Оцінкa ефективності естетичних результатів сучасних методів визначення кольору зубів в ортопедичної стоматології.

Автор(и)

  • Г. Акопян
  • Л. Ессаян
  • Н. Ванян
  • А. Акопян
  • А. Хачатрян
  • М. Худавердян
  • Л. Гюламиряан
  • И. Газазян

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2020-4-46

Анотація

Резюме. Зіставлення відтінків є одним з найважливіших факторів успішної та естетично відновленої роботи. Кількість помилок, допущених стоматологами при виборі кольору, становить 14 % (за Barna), 9,9 % (за Moser) та 8,2 % (за Mc Maugh). Здатність точно узгоджувати відтінки може допомогти зменшити кількість незадо- вільних естетичних результатів лікування. Відповідність правильному кольору веде до приємного зовнішнього вигляду для пацієнта та задоволення для клініциста. Визначення кольору в стоматології можна розділити на дві категорії візуальні та інструментальні. Найпопулярніші посібники для відтінків включають класичний візуальний відтінок Vita Classical і згруповані в групи літер A (червоно-жовтий), B (жовтий), C (сірий), D (червоно-жовто-сірий) та кольоровість,позначені цифровими значеннями (наприклад, A1). Використовується комп’ютерна допомога аналіз відтінків є більш точною і більш послідовною у порівнянні з оцінкою відтінку людини.
Мета досл дження: порівняльна оцінка естетичних показників лікування протезування при визначенні кольору за допомогою зорових та інструментальних методів. За період 2015–2020 рр. Проведено протезування 158 пацієнтів із дефектами зубів. Для оцінки естетичних результатів лікування пацієнтів розділили на дві групи. У першої групи (n = 82) пацієнтів, визначення кольору дизайну протезування, проводилося із використанням стандартних кольорів за звичайною шкалою VITA. У другій групі (n = 76) пацієнтів, проводили визначення кольору конструкції протезування за допомогою кольорового вимірювального приладу VITA Easy shadow Compact.
Результати: показали, що машина Vita Easy Shade була точною 97,5 %, візуальний метод оцінки – 85,2 %. Це дослідження виявляє естетичні результати що є важливим фактором задоволення пацієнта. Інструментальні методи визначення кольору зубів є більш точними, ніж візуальні, і не залежать від суб’єктивних відчуттів та психологічних факторів стоматолога. На даний момент поєднання системи відтінків Vita Easy та шкали 3D Vita є найефективнішим у визначенні відтінку чи відновлення зубів. Однак інструментальний метод не може замінити традиційні методи. На додаток до візуального аналізу цифрові методи повинні бути обов’язковими.
Ключов слова: естетична реставрація, зорові та інструментальні методи визначення кольору зубів.

Біографії авторів

Г. Акопян

Г. Акопян – заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
Ереванского Государственного медицинского университета, Республика Армения.
Адрес: ул. Корюна 2, 0025, Ереван, Армения. Тел.: (+374) 91 403038. E-mail: hakobyan_gv@rambler.ru.

Л. Ессаян

Л. Ессаян – заведующий кафедрой терапии
Ереванского Государственного медицинского университета, Республика Армения.

Н. Ванян

Н. Ванян – ЕГМУ, кафедра ортопедической стоматологии, Республика Армения.

А. Акопян

А. Акопян – ЕГМУ, кафедра ортопедической стоматологии, Республика Армения.

А. Хачатрян

А. Хачатрян – Минздрав Республики Армения.

М. Худавердян

М. Худавердян – кафедра терапии Ереванского Государственного медицинского университета, Республика Армения.

Л. Гюламиряан

Л. Гюламиряан – резидент Ереванского Государственного медицинского университета, Республика Армения.

И. Газазян

И. Газазян – Клиника «Ин Дент», Ереван, Республика Армения

Посилання

1. Спагреева В.В. Факторы определяющие цвет коронки зубов. Научное обозрение // Медицинские науки. – 2017. – № 4. – С. 110–113.
2. Абакаров С.И., Абакарова Д.С. Оптимальные условия и особенности определения и создания цвета в керамических и металлокерамических протезах //
Новое в стоматологии. – 2001. – № 4. – С. 23–29.
3. Головков О.Л., Набатчикова Л.П., Хлуденева Л.А., Чернов Е.И. Компьютеризированный способ определения цвета зубов // Российский медико-биологи-
ческий вестник им. академика И.П. Павлова. – 2004. – № 1–2. – С. 175–179.
4. Гурьева З.А., Браго А.С., Лаптева О.В., Чалова Е.Н. Применение спектрофотомера при определении цвета зубов // Росмедпортал.com. – 2011. – Т. 2. – С. 2.
5. Гурьева З.А., Тавди Т.М., Базан А.А. Сравнение методов определения цвета зубов // Бюллетень медицинских Интернет-конференций. – 2014. – Т. 4. –
№ 12. – С. 1337.
6. Жданова М.Л. Комплексное исследование цвета зубов в клинической стоматологии и судебной медицине: Дис. канд. мед. наук. – Нижний Новгород,
2009. –C. 166.
7. Йойглер Г. Учение о цвете. – М.: Стройиздат, 1971. – 159 с.
8. Карачаушева В.А. Способы определения цвета зубов в стоматологии // Бюллетень медицинских Интернет-конференций. – 2015. – Т. 5. – № 10. – С. 1170.
10. Полифертова С.Ю. Значение цвета реставраций в терапевтической и ортопедической стоматологии. Приборы для определения цвета // Актуальные
проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – № 11–2. – С. 113–116.
11. Погосян Н.Г. Современные подходы к определению и воссозданию цвета зубов в клинике ортопедической стоматологии // Современные научные иссле-
дования и инновации. – 2016. – № 8 (64). – С. 479–485.
12. Дусева Д.А. Особенности определения цвета в клинике ортопедической стоматологии // Международный студенческий научный вестник. – 2016. –
№ 2. – С. 23–28.
13. Barna G.J., Taylor J.W., King G.E., Pelleu G.B. The influence of selected light intensities on color perception within the color range of natural teeth // J. Prosthet.
Dent. – 1981; 46: 450–453.
14. Moser J.B., Wozniak W.T., Naleway C.A. et al. Color vision in dentistry: A survey // JADA 1985; 110 (4): 509–510.
15. McMaugh D.R. A comparative analysis of the colour matching ability of dentists, dental students, and ceramic technicians // Aust. Dent. J. – 1977; 22 (3): 165–167.
16. Луцкая И.К. Цветоведение в эстетической стоматологии. – М. Медицинская книга, 2006. – С. 116.
17. Наумович С.А. и др. Определение цвета зубов в клинике ортопедической стоматологии. – Минск: БГМУ. – 2014. – С. 59.
18. Лебеденко И. Ю. и др. Определение цвета зубов. – М., 2004. – С. 61.
19. Макеева И.М., Юмашев А.В., Москалев Е.Е. Значение освещения при определении цвета зубов в клинике // Институт стоматологии. – 2006. – Т. 1. –
№ 30. – С. 130–131.
20. Sproull R.C. Color matching in dentistry. Part III. Color control // J. Prosthet. Dent. – 1974; 31: 146–54.
21. Qianqian Pan, Stephen Westland, Roger Ellwood Evaluation of colorimetric indices for the assessment of tooth whiteness // Journal of Dentistry. – 2018; 76, 132–136.
22. Sascha Hein, Jaap J. ten Bosch. The effect of ultraviolet induced fluorescence on visually perceived tooth color under normal light conditions // Dental Materials. –
2018; 34 (5): 819–823.
23. Луцкая И.К. Выбор цвета в эстетической стоматологии // Новое в стоматологии. – 2001. – № 7. – С. 59.
24. Погосян Н.Г. Технические аспекты определения цвета зубов в клинике ортопедической стоматологии // Международный научный журнал «Символ
Науки». – 2016. – № 8; 185–191.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-15

Номер

Розділ

ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ