Накісткові потенціометричні показники у хворих з неускладненими та ускладненими формами переломів нижньої щелепи при консервативному лікуванні

Автор(и)

  • Натия Васадзе

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2020-3-64

Ключові слова:

переломи нижньої щелепи, металеві зубні протези, різниця потенціалів, сила струму, електрична провідність ротової рідини, посттравматичний остеомієліт

Анотація

Мета: установити величини накісткових потенціометричних показників у динаміці лікування, які виникають у хворих з неускладненими й ускладненими формами переломів нижньої щелепи при використанні для репозиції відламків щелеп різних назубних металевих шин.
Методи. Обстежено 59 хворих з неускладненими й ускладненими переломами нижньої щелепи у віці від 17 до 62-х років, в яких для репозиції уламків нижньої щелепи застосовували назубні металеві шини.
Результати. Проведено аналіз потенціометричних показників, отриманих на ділянці між металевими включеннями (назубною шиною або лігатурним дротом) і кісткою у хворих з неускладненими переломами нижньої щелепи в динаміці лікування. Установлено, що виявлені потенціометричні показники недостовірно від- різнялись від норми (у здорових людей). Також проведено аналіз потенціометричних показників у хворих з ускладненими переломами нижньої щелепи. Виявлено, що в ранній період обстеження (на 5–7-у добу після госпіталізації) потенціометричні показники практично не відрізнялись від контрольної групи (здорових людей). У міру появи запальних явищ у щілині перелому потенціометричні показники достовірно підвищувались до 15 20-го дня обстеження і ще більше збільшувались на 27–30-й день лікування. У 33,3 % випадків виявлена типова форма гальванозу, у 66,7 % – атипова форма. Наявність високих накісткових потенціометричних показників завжди корелювала з вираженістю клінічних симптомів запального ускладнення, яке спостерігалось у пошкодженій нижньощелепній кістці. Нормалізація накісткових потенціометричних показників спостерігається через 2–3 місяці після оперативного втручання й заміни зубних протезів.
Висновки. Установлено підвищення накісткових потенціометричних показників у хворих з ускладненими переломами нижньої щелепи. Запальні ускладнення частіше зустрічались у хворих, в яких для лікування застосовували алюмінієві шини із бронзово-алюмінієвою лігатурою при одночасній присутності в ротовій порожнині цих хворих незнімних металевих зубних протезів, виготовлених з сплавів неблагородних металів з наявністю дефектів їх конструкції.
Ключов слова: переломи нижньої щелепи, металеві зубні протези, різниця потенціалів, сила струму, електрична провідність ротової рідини, посттравматичний остеомієліт.

Біографія автора

Натия Васадзе

Натия Васадзе – аспирант кафедры челюстно-лицевой хирургии Института стоматологии НМАПО им. П.Л. Шупика.
Адрес: Киев, ул. Подвысоцкого, 4-а, клиническая больница №12, кафедра челюстно-лицевой хирургии. Тел.: 528-35-17.

Посилання

1. Тимофеев А.А. Основы челюстно-лицевой хирургии / А.А. Тимофеев. – Мос -
ква: «Медицинское информационное агентство», 2007. – 696 с.
2. Тимофеев А.А. Челюстно-лицевая хирургия / А.А. Тимофеев. – Киев: «Меди-
цина», 2010. – 576 с.
3. Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической
стоматологии / А.А. Тимофеев. – Киев: ООО «Червона Рута-Турс», 2012. – 1048 с.
4. Тимофеев А.А. Клиническая классификация гальванических проявлений, воз-
никающих в полости рта / А.А. Тимофеев, А.А. Тимофеев // Современная стоматология.
– 2011. – № 5 (59). – С. 59–63.
5. Тимофеев А.А. Игла-электрод для внутритканевых потенциометрических
измерений / А.А. Тимофеев // Современная стоматология. – 2009. – № 4 (48). – С. 81.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-18

Номер

Розділ

ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВА ХІРУРГІЯ ТА ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ