Вплив комплексу профілактичних заходів на строки адаптації до знімних зубних протезів під час ортопедичного лікування дефектів зубних рядів із застосуванням матеріалу «Ufi Gel® hard» фірми «VOCO» (Німеччина)

Автор(и)

  • O. Doroshenko
  • V. Bida,
  • T. Volosovets
  • O. Omelyanenko
  • M. Doroshenko
  • O. Gumenyuk

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2018-3-9-14

Ключові слова:

знімні зубні протези, безпосереднє ортопедичне лікування, електроміографічні показники, матеріал для перебазування знімних протезів «Ufi Gel® hard» фірми «VOCO» (Німеччина)

Анотація

Вступ. Застосування часткових знімних зубних протезів (ЧЗП) у осіб з дефектами зубних рядів відновлює анатомічну ціліс-
ність зубного ряду, функцію жування, естетику та артикуляцію. Поряд з іншими найважливішою функцією є відновлення
функції жування [1–3]. Тому основним завданням адаптації до ЧЗП є формуванням рухового стереотипу, при утворенні
якого встановлюється складна, але досконала взаємодія між центральною нервовою системою й руховим апаратом. Багато
питань із цієї проблеми потребують подальшого вивчення.
Мета: підвищення ефективності безпосереднього ортопедичного лікування дефектів зубних рядів шляхом прискорення адаптації
до ортопедичних конструкцій із застосуванням профілактичних заходів, що полягали в перебазуванні часткових знімних протезів.
Матеріал і методи дослідження. Проведено електроміографічне (ЕМГ) обстеження 38 осіб віком від 45 до 60 років, яким
було проведене безпосереднє ортопедичне лікування дефектів зубних рядів частковими знімними протезами (ЧЗП). Паці-
єнти були розділені на дві групи – 1-у групу склали 18 осіб, яким виготовляли ЧЗП з литими ацеталовими базисами та не
проводили клінічного перебазування ортопедичних конструкцій, а 2-у групу – 20 осіб, яким проводили аналогічне ортопе-
дичне втручання, але із клінічним перебазуванням протезів матеріалом «Ufi Gel® hard» фірми «VOCO» (Німеччина) через
місяць з початку користування знімними протезами. 9 пацієнтів з інтактними зубними рядами склали контрольну групу.
Електроміографічні дослідження проводили за допомогою ком’ютерного нейроелектроміографа M-Test виробництва
об’єднання «ДХ-системи» (м. Харків). Біоелектрична активність жувальних м’язів під час ЕМГ-досліджень оцінювалась якіс-
но й кількісно. При кількісній обробці електроміограм враховували такі показники: амплітуду стиснення та жування (у мкВ);
час активності (мс); тривалість фази спокою (мс); співвідношення тривалості фаз активності та спокою.
Результати. Через три місяці з початку користування знімними протезами в пацієнтів дослідних груп засвідчили значну
перевагу функціональних показників і відновлення активності зубощелепної системи (ЗЩС) у групі, де проводилося клінічне
перебазування протезів матеріалом «Ufi Gel® hard» фірми «VOCO» (Німеччина).
Висновки. Хоча запропонована методика підвищення ефективності адаптації до знімних протезів не викликає ніяких сум-
нівів, необхідно зазначити, що в жодному випадку при застосуванні знімних конструкцій зубних протезів, особливо за умови
їх виготовлення одразу після видалення зубів, функціональні показники ЗЩС повністю не відновлюються й не відповідають
показникам осіб з інтактними зубними рядами, що свідчить про необхідність своєчасного проведення лікувально-профілак-
тичних заходів, спрямованих на збереження цілісності зубного ряду, природних зубів і пародонту.
Ключові слова: знімні зубні протези, безпосереднє ортопедичне лікування, електроміографічні показники, матеріал для
перебазування знімних протезів «Ufi Gel® hard» фірми «VOCO» (Німеччина).

Біографії авторів

O. Doroshenko

Дорошенко Олена Миколаївна – д-р мед. наук, професор,
директор Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика.
Адреса: Київ, вул. Пимоненка, 10-а. Тел.: (044) 482-08-50; (050) 983-02-70.

V. Bida,

Біда Віталій Іванович – д-р мед. наук, професор,
завідувач кафедри ортопедичної стоматології Інституту стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика.
Адреса: Київ, вул. Пимоненка, 10-а. Тел.: (044) 482-08-50.

T. Volosovets

Волосовець Тетяна Миколаївна – д-р мед. наук,
професор кафедри стоматології Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика.
Адреса: Київ, вул. Пимоненка, 10-а. Тел.: (044) 482-08-50.

O. Omelyanenko

Омельяненко Ольга Анатоліївна – канд. мед. наук,
доцент кафедри ортопедичної стоматології Інституту стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика.
Адреса: Київ, вул. Пимоненка, 10-а. Тел.: (044) 482-08-50.

M. Doroshenko

Дорошенко Максим Віталійович – канд. мед. наук,
асистент кафедри стоматології Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика.
Адреса: Київ, вул. Пимоненка, 10-а. Тел.: (044) 482-08-50.

O. Gumenyuk

Гуменюк Олег Петрович – директор КП «Київська міська стоматологічна поліклініка».
Адреса: Київ, вул. Пимоненка, 10-а. Тел.: (044) 482-08-50.

Посилання

1. Дорошенко О. М. Стоматологічні аспекти у діяльності сімейних лікарів /
О.М. Дорошенко, Т.М. Волосовець, М.В. Дорошенко // Вісник соціальної гігієни та
організації охорони здоров'я. – № 1 (59), 2014. – С. 74–78.
2. Павленко О.В. Стан біоелектричної активності головного мозку у хворих при
підготовці до протезування та в період ранньої адаптації до знімних протезів /
О.В. Павленко, Т.В. Шидловська, О.М. Дорошенко // Дентальные технологии. –
2009. – № 2–3 (41–42). – С. 61–62.
3. Дорошенко О.М. Вплив комплексу лікувально-профілактичних заходів на
прискорення процесів адаптації до знімних протезів / О.М. Дорошенко // Збірник нау-
кових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2008. – Вип. 17, кн. 2. –
С. 310–315.
4. Дорошенко О.М. Дослідження функціонального стану жувальних м’язів у паці-
єнтів різних вікових груп із сагітальними аномаліями прикусу / О.М. Дорошенко,
К.М. Лихота, М.В. Дорошенко, О.О. Біда // Збірник наукових праць співробітників
НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2015. – Вип. 24, кн. 2. – С. 58–63.
5. Дорошенко О.М. Оцінка клінічної ефективності застосування лікувально-про-
філактичних заходів під час адаптації до знімних зубних протезів, виготовлених з різних
конструкційних матеріалів / О. М. Дорошенко // Збірник наукових праць співробітників
НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Випуск 22, книга 2. – Київ, 2013. – С. 444–449.
6. Дорошенко О.М. Дослідження активності жувальних м'язів у осіб, яким виготов-
ляють часткові знімні зубні протези із різних конструкційних матеріалів / О.М. Дорошенко //
Південноукраїнський медичний науковий журнал. – № 7, 2014. – С. 39–42.
7. Павленко О.В. Функціональні зміни жувальних м'язів під час адаптації до знім-
них протезів / О.В. Павленко, В.І. Біда, О.М. Дорошенко // Галицький лікарський вісник. –
2011. – Т. 18, № 2. – С. 82–86.
8. Дорошенко О.М. Вивчення деяких функціональних показників у осіб, які кори-
стуються знімними зубними протезами / О.М. Дорошенко, Т.М. Волосовець, М.В. Доро-
шенко, А.С. Андрусенко // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 4. – С. 84–86.
9. Дорошенко О.М. Деякі особливості клініко-лабораторних показників у осіб,
яким виготовляють базиси знімних зубних протезів із різних конктруктивних матеріалів /
О.М. Дорошенко, Т.М. Волосовець, М.В. Дорошенко // Світ медицини та біології. –
2015. – № 2 (50). – С. 35–38.
10. Павленко О.В. Профілактика ускладнень після ортопедичного лікування
знімними протезами / О.В. Павленко, О.М. Дорошенко // Український стоматологічний
альманах. – 2010. – № 6. – С. 39–42.
11. Дорошенко О.М. Порівняльна оцінка ефективності клінічного застосування
знімних зубних протезів, виготовлених із різних конструкційних матеріалів / О.М. Доро-
шенко, В.І. Біда, П.В. Леоненко та ін. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО
ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 458–462.
12. Біда В.І. Дослідження функціонального стану жувальних м'язів у пацієнтів із
різними конструкціями знімних зубних протезів / В.І. Біда, О.М. Дорошенко // Одеський
медичний журнал. – 2012. – № 4 (132). – С. 29–33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-31

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ