Порівняльний аналіз клінічних ознак в осіб з підтвердженим і непідтвердженим діагнозом скронево-нижньощелепних розладів

Автор(и)

  • Валентин Федорович Макєєв
  • Оксана Дмитрівна Телішевська
  • Марта Юріївна Михайлевич

DOI:

https://doi.org/10.33295/1992-576X-2020-1-103

Ключові слова:

скронево-нижньощелепний суглоб, скронево-нижньощелепні розлади, діагностика

Анотація

Актуальність. Питання етіології, патогенезу й діагностики скронево-нижньощелепних розладів (СНР) залишається не докінця зрозумілим і доведеним. Адже розуміння етіології скронево-нижньощелепних розладів є надзвичайно важливим при розпізнаванні та усуненні потенційних патологічних чинників. Варто привернути увагу лікарів-стоматологів до необхідності ретельного збору анамнезу потенційного хворого для встановлення хвороб, які можуть провокувати розвиток СНР, на первинному огляді пацієнта, що може запобігти їх розвитку або полегшити перебіг.
Мета: провести порівняльний аналіз низки клінічних ознак в осіб, яким установили діагноз однієї з форм скронево-нижньощелепного розладу, та в осіб, в яких виявлена імітація СНР або цей діагноз не підтверджується.
Методи. Матеріалом дослідження були 178 осіб з підозрою на скронево-нижньощелепні розлади, усі означені особи були піддані комплексному обстеженню, яке включало ретельний збір скарг та анамнезу, клінічне обстеження із застосуванням Гамбургського протоколу, протоколу за Helkimo, дослідження функції скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) та оклюзійних проб. Додаткові методи включали панорамну рентгенографію та зонографію, ультразвукову діагностику стану СНЩС і жувальних м’язів, за показанням – спіральну комп’ютерну та магнітно-резонансну томографію.
Результати. Визначено, що за такими параметрами, як «нестабільна оклюзія», «передні зуби поза контактом», «бічні зуби поза контактом», «різцеве ведення обмежене», «різцеве ведення відсутнє» відсоткові показники, що в основній групі (за підгрупами) й у групі порівняння є статистично недостовірними (р > 0,05), що дозволяє стверджувати: оклюзійний чинник у розвитку СНР не є визначальним. Необхідно зазначити, що тест на експрес-висновок (Гамбургський протокол), маючи право на клінічне застосування, залишається лише цілком допоміжним засобом попередньої діагностики з можливими елементами значних похибок при встановленні в майбутньому остаточного діагнозу СНР, особливо при відхиленні остаточного діагнозу СНР. Проведений аналіз свідчить, що скарги на біль у хворих що в основній групі, що у групі порівняння є майже ідентичними, і це вимагає від клініциста високого ступеня обізнаності з особливостями симптоматики скронево- нижньощелепних розладів при їх диференційній діагностиці.
Висновки. Підтверджено, що низка клінічних ознак, притаманна скронево-нижньощелепним розладам, визначається і в осіб, в яких діагноз СНР взагалі не підтверджений або був імітований під СНР.
Ключові слова: скронево-нижньощелепний суглоб, скронево-нижньощелепні розлади, діагностика.

Біографії авторів

Валентин Федорович Макєєв

Макєєв Валентин Федорович – д-р мед. наук,
професор кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Оксана Дмитрівна Телішевська

Телішевська Оксана Дмитрівна – канд. мед наук,
асистент кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Марта Юріївна Михайлевич

Михайлевич Марта Юріївна – аспірант кафедри ортопедичної стоматології
Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.
Тел.: (093) 535-57-09. E-mail: martatyt@gmail.com.

Посилання

1. Avetikov DS, Ivanytska OS, Rybalov OV. Kompleksnyi pidkhid do vyboru metodiv
obstezhennia patsiientiv iz bolovoiu dysfunktsiieiu skronevo-nyzhnoshchelepnoho suhlobu yak
umova efektyvnoho yikh likuvannia. Aktualni problemy suchasnoi stomatolohii. 2015; Tom 13,
29 (42): 15–8 [In Ukrainian]
2. Skronevo-nyzhnoshchelepni rozlady. Monohrafiia. Makieiev VF, Telishevska UD,
Telishevska OD, Shybinskyi VYa, Kulinchenko RV. Lviv. Kvart, 2018: 404 s. [In Ukrainian]
3. Luciano AF. Diagnosis of temporomandibular joint disorders: indication of imagine
exams. AF Luciano, E Grossman, E Januzzi, MV Queiroz de Paula, AC Pires Carvalho.
Braz J Otorhinolaryngol 2016. Vol. 82 (3): 342
4. Manfredini D. Current concepts of temporomandibular disorders // London, Berlin,
Chicago: Quintessence publishing Co. Ltd, 2010: 498 p.
5. Chisnoiu A.M. Factors involved in the etiology of temporomandibular disorders –
a literature review / A.M. Chisnoiu, A.M. Picos, S. Popa, P.D. Chisnoiu, L. Lascu, A. Picos,
R. Chisnoiu // Clujul Medical. – 2015. – Vol. 88 (4): 473–478
6. Moreno-Hay I. Does altering the oklusal vertical dimention produce temporomandibular
disorders? A literature review / I. Moreno-Hay, J. Okeson // Oral. Rehabil. –
2015. – Vol. 3: 244–246
7. Kucevljak VI, Bojan AM. Sistematizacija jetiopatogeneticheskih faktorov razvitija
myshechno-sustavnoj disfunkcii visochno-nizhnecheljustnogo sustava. Scientific Journal
«ScienceRise: Medical Science». 2018. № 6 (26): 62–7 [In Russian]
8. Melnyk VL, Shevchenko VK, Sylenko YuI. Mistse syndromu dysfunktsii skronevonyzhnoshchelepnoho
suhloba sered bolovykh syndromiv oblychchia. Ukrainskyi stomatolohichnyi
almanakh. 2018. № 1: 79–82 [In Ukrainian]
9. Novikov VM, Shtefan AV. Diahnostyka patolohii skronevo-nyzhnoshchelepnoho
suhloba okliuziinoho genezu Visnyk problem biolohii ta medytsyny. 2014. 2; 2 (108) s. 50 [In
Ukrainian]
10. Ding-Han W. Response of the temporomandibular joint tissue of rats to rheumatoid
arthritis induction methods / W. Ding-Han, Mu-Chen Yang, Wun-Eng Hsu, Ming-Lun Hsu,
Ling-Ming Yu // Journal of Dental Sciences. – 2017. – Vol. 12: 83–90
11. Nicolielo L.F.P. Is oestrogen associated with mandibular condylar resorption? A
systematic review / L.F.P. Nicolielo, R. Jacobs, E. Ali Albdour, X. Hoste, J. Abeloos, C.Politis,
G. Swennen // Int. J. Oral Maxillofac. Surg. – 2017. – Vol. 46: 1394–1402
12. Telishevska UD. Pereneseni ta suputni khvoroby, yaki mozhut buty faktoramy
ryzyku skronevo-nyzhnosh

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-24

Номер

Розділ

ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ