Визначення поверхневої шорсткості фотополімерних композитних матеріалів, полімеризованих за різними методами

Автор(и)

  • N. Mykyyevych

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2018-3-18-21

Анотація

Мета: порівняльне визначення поверхневої шорсткості різних мікрогібридних фотополімерних композитних матеріалів,
полімеризація яких здійснювалась УФ-опроміненням (пряма реставрація) або УФ-опроміненням та під дією температурно-
го чинника (непряма реставрація)
Матеріали та методи. Досліджено по п`ять взірців кожного з матеріалів, які виготовлені тільки шляхом пошарової УФ-полі-
меризації (перша група) та з додатковою термообробкою в апараті «Cure Lite Plus» при температурі 120°С протягом 10-ти
хвилин. Визначення мікрошорсткості здійснено на атомно-силовому мікроскопі «Solver P 47» (Німеччина) у контактному
режимі з радіусом кривизни зонда 10 нм, що визначав його роздільну здатність.
Результати. Найкращі результати серед прямих реставрацій виявлено у взірцях з матеріалів «Charisma» і «Filtek Z 250», де
відмінність була несуттєвою (40,1 і 44,5 нм відповідно), а найгірші – з Dipol – 82,8 нм. Серед непрямих реставрацій найглад-
шою була поверхня композиту «Charisma» – 35,6 нм, трохи гірші результати показав матеріал «Filtek Z 250» – 42,6 нм. Серед-
ня шорсткість поверхні взірців з матеріалу «Dipol» була найбільш вираженою – 76,4 нм.
Висновки. Дослідженням доведено, що непрямі реставрації краще поліруються й довше зберігають гладку поверхню, що
ускладнює відкладання зубного нальоту та колонізацію мікроорганізмів.
Ключові слова: фотополімерні композитні матеріали, пряма і непряма реставрації, шорсткість поверхні.

Біографія автора

N. Mykyyevych

Микиєвич Наталія Ігорівна– асистент кафедри ортопедичної стоматології.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького.
 Тел.: (0322) 78-63-05. E-mail: myknat808@gmail.com.

Посилання

1. Григорьян А.С. Клинико-экспериментальное исследование влияния режима
полимеризации на медико-биологические эффекты пломбировочных материалов /
А.С. Григорьян, И.М. Макеева, Д.Ю. Ананикян // Клиническая стоматология. – 2005. –
№ 3. – С. 14–17.
2. Износостойкость материалов, использующихся для восстановления жеватель-
ных зубов / Т.Ф. Сутугина, Е.П. Якушечкина, И.Я. Поюровская, И.М. Макеева // Стомато-
логия. – 2003. – № 5. – С. 60–63.
3. Изучение износостойкости стоматологических материалов, используемых для
замещения дефектов твердых тканей зубов / И.В. Щепинова, И.Ю. Лебеденко, А.В. Осин-
цев, В.П. Щепинов // Российский стоматологический журнал. – 2005. – № 3. – С. 23–26.
4. Козицына С.И. Замещение дефектов твердых тканей зубов вкладками /
С.И. Козицына, И.Г. Грицай. – Из-во МЕДИ. – 2007. – 88 с.
5. Николишин А.К. Восстановление (реставрация) и пломбирование зубов совре-
менными реставрациями и технологиями / А.К. Николишин. – Полтава, 2001. – 176 с.
6. Плят К. Естетика композитів та аспекти матеріалів – композити вчора і сьо-
годні / Крістіан Плят // Новини стоматології. – 2008. – № 1. – С. 6–10.
7. Різновиди мікрофлори на поверхні пломб з різних пломбувальних матеріалів /
С.К. Суржанський, О.В. Азаров, О.М. Строяковська та ін. // Вісник стоматології. – 2003. –
№ 3. – С. 18–20.
8. Чиликин В.Н. Сравнительная характеристика композитных пломбировочных
материалов с различной дисперсностью наполнителя / В.Н. Чиликин, Т.В. Гринёва,
Н.П. Сотникова // Клиническая стоматология. – 2008. – № 4. – С. 4–7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-31

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ