощелепні розлади, яке дозволяє вже саме на цьому етапі здійснити попередню диференційну діагностику дійсно СНР і хворих, які їх імітують, або поставити під сумнів наявність скронево-нижньоще- лепного розладу.
Висновки. Серед хворих з підтвердженими скронево-нижньощелепними розладами виявлено низку клінічних симптомів, які статистично підтверджені при порівнянні з особами, в яких визначено хвороби, що імітують СНР, або цей діагноз був відхилений.
Ключові слова: скронево-нижньощелепний суглоб, скронево-нижньощелепні розлади, діагностика

Біографії авторів

Валентин Федорович Макєєв

Макєєв Валентин Федорович – д-р мед. наук, професор кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Оксана Дмитрівна Телішевська

Телішевська Оксана Дмитрівна – канд. мед наук, асистент кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Марта Юріївна Михайлевич

Михайлевич Марта Юріївна – аспірант кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Тел.: (093) 535-57-09. E-mail: martatyt@gmail.com.

Посилання

1. Slavichek R. Zhevatel'nyj organ. Funkcii i disfunkcii. M., SPb, K, Almaty, Vil'njus.
2008. 544 р. [In Russian]
2. Makieiev VF. Suchasni tendentsii likuvannia skronevo-nyzhnoshchelepnykh
rozladiv. Novyny stomatolohii. 2018. № 2 (95): 14–7 [In Ukrainian]
3. Andrea MC, Picos AM, Popa S, Chisnou PD, Lascu L, Picos A et al. Factors
involved in the etiology of temporomandibular disorders – a literature review. Clujul Medical.
2015. 88; 4: 473–8
4. Novikov VM, Shtefan AV. Diagnostika patologii visochno-nizhnecheljustnogo
sustava okkljuzionnogo ґeneza. Vіsnik problem bіologії і medycyny. 2014. 2; 2 (108): 50
[In Russian]
5. Makieiev VF, Telishevska UD, Shybinskyi VY, Telishevska OD, Kulinchenko RV.
Skronevo-nyzhnoshchelepni rozlady. Monohrafiia. Lviv; Kvadr. 2018. 404 p. [In Ukrainian]
6. Kutsevlyak V.I., Boyan A.M. Sistematizatsiya etiopatogeneticheskih faktorov razvitiya
myshechno-sustavnoy disfunktsii visochno-nizhnechelyustnogo sustava // Sci. J. «ScienceRise:
Medical Science». – 2018. # 6 (26). – P. 62–67 [In Russian]
7. Melnyk VL, Shevchenko VK, Sylenko YuI. Mistse syndromu dysfunktsii skronevonyzhnoshchelepnoho
suhloba sered bolovykh syndromiv oblychchia. Ukrainskyi stomatolohichnyi
almanakh. 2018. № 1: 79–82 [In Ukrainian]
8. Manfredini D. Current concepts of temporomandibular disorders // London, Berlin,
Chicago: Quintessence publishing Co. Ltd, 2010: 498 p
9. Ding-Han W. Response of the temporomandibular joint tissue of rats to rheumatoid
arthritis induction methods. / W. Ding-Han, Mu-Chen Yang, Wun-Eng Hsu, Ming-Lun Hsu,
Ling-Ming Yu // Journal of Dental Sciences. – 2017. – Vol. 12: 83–90.
10. Nicolielo L.F.P. Is oestrogen associated with mandibular condylar resorption? A
systematic review / L.F.P. Nicolielo, R. Jacobs, E. Ali Albdour, X. Hoste, J. Abeloos, C. Politis,
G. Swennen // Int. J. Oral Maxillofac. Surg. – 2017. – Vol. 46: 1394–1402
11. Beynarovich S, Filimonova O. Sovremennyiy vzglyad na etiopatogenez disfunktsionalnykh
rasstroystv visochno-nizhnechelyustnogo sustava. Kubanskiy nauchnyiy meditsinskiy
vestnik 2018; 26 (6): 164–70 [In Russian]
12. Ozhohan R, Rozhko M, Ozhohan Z. Klinichna otsinka stanu zubo-shchelepnoi systemy
u patsiientiv iz zakhvoriuvanniamy skronevo-nyzhnoshchelepnoho suhloba. Visnyk
stomatolohii, № 1, T 31. 2019: 60–4 [In Ukrainian]
13. Huliuk S, Shnaider S, Nonieva N. Klinichni osoblyvosti okliuzii i funktsii SNShchS
u khvorykh z miofastsialnym bolovym syndromom oblychchia. Visnyk stomatolohii. № 2. T. 32.
2019: 69–73 [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-03

Номер

Розділ

ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ