Результати анонімного анкетування стоматологів України з розділу ендодонтії. Частина 1

Автор(и)

  • O. Skibitska
  • В. Hennavi
  • M. Krupych

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2018-3-22-27

Анотація

Мета: вивчення розповсюдженості засобів і методів іригації системи кореневих каналів у процесі ендодонтичного лікування
практикуючими стоматологами України шляхом анонімного анкетування.
Об’єкт і методи: анкета з розділу ендодонтії, котра у друкованому форматі рандомно поширена серед стоматологів України,
а також у вигляді Google-форми розміщена в соціальній мережі Facebook і розіслана на електронні поштові адреси стомато-
логічних установ і медичних університетів України.
Результати. За час проведення роботи були повністю заповнені 1273 анкети, респондентами з різним стажем і місцем роботи.
Найбільш поширеними розчинами для іригації при проведенні ендодонтичного лікування є гіпохлорит натрію та біглюконат
хлоргексидину, відповідно 83,39 та 36,57 % лікарів включають їх у протокол іригації, незалежно від стажу й місця роботи.
Хелатуючі розчини ЕДТА у 57,40 % та лимонна кислота у 32,86 % випадків використовуються лікарями в комбінації з гіпохло-
ритом натрію або хлоргексидину біглюконатом.
Найчастішим методом іригації, котрий використовують 68,64 % лікарів, незалежно від стажу роботи, є шприц та ендоголка.
Також 14,92% лікарів разом зі шприцом та ендоголкою використовують систему негативного тиску EndoVaс.
Ультразвукову активацію розчинів для іригації проводять 63,43 % лікарів, 20,14 % лікарів не активують іригаційний розчин під
час ендодонтичного лікування.
Висновки. Високий відсоток лікарів України у своїй практиці використовують загальноприйняті засоби та методи іригації
системи кореневих каналів під час ендодонтичного лікування. Тобто, застосовують поєднання гіпохлориту натрію з хелатами
ЕДТА або лимонною кислотою, шприц з ендоголкою та активують дані розчини ультразвуковим методом.
Проте певний відсоток лікарів використовує неефективні засоби та застарілі методи іригації системи кореневих каналів, що
значно знижує якість ендодонтичного лікування та підвищує ризик виникнення ускладнень з боку периапікальних тканин.
Можливо, зважаючи на економічну доступність та доведену ефективність більш сучасних засобів і методів іригації, даним
лікарям необхідно переглянути свої підходи до ендодонтичного лікування.
Ключові слова: анонімна анкета, ендодонтія, засоби іригації, методи іригації, лікарі-стоматологи України.

Біографії авторів

O. Skibitska

Скібіцька Олена Олександрівна – канд. мед. наук,
доцент кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Тел.: (044) 483-13-20. E-mail: alena-sk@hotmail.com.

В. Hennavi

Хеннаві Діана Фауазівна – лікар-інтерн Медичного центру «Одонтомед».
Адреса: 02232, м. Київ, вул. Костянтина Данькевича, 10. Тел.: (044) 501-39-23. E-mail: diana.hennavi@gmail.com.

M. Krupych

Крупич Марія Олегівна – лікар-інтерн Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
 Тел.: (044) 483-13-20. E-mail: masha.krupich@gmail.com.

Посилання

1. Paul J. Recent trends in irrigation in endodontics / J. Paul // Int. J. Curr. Microbiol.
App. Sci. – 2014. – Vol. 3, № 12. – P. 941–952.
2. Haapasalo M. Irrigation in endodontics / M. Haapasalo, Y. Shen, Qian Z., Wang,
Y. Gao // Br. Dent. J. – 2014. – Vol. 216, № 6. – P. 299–303.
3. Zehnder M. Rootcanal irrigants / M. Zehnder // J. Endod. – 2006. – Vol. 32. –
P. 389–98.
4. Root Canal irrigants and irrigation techniques: a review / T.N. Aniketh,
I. Mohamed, I.B. Geeta et al. // Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences. –
2015. – Vol. 4, № 27. – P. 4694–4700.
5. Basrani B. Update on endodontic irrigating solutions / B. Basrani, M. Haapasalo //
Endodontic Topics. – 2012. –Vol. 27, – P. 105–115.
6. Rita C. Emerging trends in endodontic irrigants: Who will write the last line? /
C. Rita, V. Nikhil // Endodontology. – 2014. – Vol. 26, № 2. – P 338–341.
7. Jeansonne M.J. A comparison of 2 % chlorhexidine gluconate and 5.25 % sodium
hypochlorite as antimicrobial endodontic irrigants / M.J. Jeansonne, R.R. White // J. Endod. –
1994. – Vol. 20. – P. 276–278.
8. Violich D.R. The smear layer in endodontics / D.R. Violich, N.P. Chandler // Int.
Endod. J. – 2010. – Vol. 43. – P. 2–15.
9. Endodontic irrigation. Chemical disinfection of the root canal system / B. Basran
(ed.). – Switzerland: Springer International Publishing. – 2015. – P. 65–173.
10. Basrani B. Update on endodontic irrigating solutions / B. Basrani, M. Haapasalo //
Endodontic Topics. – 2012. –Vol. 27, – P. 105–115.
11. The effect of needle-insertion depth on the irrigant flow in the root canal: evaluation
using an unsteady computational fluid dynamics model / C. Boutsioukis, T. Lambrianidis,
B. Verhaagen et al. // J. Endod. – 2010. – Vol. 36. – P. 1664–8.
12. Gregori M.K. Positive versus negative pressure irrigation / M.K. Gregori // Roots.
– 2012. – № 3. – P. 16–22.
13. Review of contemporary irrigant agitation techniques and devices / L. Gu,
J.R. Kim, J. Ling et al. // J. Endod. – 2009. – Vol. 35. – P. 791–804.
14. Бірюкова М.М. Дезінфекція кореневих каналів: методи та засоби: навч.-
метод. посібник / М.М. Бірюкова, І.І. Соколова, М.Б. Худякова. – Харків: ХНМУ. –
2016. – 64 с.
15. Скібіцька О.О. Порівняння ефективності різних технік іригації у процесі інстру-
ментальної обробки системи кореневого каналу за даними скануючої електронної мікро-
скопії / О.О. Скібіцька, М.О. Крупич, Д.Ф. Хеннаві // Современная стоматология. –
2018. – № 1 (90). – С. 14–20.
16. Comparison of the in vivo antimicrobial effectiveness of sodium hypochlorite and
chlorhexidine used as root canal irrigants / I.N. Rфзas, J.F. Siqueira et al. // Molecular microbiology
study journal of endodontics. – 2011. – Vol. 37, Issue 2. – P. 143–150.
17. Efficacy of three different irrigation techniques in the removal of smear layer and
organic debris from root canal wall: a scanning electron microscope study / R. Castagnola,
C. Lajolo, I. Minciacchia et al. // Giornale Italiano di Endodonzia. – 2014. – Vol. 28, № 2. –
P. 79–86.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-31

Номер

Розділ

ЕНДОДОНТІЯ