Ефективність застосування Тантум Верде® на етапах професійної гігієни порожнини рота

Автор(и)

  • T. Petrushanko,
  • I. Popovich

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2018-3-30-31

Ключові слова:

Тантум Верде®, професійна гігієна порожнини рота, протизапальна терапія

Анотація

Актуальність. Головним компонентом профілактики та лікування стоматологічних хвороб є професійна гігієна порожнини
рота, яка потребує застосування місцевого медикаментозного супроводу у вигляді протизапального препарату.
Мета: вивчення ефективності місцевого застосування препарату «Тантум Верде®» у пацієнтів при проведенні професійної
гігієни порожнини рота.
Матеріали та методи. Клінічні, рентгенологічні дослідження застосування препарату «Тантум Верде®» та спиртового роз-
чину настоянки календули проводили в 64-х пацієнтів віком 18–40 років, яким провели професійну гігієну порожнини рота
із застосуванням ультразвукових технологій у динаміці семи діб лікування за показниками клінічного стану пародонту, гігіє-
нічного, пародонтальних індексів.
Результати. Проведені дослідження показали позитивну динаміку зникнення запальних реакцій ясен в осіб обох груп, але
за строками вони були у два рази швидше в пацієнтів, які застосовували Тантум Верде®, що підтверджувалось результатами
суб’єктивного та об’єктивного обстеження, показниками пародонтальних індексів.
Висновки. Установлено, що використання Тантум Верде® при виконанні професійної гігієни порожнини рота й у подальшо-
му місцевому медикаментозному лікуванні запальних реакцій ясен не тільки сприяє знеболюючому ефекту, а і прискорює
зникнення ексудативних змін в яснах, що є свідченням якісної протизапальної дії препарату з відсутністю побічних реакцій.
Комплексний позитивний вплив Тантум Верде®® на стан ясен, особливо на етапах професійної гігієни порожнини рота, обу-
мовлює необхідність його широкого впровадження у практичну діяльність стоматологів.
Ключові слова: Тантум Верде®, професійна гігієна порожнини рота, протизапальна терапія.

Біографії авторів

T. Petrushanko,

Т.О. Петрушанко – Вищий державний навчальний заклад України
«Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна.

I. Popovich

І.Ю. Попович – Вищий державний навчальний заклад України
«Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна.

Посилання

1. Борисенко А.В. Тантум Верде® в комплексній терапії генералізованого паро-
донтиту у хворих з переважанням парасимпатичної нервової системи / А.В. Борисенко,
В.М. Батіг, О.В. Іваніцька, А.Г. Дімітрова // Современная стоматология. – 2017. – № 2. –
С. 18–21.
2. Данилевский Н.Ф. Систематика болезней пародонта / Н.Ф. Данилевский // Віс-
ник стоматології. – 1994. – № 1. – С. 17–21.
3. Клитинская О.В. «Тантум Верде®» – препарат выбора при комплексной тера-
пии стоматологических заболеваний // Современная стоматология. – 2017. – № 1. –
С. 40–41.
4. Мінцер О.П. Оброблення клінічних та експериментальних даних у медицині /
О.П. Мінцер, Ю.В. Вороненко, В.В. Власов. – К.: Вища шк., 2003. – 350 с.
5. Смаглюк Л.В. Применение схемы индивидуальной профилактической програм-
мы при лечении брекет-техникой / Л.В. Смаглюк, Е.В. Лучко, С.В. Давыденко, Абдел
Раззак Омер // Укр. стом. альманах. – 2013. – № 3. – С. 64–68.
6. Павленко С.А. Особенности удаления назубных отложений при проведении
профессиональной гигиены полости рта // Світ медицини та біології. – 2012. – № 3. –
С. 149–152.
7. Профессиональная профилактика в практике стоматолога: атлас по стоматоло-
гии / Ж.-Ф. Руле, С. Циммер; пер. с нем.; под ред. С.Б. Улитовского, С.Т. Пыркова. –
М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 368 с.
8. Тимофеев А.А. Профилактика воспалительных осложнений после удаления
зубов мудрости / А.А. Тимофеев, А.А. Тимофеев, Н.А. Ушко, М.А. Ярифа, А.А. Савицкий //
Современная стоматология. – 2016. – № 4. – С. 32–39.
9. Чумакова Ю.Г. Оценка эффективности препарата «Тантум Верде®» в комплекс-
ном лечении заболеваний пародонта / Ю.Г. Чумакова, Л.Н. Трояненко, Н.Н. Голубкова //
Современная стоматология. – 2010. – № 3. – С. 55–58.
10. Cioli V. Review of pharmacological data on benzydamine / V. Cioli, C. Corradino,
P. Scorza-Barcellona // Int. J. Tissue React. – 1985. – V. 7. – P. 205–213.
11. White S.K. The pharmacology of benzydamine / S.K. White // Res. Clin. Forums. –
1988. – V. 10. – P. 21–25.
12. Epstein J.B. Benzydamine HCl in the prevention of oropharyngeal mucositis in
radiation therapy: literature review and clinical study. In: Dick W.C., Bowsher D.R., editors.
Benzydamine: a topical NSAID / J.B. Epstein // Res. Clin. Forums. – 1988. – V. 10. –
P. 91–99.
13. Hunter K.M. A clinical evaluation of benzydamine hydrochloride / K.M. Hunter //
Aust. Dent. J. – 1978. – V. 23. – P. 164–166.
14. Sironi M. Inhibition of inflammatory cytokine production and protection against
endotoxin toxicity by benzydamine / Sironi M., Pozzi P., Polentarutti N., Benigni F., Coletta I.,
Guglielmotti A., Milanese C., Ghezzi P., Vecchi A., Pinza M., Mantovani A. // Cytokine. –
1996, sep. – V. 8, N 9. – P. 710–716.
15. Sironi M. Differential effect of benzydamine on proversus anti-inflammatory
cytokine production: lack of inhibition of interleukin-10 and interleukin-1 receptor antagonist
/ Sironi M., Massimiliano L., Transidico P., Pinza M., Sozzani S., Mantovani A.,
Vecchi A. // Int. J. Clin. Lab. Res. – 2000. – V. 30, N 1.– P. 17–19.
16. Samaranayake L.P. The effect of chlorhexidine and benzydamine mouthwashes on
mucositis induced by therapeutic irradiation / L.P. Samaranayake, A.G. Robertson, T.W. Mac-
Farlane, I.P. Hunter, G. MacFarlane, D.S. Soutar et al. // Clin. Radiol. – 1988. – V. 39. –
P. 291–294.
17. Riddington Young J. A camparative study of benzydamine hydrochloride and placebo
as analgesics following tonsillectomy / J. Riddington Young // Res. Clin. Forums. –
1988. – V. 10. – P. 102–107.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-31

Номер

Розділ

ПАРОДОНТОЛОГІЯ