Профілактика запалення, болю та втрати висоти маргінальної кісткової тканини на етапі дентальної імплантації та безпосереднього протезування

Автор(и)

  • Павло Вікторович Леоненко
  • Юлія Володимирівна Кокоєва

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2020-5-36

Ключові слова:

запалення, біль, німесулід, трометамол декскетопрофену, безпосереднє протезування, дентальна імплантація

Анотація

Резюме. Запалення та біль можуть призводити не тільки до погіршення стану пацієнта, а й до таких місцевих наслідків, як: резорбція кісткової тканини, утрата об’єму м’яких тканин, збільшення строку загоєння рани та реабілітації пацієнта взагалі. Індукована запаленням резорбція кістки в ділянці імплантації при безпосередньому протезуванні, викликана активністю цитокінів і простагландинів, негативно впливає на весь результат лікування дефектів зубних рядів у цілому, оскільки якість і кількість кісткової тканини є одним із ключових моментів успішності протезування на дентальних імплантатах, тому фармакологічний супровід дентальної імплантації та безпосереднього протезування є важливою складовою лікування.
Мета: дослідити вплив запалення та болю на периімплантну кісткову тканину на етапах дентальної імплантації й безпосереднього протезування та науково обґрунтувати фармакологічний супровід з метою превенції запальної резорбції кісткової тканини.
Матеріали та методи. Клінічне проспективне дослідження 57-и пацієнтів проводили на етапі дентальної імплантації та безпосереднього протезування з рандомізацією за типом фармакологічного супроводу: 1) І група отримувала протиза- пальну терапію у вигляді збалансованого інгібітора ЦОГ-1, ЦОГ-2 і 5-ЛОГ – німесуліду та анальгетичну терапію – трометамолу декскетопрофену; 2) ІІ група отримувала протизапальну терапію – селективного інгібітора ЦОГ-2 – мелоксикаму та анальгетичну терапію – ібупрофену; 3) ІІІ група не отримувала протизапальну та анальгетичну терапію у зв’язку із проти- показаннями до прийому нестероїдних протизапальних препаратів. У пацієнтів І, ІІ і ІІІ груп було застосовано клінічні, рентгенологічні та функціональні методи дослідження шляхом здійснення моніторингу стану в динаміці.
Результати. Згідно з отриманими даними, показники інтенсивності болю в І групі були достовірно нижче (р < 0,05) станом на першу і другу добу в порівнянні із ІІ та ІІІ групами. Стабілізацію запальних процесів у І групі зафіксовано на другу добу. Відмічено достовірне (p < 0,05) зниження кількості ознак запального процесу в пацієнтів І групи на третю добу (3,01±0,11 бала), а на сьому добу – їх повна відсутність (1,12±0,23 бала). У пацієнтів ІІ групи достовірний регрес запалення було відзначено на четверту добу (3,14±0,12 бала), а на сьому добу спостерігались мінімальні ознаки (2,04±0,17 бала). Зменшення кількості ознак запалення у ІІІ групі відбувалося із 5-ї доби (3,31±0,28 бала), а запальні явища спостерігались і на сьому добу дослідження (2,65±0,27 бала). У І групі відмічено достовірну зупинку втрати стабільності з’єднання кісткової тканини та дентального імплантату на 20 добу (65,08±1,03 од.). Станом на 25 добу в пацієнтів І групи дослідження встановлено достовірно вищі (р < 0,05) показники коефіцієнту стабільності імплантату (66,21±1,40 од.) по відношенню до ІІ групи пацієнтів (62,93±0,94 од.), у яких застосовували селективні інгібітори ЦОГ-2, та ІІІ групи (62,90±0,75 од.), де не використовували НПЗП. Утрата маргінальної кістки навколо дентального імплантату за період дослідження в І групі становила 0,5±0,23 мм ДІ, у ІІ групі – 1,1±0,34 мм, у ІІІ групі – 1,3±0,28 мм. Побічні ефекти в І групі дослідження були зафіксовані у 5,3 % пацієнтів, які приймали препарати німесулід і декскетопрофен, та у 15,8 % обстежених ІІ групи, які приймали препарати мелоксікам та ібупрофен.
Висновки. Комплексний фармакологічний супровід дентальної імплантації та безпосереднього протезування на імплантатах при лікуванні дефектів зубних рядів, що складався з періопераційного знеболення – прийому трометамолу декске- топрофену, а також німесуліду для протизапальної терапії, дозволив вплинути на індуковану травмою резорбцію кісткової тканини в ділянці імплантації шляхом контролю запалення, унаслідок чого на 20 добу в пацієнтів І групи дослідження відмічено достовірну зупинку втрати стабільності з’єднання кісткової тканини та дентального імплантату (65,08±1,03 од.), а на 25 добу дослідження в І групі встановлено достовірно вищі (р < 0,05) показники коефіцієнта стабільності імплантату та меншу втрату висоти маргінальної кісткової тканини по відношенню до ІІ і ІІІ груп пацієнтів. Даний фармакологічний комплекс дозволив досягнути стабілізації патологічних процесів у м’яких тканинах – зупинку формування набряку на другу добу, достовірне зниження (p < 0,05) кількості ознак запального процесу на третю добу (3,01±0,11 бала) та здійснити ефективну превенцію болю на етапах дентальної імплантації й безпосереднього протезування.
Ключові слова: запалення, біль, німесулід, трометамол декскетопрофену, безпосереднє протезування, дентальна імплантація.

Біографії авторів

Павло Вікторович Леоненко

Леоненко Павло Вікторович – д-р мед. наук, професор кафедри
ортопедичної стоматології Інституту стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7145-8260.
Контактний телефон: +38 (050) 740-02-91. E-mail: p.leonenko@gmail.com.

Юлія Володимирівна Кокоєва

Кокоєва Юлія Володимирівна – аспірант кафедри ортопедичної стоматології
Інституту стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7778-1971.
Контактний телефон: +38 (095) 069-20-64. E-mail: julia.kokoieva@gmail.com.

Посилання

1. Snyder M, Shugars DA, White RP, Phillips C. Pain medication as an indicator of interference with lifestyle and oral function during recovery after third molar
surgery. J Oral Maxillofac Surg. 2005 Aug; 63 (8): 1130–7. doi: 10.1016/j.joms.2005.04.004
2. Bida VI, Doroshenko OM, Leonenko PV, Kokoieva YuV. Application possibilities of nimesulide and trometamol dexketoprofen in preventing inflammation and pain
in dentistry. Sovremennaia Stomatologyia. 2017; 89 (5): 36–43 [In Ukrainian]
3. Schug SA, Palmer GM, Scott DA, Halliwell R, Trinca J; APM:SE Working Group of the Australian and New Zealand College of Anaesthetists and Faculty of Pain
Medicine (2015), Acute Pain Management: Scientific Evidence (4-th edition), ANZCA & FPM, Melbourne. P 647
4. Leonenko P. Ensuring control of oral microbiota in patients with periodontal diseases by use of an antibacterial and antiseptic pharmaceutical composition of
domestic production. Zb nauk prats spivrobit NMAPO naved PL Shupyk. 2015; 24 (1): 544–50 [In Ukrainian]
5. Graves DT, Li J, Cochran DL. Inflammation and uncoupling as mechanisms of periodontal bone loss. J Dent Res. 2011 Feb; 90 (2): 143–53. doi:
10.1177/0022034510385236
6. Shuba NM, Voronova TD, Kokunov YuO. Risks of NSAIDs and safe therapy selection. Ukrainian Journal of Rheumatology. 2018; 71 (1): 16–22 [In Russian]
7. Karcioglu O, Topacoglu H, Dikme O, Dikme O. A systematic review of the pain scales in adults: Which to use? Am J Emerg Med. 2018 Apr; 36 (4): 707–714.
doi: 10.1016/j.ajem.2018.01.008.
8. Breivik H, Borchgrevink PC, Allen SM, Rosseland LA, Romundstad L, Hals EK et al. Assessment of pain. Br J Anaesth. 2008 Jul; 101 (1): 17–24. doi:
10.1093/bja/aen103
9. Karcioglu O. An Eternal Challenge: Assessment and Documentation of Acute Pain İn the Emergency Setting. J Anest & Inten Care Med. 2018; 5 (3): 555665.
doi: 10.19080/JAICM.2018.05.555665.
10. Bahreini M, Jalili M, Moradi-Lakeh M. A comparison of three self-report pain scales in adults with acute pain. J Emerg Med. 2015 Jan; 48 (1): 10–8. doi:
10.1016/j.jemermed.2014.07.039
11. Thong ISK, Jensen MP, Miró J, Tan G. The validity of pain intensity measures: what do the NRS, VAS, VRS, and FPS-R measure? Scand J Pain. 2018 Jan 26;
18 (1): 99–107. doi: 10.1515/sjpain-2018-0012
12. González-Santana H, Peñarrocha-Diago M, Guarinos-Carbó J, Balaguer-Martнnez J. Pain and inflammation in 41 patients following the placement of 131 dental
implants. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2005 May-Jul; 10 (3): 258–63

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-28

Номер

Розділ

ІМПЛАНТОЛОГІЯ