Порівняльна характеристика впливу препарату на основі амантадину гідрохлорид на зміни показників титрів нейромаркерів при експериментальному ятрогенному компресійно-токсичному ураженні нижнього альвеолярного нерва у нормоглікемічних кролів та на тлі алокс

Автор(и)

  • Анна Василівна Анна Василівна Перлова
  • Марія Михайлівна Шинкарук-Диковицька
  • Ліна Олександрівна Ковальчук
  • Олеся Володимирівна Куцак

Ключові слова:

ятрогенне компресійно-токсичне ураження нижнього альвеолярного нерва, алоксановий цукровий діабет, нейронспецифічна енолаза, білок S100, гідрохлорид амантадину, нейропротекція

Анотація

Резюме. В умовах експериментального дослідження нормоглікемічних тварин і створення алоксанового цукрового діабету (АЦД) як преморбітного тла ятрогенне пошкодження нижнього альвеолярного нерва пломбувальними матеріалами на основі резорцин-формаліну та епоксидної смоли викликає деструктивно-дегенеративні зміни, про що свідчило підвищення титрів нейромаркерів NSE та білка S 100. Після 30-денної терапії препаратом на основі гідрохлориду амантадину в дозі 10 мг/кг обидва показники в обох досліджуваних групах значно зменшились. Показники титру NSE та білка S 100 у групі з АЦД в обох підгрупах були в 1,94 та в 1,87 разу менше, що свідчить про ефективність його використання при даній патології, але в порівнянні із групою нормоглікемічних тварин ці показники були в 1,1 та в 1,72 разу менше, що відбувалось на тлі паралельного зменшення титрів білка S 100 в 1,99 та у 2,04 разу, що вказує про наявність у даного препарату нейропротективної активності. Це у свою чергу спонукає до його подальшого клінічного дослідження та залучення препарату на основі гідрохлориду амантадину до основного протоколу лікування пацієнтів із ЦД.
Ключові слова: ятрогенне компресійно-токсичне ураження нижнього альвеолярного нерва, алоксановий цукровий діабет, нейронспецифічна енолаза, білок S100, гідрохлорид амантадину, нейропротекція.

Біографії авторів

Анна Василівна Анна Василівна Перлова

Перлова Анна Василівна – канд. мед. наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Марія Михайлівна Шинкарук-Диковицька

Шинкарук-Диковицька Марія Михайлівна – професор, д-р мед. наук,
завідувач кафедри терапевтичної стоматології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

 

Ліна Олександрівна Ковальчук

Ковальчук Ліна Олександрівна – канд. мед. наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Олеся Володимирівна Куцак

Куцак Олеся Володимирівна – асистент, канд. мед. наук кафедри педіатрії № 2
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Посилання

1. Citicoline in the treatment of acute ischaemic stroke: an international, randomised, multicentre, placebo-controlled study (ICTUS trial) / A. Davalos, J. Alvarez-Sabin,
J. Castillo et al. // Lancet. – 2012. – Vol. 380. – Р. 349–357 [in English]
2. Khodakovskyi AA. Osobennosty formirovanyia postreperfuzionnogo povrezhdenyia neironov – kharakteristika modely «ishemyia–reperfuzyia». Novyie napravlenyia
v perspektive razvitiya sovremennoi terapii ishemycheskogo insulta / A.A. Khodakovskyi, L.Y. Marynych, O.V. Bahaury // Vrach-aspirant. – 2013. – № 3 (58). –
P. 69–76 [in Russian]
3. Morozova MN, Shablyi DN, Kalyberdenko VB. Ultrastrukturnye izmenenyia v nervnom volokne, izuchennye na tksperymentalnoi modeli ostroi travmy nizhnego
alveoliarnogo nerva // Tavrycheskyi medyko-byologycheskyi vestnyk. – 2013, t. 16, № 3, ch. 3 (63). – P. 87-91 [in Russian]
4. Pogorila AV. Dynamika aktyvnosti neiron-spetsyfichnoi enolazy i tytriv bilka S 100 u syrovattsi krovi khvorykh na yatrogenno-kompresiyno-toksychne urazhennia
nyzhnyogo alveoliarnogo nerva za riznoi likuvalnoi taktyky / A.V. Pogorila, O.A. Khodakivskyi, M.M. Shinkaruk-Dykovytska // Visnyk Vinnytskogo natsionalnogo
medychnogo universytetu. – 2018. – № 1 (т. 22). – P. 112–119 [in Ukrainian]
5. Pogorila AV. Dynamika aktyvnosti neiron-spetsyfichnoi enolazy ta tytriv bilka S 100 u syrovattsi krovi khvorykh na yatrogenno-kompresiino-toksychne urazhennia
nyzhnyogo alveoliarnogo nerva za riznoi likuvalnoi taktyky / A.V. Pogorila, O.A. Khodakivskyi, M.M. Shinkaruk-Dykovytska // Visnyk Vinnytskogo natsionalnogo
medychnogo universytetu. – 2018. – № 1 (т. 22). – P. 112–119 [in Ukrainian]
6. Pogorila AV. Yatrohenne kompresiino-toksychne urazhennia nyzhnogo alveoliarnoпo nerva plombuvalnymy materialamy: diagnostyka za aktyvnistiu tytriv neiromarkeriv
(NSE, bilok S 100) ta neiroprotektorna terapiya (eksperymentalno-klinichne doslidzhennia): dys. kand. med. nauk: 14.01.22 / Natsionalna medychna
akademiia pisliadyplomnoi osvity im. P.L. Shupyka MOZ Ukrainy. – Kyiv, 2019 [in Ukrainian]
7. Pat. 30029 Ukraina, MPK (2006) A61S 5/00 (2006.01). Sposib eksperymentalnogo vyvchennia dii plombuvalnykh materialiv na tkanyny organizmu /
Shuvalov S.M., Pogorila A.V.; zaiavnyk i patentovlasnyk Vinnytskyi natsionalnyi medychnyi universytet im. M.I. Pyrogova. – № u200710480; zaiavl. 21.09.2007;
opubl. 11.02.2008. – 4 p. [in Ukrainian]
8. Pat. 125481 Ukraina, MPK (2018.01) A61K 31/00 G09B 23/28 (2006.01). Sposib likuvannia yatrogennogo kompresiino-toksychnogo urazhennia nyzhniogo
alveoliarnoпo nerva / Pogorila A.V., Shinkaruk-Dykovytska M.M., Khodakivskyi O.A.; zaiavnyk i patentovlasnyk Vinnytskyi natsionalnyi medychnyi universytet im.
M.I. Pyrogova. – № u 2017 12217; zaiavl. 11.12.2017; opubl. 10.05.2018. – 4 p. [in Ukrainian]
9. Pogorila AV, Shinkaruk-Dykovytska MM. Obhruntuvannia vykorystannia neiromarkeriv (NSE, bilok S 100) yak diagnostychnykh markeriv poshkodzhennia nyzhniogo
alveoliarnogo nerva v eksperymenti // Intermedical journal. – 2018. – II (12). – p. 71–76 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ