Стан тканин пародонта в підлітків, які навчаються в різних закладах освіти

Автор(и)

  • Людмила Федорівна Каськова
  • Іванна Іванівна Абрамчук
  • Віктор Маркіянович Батіг

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2020-1-26

Ключові слова:

підлітки, стан тканин пародонта, пародонтальні індекси, заклади освіти

Анотація

Резюме. Захворювання тканин пародонта на сьогодні є однією із проблем стоматології. За даними різних авторів, їх поширеність залежить від віку пацієнта, загального стану його здоров'я, регіону проживання та інших загальних і місцевих факторів. Важливими є вивчення та порівняння стану тканин пародонта і підлітків, які переходять на навчання зі школи в коледж і заклад вищої освіти, з подальшим дослідженням причин виникнення в них захворювань тканин пародонта.
Метою дослідження було вивчення стану тканин пародонта в підлітків 15–18 років, які навчаються в різних закладах освіти.
Матеріали та методи дослідження. Було проведено обстеження стану тканин пародонта у 540 підлітків 15–18-ти років, які навчаються у школі (107 осіб), коледжі (317 осіб), університеті (116 осіб). Для виявлення змін у тканинах пародонта проводили клінічне обстеження пацієнтів з використанням проби Шиллєра-Пісарєва, папілярно-маргінально-альвеолярного (РМА) та комплексного пародонтального індексу (КПІ), запропонованого П.А. Леусом (1987). Пробу Шиллєра-Пісарєва виражали в балах, оцінюючи забарвлення сосочків у 2 бали, краю ясен – у 4 бали, альвеолярних ясен – у 8 балів, і розраховували йодне число Свракова. Оцінка значень: слабко виражений запальний процес – до 2,3 бала; помірно виражений запальний процес – 2,67–5,0 балів; інтенсивний запальний процес – 5,33–8,0 балів. Проведене дослідження дає можливість виявити наявність хронічного запального процесу у тканинах пародонта. Тяжкість запального процесу оцінювали за показником РМА у відсотках. При визначенні КПІ досліджували стан ясен в ділянці 11, 16. 17, 26, 27,31, 36, 37, 46, 47-го зубів. Критерії оцінки захворюваності пародонта: 0,1–1,0 – ризик; 1,1–2,0 – легкий ступінь; 2,1 3,5 – середній ступінь; 36-5,0 – тяжкий ступінь. Статистичну обробку проводили за Стьюдентом. Вірогідними вважались результати при р ≤ 0,05.
Результати дослідження. Проведені дослідження показали, що кожний з оглянутих підлітків 15–18ти років мав певні зміни в яснах, що характеризувались наявністю хронічного запалення, що за своєю клінічною картиною відповідало хронічному катаральному гінгівіту. Переважно ступінь запалення за показником РМА відповідав легкому (найнижчий показник – 2,2 %). Лише серед 18-річних підлітків, які навчались у коледжі, у 19 осіб (26,76 %) спостерігали середній ступінь тяжкості гінгівіту (найвищий показник – 37,7 %). За показником РМА важкий перебіг хронічного катарального гінгівіту не виявлено. Показник погіршувався з віком у всіх обстежених, і найбільш вагомі зміни спостерігаємо в підлітків, які навчаються в коледжі. У 16 років показник у школярів і студентів коледжу різнився в 4,22 разу. Запальний процес переважно локалізувався в ділянці перших постійних молярів і у фронтальній ділянці нижньої щелепи. Тут спостерігалась найбільша кількість зубних нашарувань. Виявлена тенденція до погіршення стану ясен у підлітків з віком та особливо в тих, хто навчається в коледжі, підтверджується значеннями числа Свракова (проба Шиллєра-Пісарєва) та показниками індексу КПІ. Проведені дослідження свідчать про погіршення стану тканин пародонта в пацієнтів з віком. Але підлітки, які навчаються у школі та університеті, мають кращі показники, ніж ті, хто навчається в коледжі. Отримані результати вказують на необхідність більш детального вивчення причин погіршення стоматологічного статусу підлітків, особливо у відвідувачів коледжу, та розробки способів профілактики, спрямованих на підвищення резистентності органів порожнини рота в даного контингенту.
Ключові слова: підлітки, стан тканин пародонта, пародонтальні індекси, заклади освіти.

Біографії авторів

Людмила Федорівна Каськова

Каськова Людмила Федорівна – д-р мед. наук, професор,
завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології із профілактикою стоматологічних захворювань
Української медичної стоматологічної академії.
Адреса домашня: Полтава, 36020, вул. Стрітенська, 18, кв. 73.
Тел.: (050) 522-53-21. E-mail: kaskova@ukr.net.

Іванна Іванівна Абрамчук

Абрамчук Іванна Іванівна – асистент кафедри терапевтичної стоматології
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».
Адреса домашня: Тернопільська обл., Борщівський р-н, с. Горошова, 48756, вул. Івана Франка, буд. 15.
Тел.: (096) 755-89-70. E-mail: ivanna.drozda@gmail.com.

Віктор Маркіянович Батіг

Батіг Віктор Маркіянович – канд. мед. наук,
доцент, завідувач кафедри терапевтичної стоматології
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».
Адреса домашня: Чернівці, 58022, вул. Аксеніна, 16, кв. 2.
Тел.: (050) 978-24-16. E-mail: batig@email.ua.

Посилання

1. Kaskova LF, Amosova LI, OO Kulai. Profilaktyka stomatolohichnykh zakhvoriuvan:
pidruch dlia stud zakl vyshchoi med osvity za red prof LF Kaskovoi. 2-he vyd, dopovn. Poltava.
ASMI. 2018. 588 [In Ukranian]
2. Kaskova LF, Leus PA, Kuzminska VV, Novikova SCh, Anopriieva NA, Mandziuk TB.
Zavysymost sostoianyia tkanei parodonta ot povedencheskykh faktorov ryska u detei shkolnoho
vozrasta h Poltavа, vыiavlennыkh s yspolzovanyem evropeiskykh yndykatorov. Klinichna
stomatolohiia. 2016; 3 (16): 50–55 [In Ukranian]
3. Volchenko NV, Yaroshenko EH. Rasprostranennost zabolevanyi parodonta u detei.
Suchasni mozhlyvosti stomatologii u ramkakh III Slobozhan’skoho stomatologichnoho forumu
II Slobozhanskoi naukovo-praktchnoi konferentsii molodykh ychenykh i studentiv: Zbirnyk tez.
Kharkiv. 22 lystopada 2013: 17 [In Ukranian]
4. Volchenko NV. Rezhym zhyzny shkolnykov kak faktor ryska voznyknovenyia
stomatolohycheskykh zabolevanyi. Molodezhnaia nauka y sovremennost: 79 Vserossyyeskaia
nauchnaia konferentsyia studentov y molodykh uchenykh s mezhdunarodnym uchastyem,
posviashcheennaia 79-letyiu KHMU: Materyaly konferentsyi. 16–17 aprelia 2014. Chast II. –
Kursk: 125 [In Russian]
5. Kryvenko LS. Vyiavlenye faktorov ryska razvytyia stomatolohycheskykh zabolevanyi
sredy shkolnykov h. Kharkova. Medytsyna sehodnia y zavtra. 2016; 4 (73): 92–95
[In Ukranian]
6. Shynchukovska YuO. Analiz chynnykiv ryzyku zakhvoriuvan tkanyn parodonta u
pidlitkiv. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2012. Vyp.3;1 (94): 220–223 [In Ukranian]
7. Ericsson JS, Abrahamsson K, Ostberg A.L. et al. Periodontal health status in
Swedish adolescents: an epidemiological, cross-sectional study. Swed. Dent. J. 2009.
Vol. 33 (3): 131–139.
8. Pahkla ER, Nurk A. et al. Jogi Periodontal disease in mothers indicates risk in
their children. Int. J. Paediatr. Dent. 2010. Vol. 20; l: 24–30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-24

Номер

Розділ

ПАРОДОНТОЛОГІЯ